Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Trafikksikkerhetsutvalget 2019-2023

Trafikksikker kommuneMedlemmer, valgt 13.11.19 (merknader):

Per Espen Aunan, AP - leder

Kaja Skårdal Hegstad, SV

Frode Lund, SP

Vara:

1 Randi Haugskott, SP

Line Alfnes Kristiansen, MDG
(Trix Scherjon fritatt fra 16.12.2020, k-sak 139/20)


I tillegg møter:
Tor Albert Kverkild, kommunalteknikk
+ representant for politiet
Barnerepresentanten

Send e-post til Trafikksikkerhetsutvalgets medlemeer/varamedlemmer send e-post til medlemmer/varamedlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Saker som ønskes behandlet sendes postmottak@levanger.kommune.no  Legg gjerne ved digitale foto for å illustrere problemene.

Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2022
11.01.22 1 - 4  
05.04.22  
07.06.22  
30.08.22    
18.10.22    
29.11.22    
2021    
02.02.21 1-5 

Orienteringer i møte:

 • Fagleder plan Mona Saursaunet og fagansvarlig samfunnsplanlegging Berit Hakkebo orienterer om kommunens fremdrift med revidering av kommunale planer.
 • Enhetsleder Per Anders Røstad orienterer om enhetens arbeide med trafikksikkerhet.
15.04.21 6-9 

 Teams møte

 • Høringssak ny brannstasjon Levanger.
 • Høringssak kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030
 • Lisbeth Ressem, klage på høy fart Nordsivegen.
 • Klage på høy fart i Kjønstadmarka.
 • Klage på høy fart i veg Eplehagen, Breidablikk.
08.06.21  10 - 16

 Møterom 1045, Rådhuset

 • Høringssak massedeponi Raudalen, Åsen
 • Høringssak E6 Åsen-Kvithammer.
 • Høringssak utvidelse Ytterøykylling, Ytterøy.
 • Høringssak kommuneplanens arealdel kommunedelplan Skogn og kommunedelplan Åsen.
31.08.21 24 - 28 

Møterom 1045, Rådhuset

 • Gjennomgang av trafikksikkerhetsutvalgets oppgaver i temaplan trafikk.
 • Forslag på trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger til fylkeskommunen.
05.10.21  29 - 32

 Møterom 1045, Rådhuset

 • Nominasjon til Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetspris 2021
 • Skoleskyss Håavegen, oversendt klage fra enhetsleder Lillian Breivik, Nesheim skole
 • Fylkeskommunen bygger ny bussholdeplass på fylkesveg 774 Sætersmyra.
21.10.21   REFLEKSENS DAG 2021
21.12.21 33 - 39   Møterom 1045, Rådhuset
2020  
07.01.20    AVLYST grunnet få ferdigstilte saker
03.03.20 1-8 Håavegen, Staupslia, Åsen bu, Skogn bu, Eidsbotnvegen, Halsan bs
21.04.20  3-5
 •  Innspill trafikksikkerhetsplan fra Trønderbilene, datert 03.04.20
 • Innspill trafikksikkerhetsplan fra AtB, datert 17.04.20
 • Innspill til trafikksikkerhetsutvalget fra Sørlia boligpark, datert 27.09.19
 11.05.20 6 - 7
20.08.20  8 - 19
m/vedlegg
 
08.09.20    
06.10.20  20 - 23
m/vedlegg
 
03.11.20    
01.12.20  24 - 32   Møterom 1045, kl.16.00
2019
 28.02.19 1-5 Fylkeskommunale midler, Staup barnehage, Brinken Julsborg
05.03.19   Temaplan trafikksikkerhet
13.06.19 6-15 Kl. 16, - Mønsterhaugvegen og E6 Mulelia, Fv. 6866, Håavegen og farlig skoleveg, tidligere Fv. 103 ang. skoleskyss, Ytterøy bu spørsmål om skoleskyss, utplassering av nye busskur, Fylkesveg 6872, Gilstadlia, sammensetning av trafikksikkerhetsutvalget
17.09.19 16-21 Epost fra rektor ved Nesheim skole angående Håavegen og farlig skoleveg - Tidligere FV.103 angående skoleskyss - Ytterøy bu, spørsmål om skoleskyss - Kryssing av Halssteinvegen ved Momarka barnehage/fotballbanen - Møteplan for trafikksikkerhetsutvalget.
26.11.19 6-23 Nesheim skole - skoleskyss Åsen - trafikksikkerhet Staupslia - Trafikksikkerhet Åsen
2018
01.02.18 1-5 Kl. 16, tiltak i temaplan trafikksikkerhet, møteplan 2018
22.03.18 1-5 kl. 16, verktøy til å vurdere skoleskyss, trafikksituasjonen Nesheim skole,  oppfølging av kriteriene i Trafikksikker kommune, innkomne saker
15.05.18 1-4 Kl. 16, Innkomne saker, handlingsplan trafikksikkerhet, Frol barneskole, E6 utbygging, planfri kryssing Skogn
18.06.18 1-8 kl. 16, rådhuset - Frol barneskole, referat fra 15.05.2018, trafikkforhold Petter Nyengets vei, trafikkforhold Ekne (Falstadberget) fartsregulering små barn, lyssetting av Frostaporten, fortau langs fylkesvei Åsen og Halsan
10.09.18 1-6 kl. 16, rådhuset - Petter Nyengets veg, kommunedelplan E6 Åsen-Mære, møtedatoer høst 2018, temaplan trafikksikkerhet
22.10.18 1-6 kl. 16, rådhuset - trafikksituasjonen Nesheim skole, trafikksikker kommune, Petter Nyengets veg, "Fiks gata mi", innkomne saker
03.12.18 1-10 kl. 16, rådhuset - trafikksituasjonen ved Nesheim skole, kryssløsning ved Prix og Breidablikktunet, kryssing av Halssteinvegen ved Momarka barnehage, gatelys og fartsgrense Eidsbotnvegen, skoleskyss Okkenhaugvegen 12B til Vårtun kristne ungdomsskole, skoleskyss og påstigning i Kleivan Okkenhaug, Levanger havn, forberedelse Temaplan trafikksikkerhet
2017
19.01.17 1-4 Prosedyrer skoleskyss - Evaluering trafikk - Minnemarkering Verdal - Bussholdeplass v/Gilstadsaga
20.04.17 1-6 Trafikksikker kommune - Befaring Ytterøy og Nesheim skoler - Sentrumsboliger Åsen
10.05.17 sakliste Ytterøy barne- og ungdomsskole - Nesheim skole
17.08.17 11-14 Revisjon trafikksikkerhetsplan - Skoleskyss fv. 120, Markabygd - Plassering av renovasjonsdunker Vollamarka, Åsenfjord
23.10.17 15-17  Brev fra lnnherred MA - Manglende gatelys/bratte sideveger - Farlig kryss Vollavegen/Solhaugvegen - Trafikklys i krysset Kirkegata/Tollbugata
14.12.17 18  Temaplan trafikksikkerhet
2016
04.02.16 1-6  
08.03.16 befaring Befaring ved grunnskolene i Levanger
11.04.16   Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
28.04.16 1-3  
04.10.16 1-4 kl. 16
13.12.16 39-48 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
2015
20.01.15 1-4  
08.12.15 1-5 Første møte i nytt utvalg etter valget 2015


Merknader


 

 

Om trafikksikkerhetsutvalget

 

Trafikksikkerhetsutlaget er et underutvalg til Plan- og utviklingsutvalget, jfr. PUK-sak 66/15:

 1. Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingsutvalget.
 2. Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingsutvalget. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.
 3. Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.
 4. Plan- og utviklingsutvalget har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.
 5. Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingsutvalget.

Til toppen av siden 

Historikk ==========================

Trafikksikker kommune2015-2019
Medlemmer, valgt 11.11.15 (merknader):


Medlemmer 2011-2015

Medlemmer (merknader):

Merknader 2011-2015


Medlemmer 2007-2011 - puk-sak 114/07


historikk før 2010>>

Til toppen av siden

Publisert: 24.03.2010 10:00 Sist endret: 11.01.2022 15:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051