Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Trafikksikkerhetsutvalget 2015-2019

Trafikksikker kommuneMedlemmer, valgt 11.11.15 (merknader):


I tillegg møter:
Roar Eriksen, kommunalteknikk
+ representant for politiet
Barnerepresentanten

Saker som ønskes behandlet sendes leder Gunnar Løvås. Legg gjerne ved digitale foto for å illustrere problemene.

Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2019 
 28.02.19 1-5 Fylkeskommunale midler, Staup barnehage, Brinken Julsborg
05.03.19   Temaplan trafikksikkerhet
2018
01.02.18 1-5 Kl. 16, tiltak i temaplan trafikksikkerhet, møteplan 2018
22.03.18 1-5 kl. 16, verktøy til å vurdere skoleskyss, trafikksituasjonen Nesheim skole,  oppfølging av kriteriene i Trafikksikker kommune, innkomne saker
15.05.18 1-4 Kl. 16, Innkomne saker, handlingsplan trafikksikkerhet, Frol barneskole, E6 utbygging, planfri kryssing Skogn
18.06.18 1-8 kl. 16, rådhuset - Frol barneskole, referat fra 15.05.2018, trafikkforhold Petter Nyengets vei, trafikkforhold Ekne (Falstadberget) fartsregulering små barn, lyssetting av Frostaporten, fortau langs fylkesvei Åsen og Halsan
10.09.18 1-6 kl. 16, rådhuset - Petter Nyengets veg, kommunedelplan E6 Åsen-Mære, møtedatoer høst 2018, temaplan trafikksikkerhet
22.10.18 1-6 kl. 16, rådhuset - trafikksituasjonen Nesheim skole, trafikksikker kommune, Petter Nyengets veg, "Fiks gata mi", innkomne saker
03.12.18 1-10 kl. 16, rådhuset - trafikksituasjonen ved Nesheim skole, kryssløsning ved Prix og Breidablikktunet, kryssing av Halssteinvegen ved Momarka barnehage, gatelys og fartsgrense Eidsbotnvegen, skoleskyss Okkenhaugvegen 12B til Vårtun kristne ungdomsskole, skoleskyss og påstigning i Kleivan Okkenhaug, Levanger havn, forberedelse Temaplan trafikksikkerhet
2017
19.01.17 1-4 Prosedyrer skoleskyss - Evaluering trafikk - Minnemarkering Verdal - Bussholdeplass v/Gilstadsaga
20.04.17 1-6 Trafikksikker kommune - Befaring Ytterøy og Nesheim skoler - Sentrumsboliger Åsen
10.05.17 sakliste Ytterøy barne- og ungdomsskole - Nesheim skole
17.08.17 11-14 Revisjon trafikksikkerhetsplan - Skoleskyss fv. 120, Markabygd - Plassering av renovasjonsdunker Vollamarka, Åsenfjord
23.10.17 15-17  Brev fra lnnherred MA - Manglende gatelys/bratte sideveger - Farlig kryss Vollavegen/Solhaugvegen - Trafikklys i krysset Kirkegata/Tollbugata
14.12.17 18  Temaplan trafikksikkerhet
2016
04.02.16 1-6  
08.03.16 befaring Befaring ved grunnskolene i Levanger
11.04.16   Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
28.04.16 1-3  
04.10.16 1-4 kl. 16
13.12.16 39-48 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
2015
20.01.15 1-4  
08.12.15 1-5 Første møte i nytt utvalg etter valget 2015


Merknader

 


Om trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutlaget er et underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen, jfr. PUK-sak 66/15:

  1. Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingskomiteen.
  2. Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingskomiteen. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.
  3. Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.
  4. Plan- og utviklingskomiteen har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.
  5. Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingskomiteen.

Til toppen av siden 

Historikk ==========================

Medlemmer 2011-2015

Medlemmer (merknader):

Merknader 2011-2015


Medlemmer 2007-2011 - puk-sak 114/07


historikk før 2010>>

Til toppen av siden

Publisert: 24.03.2010 10:00 Sist endret: 12.03.2019 13:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051