Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Trafikksikkerhetsutvalget 2015-2019

Trafikksikker kommuneMedlemmer, valgt 11.11.15 (merknader):


I tillegg møter:
Roar Eriksen, kommunalteknikk
+ representant for politiet
Barnerepresentanten

Saker som ønskes behandlet sendes leder Gunnar Løvås. Legg gjerne ved digitale foto for å illustrere problemene.

Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2019 
 28.02.19 1-5 Fylkeskommunale midler, Staup barnehage, Brinken Julsborg
05.03.19   Temaplan trafikksikkerhet
13.06.19 6-15 Kl. 16, - Mønsterhaugvegen og E6 Mulelia, Fv. 6866, Håavegen og farlig skoleveg, tidligere Fv. 103 ang. skoleskyss, Ytterøy bu spørsmål om skoleskyss, utplassering av nye busskur, Fylkesveg 6872, Gilstadlia, sammensetning av trafikksikkerhetsutvalget
17.09.19 16-21 Epost fra rektor ved Nesheim skole angående Håavegen og farlig skoleveg - Tidligere FV.103 angående skoleskyss - Ytterøy bu, spørsmål om skoleskyss - Kryssing av Halssteinvegen ved Momarka barnehage/fotballbanen - Møteplan for trafikksikkerhetsutvalget.
26.11.19    
07.01.20    
03.03.20    
21.04.20    
02.06.20    
2018
01.02.18 1-5 Kl. 16, tiltak i temaplan trafikksikkerhet, møteplan 2018
22.03.18 1-5 kl. 16, verktøy til å vurdere skoleskyss, trafikksituasjonen Nesheim skole,  oppfølging av kriteriene i Trafikksikker kommune, innkomne saker
15.05.18 1-4 Kl. 16, Innkomne saker, handlingsplan trafikksikkerhet, Frol barneskole, E6 utbygging, planfri kryssing Skogn
18.06.18 1-8 kl. 16, rådhuset - Frol barneskole, referat fra 15.05.2018, trafikkforhold Petter Nyengets vei, trafikkforhold Ekne (Falstadberget) fartsregulering små barn, lyssetting av Frostaporten, fortau langs fylkesvei Åsen og Halsan
10.09.18 1-6 kl. 16, rådhuset - Petter Nyengets veg, kommunedelplan E6 Åsen-Mære, møtedatoer høst 2018, temaplan trafikksikkerhet
22.10.18 1-6 kl. 16, rådhuset - trafikksituasjonen Nesheim skole, trafikksikker kommune, Petter Nyengets veg, "Fiks gata mi", innkomne saker
03.12.18 1-10 kl. 16, rådhuset - trafikksituasjonen ved Nesheim skole, kryssløsning ved Prix og Breidablikktunet, kryssing av Halssteinvegen ved Momarka barnehage, gatelys og fartsgrense Eidsbotnvegen, skoleskyss Okkenhaugvegen 12B til Vårtun kristne ungdomsskole, skoleskyss og påstigning i Kleivan Okkenhaug, Levanger havn, forberedelse Temaplan trafikksikkerhet
2017
19.01.17 1-4 Prosedyrer skoleskyss - Evaluering trafikk - Minnemarkering Verdal - Bussholdeplass v/Gilstadsaga
20.04.17 1-6 Trafikksikker kommune - Befaring Ytterøy og Nesheim skoler - Sentrumsboliger Åsen
10.05.17 sakliste Ytterøy barne- og ungdomsskole - Nesheim skole
17.08.17 11-14 Revisjon trafikksikkerhetsplan - Skoleskyss fv. 120, Markabygd - Plassering av renovasjonsdunker Vollamarka, Åsenfjord
23.10.17 15-17  Brev fra lnnherred MA - Manglende gatelys/bratte sideveger - Farlig kryss Vollavegen/Solhaugvegen - Trafikklys i krysset Kirkegata/Tollbugata
14.12.17 18  Temaplan trafikksikkerhet
2016
04.02.16 1-6  
08.03.16 befaring Befaring ved grunnskolene i Levanger
11.04.16   Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
28.04.16 1-3  
04.10.16 1-4 kl. 16
13.12.16 39-48 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
2015
20.01.15 1-4  
08.12.15 1-5 Første møte i nytt utvalg etter valget 2015


Merknader

 


Om trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutlaget er et underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen, jfr. PUK-sak 66/15:

  1. Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingskomiteen.
  2. Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingskomiteen. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.
  3. Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.
  4. Plan- og utviklingskomiteen har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.
  5. Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingskomiteen.

Til toppen av siden 

Historikk ==========================

Medlemmer 2011-2015

Medlemmer (merknader):

Merknader 2011-2015


Medlemmer 2007-2011 - puk-sak 114/07


historikk før 2010>>

Til toppen av siden

Publisert: 24.03.2010 10:00 Sist endret: 24.09.2019 09:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051