Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møter i Levanger ungdomsråd

VELKOMMEN TIL UNGDOMSRÅDSMØTE!

Ungdomsrådsmøtene er også åpne for tilskuere (kommunelova § 5-2 og § 11-5). Som gjest på ordinære møter ønsker vi deg velkommen 30 minutter etter oppsatt tidspunkt, for da har vi fått i oss litt mat og blitt ferdige med den sosiale uformelle praten slik at vi er klare for å ta fatt på sakene.

I tabellen under ser du datoene for møtene. Til høyre i tabellen ser du tidspunkt og sted for møtene. Sakliste til møtet får du opp ved å trykke på saksnr i den miderste delen av tabellen (legges ut ca 1 uke før møtet starter). Referater fra møtene finner du når du trykker på datoen til venstre i tabellen. (Det kan ta noen dager før referatet blir lagt ut).

 

Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste
Merknad

 
2022
12.01.22 39- 41 kl 15:30 - 18:00 Møtet gjennomføres digitalt via teams på grunn av smittevernhensyn, link til møtet kommer på mail. Sakliste blir sendt ut på mail en uke i forveien. Vi snakkes! 
     
     
     
     
2021
 
 
06.01.21 10 - 12 kl. 15.30 - 18.00, Teams
03.02.21  13 - 14 kl. 15.30 - 18.00, rom 1045
03.03.21   15 - 16

kl. 15.30 - 18.00, rom 1045
Diverse dokument som ble gjennomgått i møtet:

24.03.21

 

17 - 18 

kl. 15.30 - 18.00, rom Gullista, 2. etg. Levanger bibliotek

Dokuementer som er sendt ut på forhånd til forberedelse til møtet:

Vedtak under møtet:

28.04.21 19 -21 

kl. 15.30 - 18.00, rom 1045

26.05.21 22-23  kl. 15.30 - 18.00, rom 1045 - Rådhuset
25.08.21 Avlyst

MØTET ER AVLYST!!! kl 15:30 - 18:00, rom 1045- Rådhuset
(Møtet er flyttet til samme dag som USLE samlingen for å spare inn på møtegodtgjørelse). 

01.09.21
ÅrsrapportReferat
USLE

Word

24

 

 

Plan for USLE

kl 15:30 - 17:00, rom 1045- Rådhuset
(Avslutning for det sittende rådet. Godkjenning av årsmelding som leder har sendt ut på forhånd. Uttdeling av attester, godtgjørelse og reiseutlegg).

kl 17:00 - 20:00 Ungdomssamling i Levanger (USLE)
Åpent for alle ungdommer i Levanger mellom 12 - 18 år.
Sted: Festiviteten (Tidligere Levanger kino)
Påmelding: Levanger.friskus.com (Plass til 100 stk).

(Arrangementet har vært synlig på friskus i hele sommer)

Både medlemmer og vara blir innkalt til USLE møtet.

20.10.21

20.10.21

25-34

kl 15:30 - 20:00, Vi møtes på møterom 1045- Rådhuset (Klikk for å se hvor dette er). 

Hva: Dette er første møte i det nye ungdomsrådet for alle medlemmer. (Vara møter kun dersom medlem ikke kan). Vi starter med oppmøteregistrering og enkel servering.

 

10.11.21

 

Frivillig informasjonsmøte om budsjett for 2022 onsdag 10.11.2021 kl 15:30 - 18:00. (Kommunedirektør Peter Ardon og Arnstein Kjeldsen vil orientere om foreslått plan for budsjett 2022 fra kl 16:00. De som møter vil kunne vurdere om Ungdomsrådet skal komme med en uttalelse som evt vedtas neste ungdomsrådsmøte. Møterom 1045 Rådhuset. (Møt opp i god tid).

17.11.21 35-36

kl 15:30 - 18:00, Møterom 1045 på Rådhuset er ledig.
(Vi møtes derfor ikke på Gullista - 2 etg Biblioteket som tidligere oppgitt)

15:30 - 16:00 - Vi spiser bigbite mens vi ser på utstillingen som er på Rådhuset. Utstillingen skal gi dere inspirasjon før Guri (enhetsleder kultur) skal lede dere igjennom en prosess, der dere skal få være med på å påvirke byutviklingen i Levanger. 

17:30 -18:00 Andre saker kan tas opp. 

15.12.21 37-38

kl 15:30 - 18:00, rom 1045- Rådhuset

 

 

 
2020 
28.01.20 1-7 kl. 16.15, rom 1045 - Orienteringssaker - kommunestyremøte 29.01.20 - oppsummering kurs - Erasmus +/Utveksling - Marsimartna 2020
25.02.20 1-5 kl. 16.15, formannskapssalen - "Mesternes mester" - Marsimartnan - Erasmus - kommunestyremøte 26.02.20 - komitéarbeid
 17.03.20   kl. 16.15-17.45
 28.04.20  1 - 6 kl. 17.00 -19.00

NB! Møtet vil foregå på TEAMS, link kommer i egen e-post

 26.05.20   kl. 16.15-17.45
18.06.20 1 - 8 kl. 16.00-18.00
23.06.20   kl. 16.15-17.45
18.08.20 1 - 5 kl. 16.00-18.00 (Avslutning for koordinat
 15.09.20 1 - 9 kl. 16.00-18.00
13.10.20  1 - 9 kl. 16.00 - 18.00, møterom 1045, Rådhuset
20.10.20  1 - 9 kl. 16.00 - 18.00, møterom 1045, Rådhuset
 18.11.20  sakliste USLE kl. 17.00 - 19.00, Festiviteten
16.12.20 sakliste

kl 15:30 - 18:00, møterom 1045, Rådhuset.Første ordinære møte etter innvalg av nye representanter og varamedlemmer.
Bli kjent, innføring i møtekultur, valg av leder og nestleder.

2019
29.01.19 1-7 kl. 16.15 (15.00), saker til oppfølging fra forrige møte, orienteringssaker, ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, sakliste til kommunestyret, saker til oppfølging neste møte
18.03.19 1-9 kl. 15.45, ny forskrift om råd for eldre for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, talerett i kommunestyret, ungdom og rus, STOPP Hatprat, møteplasser, tale og debattkurs for ungdomsrådet, The Happening – natt til 1. mai, saklista til kommunestyret
09.05.19 1-9 kl. 15/16.15, møteplasser, tale og debattkurs, The Happening - hvordan gikk det?, 27. april – hvem deltok og hvordan gikk det?, 13. mai – hvem deltar på møtet?, Ungdommens fylkesutvalg, sakliste kommunestyret
12.06.19 1-7 kl. 15, Åsen barne- og ungdomsskole - 13. mai møte med Levanger Høyre, folkemøte HUNT torsdag 6. juni, møteplasser, sakliste kommunetyremøte
20.08.19 1-7 kl. 16.15, Møteplasser – hvordan er ståa? Talerett i kommunestyret – hvordan er ståa på saken? UFU – invitere på besøk, når? - Planverk i Levanger kommune, BarnFørst-konferansen, Ungdommens fylkesting
29.10.19 1-8 kl. 16.15, Saker til oppfølging forrige møte, Orienteringssaker, Idémyldring fra USLEmøtet, hva vil vi jobbe videre med?, UFU, Årsrapport 2019-2020
26.11.19 1-10  kl. 16.15, Årsrapport 2018-2019 PDF, Ungdata v/ SLT-koordinator, Ny kommunevisjon v/Anne Grete Wold, Bakgårdsfestivalen v/Thomas Selseth, Konstituering av nytt styre, LOGO og merchandise, Kollektivtransport
17.12.19 1-7  kl. 16.15, Orienteringssaker, Kommunestyremøtet 18.12.19, Levanger kommunes nye visjon, Temaplan vold i nære relasjoner, Bakgårdsfestivalen
2018
    kurs – 7. - 8. januar 2018
18.01.18 1-7 kl. 16.00, formannskapssalen - kurs, prioriteringer av ideer/ hva skal vi jobbe med fremover, kommunestyremøte 24. januar 2018
27.02.18 1-7 kl. 16.00, formannskapssalen - prioriteringer/komiteer, kommunestyremøte 28. februar 2018,  innkommende saker, Marsimartna, møteplan våren 2018
15.03.18  ------- avlyst
24.04.18 1-5 kl. 16.00, formannskapssalen - prioriteringer, The Happening, kommunestyret 25.04.18
29.05.18 1-5 kl. 16.00-17.30, formannskapsalen - orienteringer fra komitéene, gatelys v/ Mathea, kommunestyret 30.05.18
14.06.18 ------- avlyst
04.09.18 1-6 kl. 16.00-18.00, info fra styremøte, skolebesøk/valg og USLE, mobilitetsuka, verdens bilfrie dag 22. september, saklista til kommunestyret
25.09.18 ------- avlyst
15.10.18   USLEmøte 18.00-19.00 (Åpent møte på ungdomshuset)
16.10.18 1-6 (Overlappsmøte gammelt og nytt råd) informasjon fra gammelt råd/introduksjon av nytt råd, bli kjent med hverandre og rådet, inkluderingsseminar, sakliste kommunestyret 17.10.18, resultat USLEmøtet, årsrapport
18.11.18
20.11.18

1-7
KURS og møte, konstituering av nytt råd
kl. 16-18, formannskapssalen - årsrapport 2017/2018 PDF, samarb.kontrakt, møteregler, oppgaver, konstituering, orientering, kommunetyret 21.11.18
11.12.18 1-11 Årsrapport, signering samarbeidskontrakt, Cittaslow, ungdom rus og psykisk helse, stopp hatprat, ungdommens fylkesting, UKM 2019, helsesøster, møteplasser, talerett kommunestyret, kommunestyret 12.12.18, saker til oppfølging
2017
08.03.17 1-8 konstituering, trafikksikker kommune, temaplan bibliotek
22.03.17 1-9 møteregler, ungdomsrådsgensere, sosiale media og ungdomsrådet, 17.30 møte med det gamle rådet, pizza
05.04.17 1-8 rådets økonomi, ungdomsrådsgensere, strategiplan sosiale media, valgfag i skolen, trafikalt grunnkurs, økonomi/personlig økonomi
19.04.17 1 - 10  rådets økonomi, ungdomsrådsgensere, strategiplan sosiale media, valgfag i skolen, uteområde Skogn, Orienteringssaker 
10.05.17 1-7 AVLYST! trafikksikker kommune, konferansen i Kristiansand, The Happening, 16.mai, TGK som valgfag, Snapchat frem til neste møte
31.05.17 1-7

trafikksikker kommune v/Anne Grete Wold, konferansen i Kristiansand,  The Happening, 16. mai, Ung Sommer, temaplan bibliotek, sommerjobb for ungdom, TGK som valgfag i skolene, Snap-ansvarsliste frem til sommeren, sommeravslutning, valgdebatt i samarbeid med biblioteket til høsten?

21.06.17 1-7 temaplan bibliotek, valgdebatt i samarbeid med biblioteket?, sommerjobb for ungdom, orienteringssaker, "Ung sommer", sommerstengt på ungdomshuset, ny møtedag til høsten?
14.09.17 1-6 sommerjobb for ungdom (vår uttalelse), skolebesøk og valg ungdomsråd, møteplan frem til høstferien, innkommende saker: søknad fra LVGS - søknad fra Lev:Lan
26.10.17 1-6 kurs, utveksling - UFT - skolebesøk og valg - USLEmøte - sommerjobb for ungdom (notat) - innkommende saker
16.11.17 1-6 presentasjon nytt råd, kommunestyremøte 13. desember m/årsrapport som kort skal presenteres, møteplan og kurs,  rup: workshop trønderhallen 29. november 15-17 «Infrastruktur trehusbyen Levanger»
07.12.17 1-7 Orientering: UFT - EO - Trehysbyen Levanger, Konstituering/valg av styre, Kommunestyremøte 13. desember 2017: Presantasjon - Rapport - Vi går gjennom saklista, Kurs, Innkommende saker: UKM - Levanger Kino - Forespørsel fra ungdomshuset, Eventuelt

Til toppen av siden

Publisert: 15.03.2017 14:04 Sist endret: 06.01.2022 17:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051