Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møtekalender>>

Medlemmer 2015-2019 - kom-sak 74/15, 18.11.15  -  om rådet
P=politiker, B=bruker, A=oppnevnt av rådmannen

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
MedlemPersonlig varaMerknad
P: Guro Skjetne, leder Kai Lennert Johansen  
B: Olav Sørheim, nestleder Øyvind Haugberg  
P: Anne Grete Krogstad May-Jorunn Barlien  
B: Knut Vodal Odd Harald Bjørnøy  
B: Grete Brønseth Hokstad Atle Bakken  
P: Karl M. Buchholdt Børge Lund  
A: Inger Lise Helgesen    
A: Kjersti Nordberg    

 
Merknader:

Oppmøte neste møte:

MedlemMerknad
P: Guro Skjetne, leder  
B: Olav Sørheim, nestleder  

P: Anne Grete Krogstad

 
B: Knut Vodal  
B: Grete Brønstad Hokstad  
P: Karl M. Buchholdt  
A: Inger Lise Helgesen  
A: Kjersti Nordberg  
   
Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2019  
05.02.19  1 - 3 kl. 13.30
05.03.19   kl. 14.30  UTGÅR!
14.05.19  4 - 5 kl. 13.30 NB! Oppmøte Levanger rådhus for felles transport til Åsenhallen
04.06.19   UTGÅR!
20.08.19   UTGÅR!
05.11.19   kl. 14.30
2018  
30.01.18   kl. 13 - Fellesmøte med Verdal
06.02.18  

Utgår

06.03.18  innkalling  
15.05.18  1 - 4 kl. 12 - Levanger rådhus, møterom 1045
28.08.18   kl. 12 - Stokkbakken omsorgssenter
18.09.18  7 - 9 kl. 12 - Levanger rådhus, møterom 1008
27.11.18  10 - 12 kl. 14.30 - Levanger rådhus, møterom 1008
2017    
07.02.17  1 - 3  kl. 12 - 14, 
04.04.17  4 - 7 kl. 12 - 14 - presentasjon i møtet
20.06.17  8 - 11 kl. 12 - 14,
22.08.17   UTGÅR
27.09.17  12 kl. 12 - 14, Stokkbakken omsorgssenter - UTGÅR
21.11.17  12 - 17 kl. 12 - 14,
2016     
19.01.16   1 - 3 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
16.02.16   4 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
19.04.16   5 - 7 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
14.06.16   invitasjon kl. 12 - 15, Midtre glassgård/kantina og K-styresalen - felles møte m/Verdal
16.08.16 innkalling  kl. 12 - 14, Formannskapssalen
18.10.16   8 - 11 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
13.12.16   kl. 12 - 14, Staup helsehus
2015    
20.01.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
03.02.15 1-8 kl. 12-14, rom 2040
23.02.15 Temadag Program - Funksjonsattest bolig - Husbanken - Universell utforming, K. G. Næss - NAV, hjelpemiddelsentralen PDF
03.03.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
14.04.15 10-14 kl. 12-14
05.05.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
02.06.15   Flyttet til 09.06.15
09.06.15 15 -18  Sommermøte m/interesseorganisasjoner - invitasjon/påmelding PDF
16.06.15   Fellesmøte med Verdal
18.08.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
25.08.15 19 - 20  kl. 12-14 på Frivilligsentralen
01.09.15   NB! Flyttet til 29.09.15
29.09.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
06.10.15   NB! Flyttet til 13.10.15
13.10.15 21 - 22  kl. 12-14 på Levanger ungdomsskole
03.11.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
01.12.15 23 -25  kl. 12-14
2014    
11.02.14 1 kl. 9, formannskapssalen (3008)
08.04.14 xx UTGÅR!
03.06.14 5-10 kl. 9
12.08.14 xx UTGÅR!
26.08.14   arbeidsutvalget
23.09.14   Fellesmøte Levanger/Verdal, kl. 12 Møssingdalen skihytte
07.10.14 12-14 kl. 9, formannskapssalen (3008)
04.11.14 innkalling kl. 13:30, arbeidsutvalget
02.12.14 15-19 kl. 12, Trønderhallen
2013    
04.12.13  innkalling ordinært møte i rådet
01.10.13  xx UTGÅR!
20.08.13  xx UTGÅR!
03.06.13 innkalling ordinært møte i rådet
09.04.13  xx UTGÅR!
05.02.13  1 - 2 ordinært møte i rådet
15.01.13   arbeidsutvalget
2012    
04.12.12   arbeidsutvalget
06.11.12 7 - 8 ordinært møte i rådet
04.10.12

innkalling

felles møte med rådet i Verdal
04.09.12 referat arbeidsutvalget
08.05.12 5-6  
10.04.12   arbeidsutvalget
14.03.12 referat fellesmøte med rådene i fylket
06.03.12  xx UTGÅR!
07.02.12   arbeidsutvalget
10.01.12 1-4 retningslinjer, valg av arbeidsutvalg
2011    
31.05.11 1-7  
29.04.11 2-4 arbeidsutvalget
05.04.11 1 arbeidsutvalget
2010    
20.05.10 5-6 arbeidsutvalget
29.04.10 1-4 arbeidsutvalget
2009    
08.12.09 8-10  
12.11.09 - universell utforming PDF - powerpoint - m/Verdal
25.08.09 5-7  
19.05.09 1-4  
12.03.09 1-4 arbeidsutvalget

  

Om rådet :

Retningslinjer
vedtatt av kommunestyret: 21.03.12, sak 11/12

 1. Formålet med rådet
  Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger skal være en møteplass for brukere, politikere og administrasjon. Rådet skal være et rådgivende organ i saker som angår mennesker med funksjonshemninger, men skal også sette søkelys på aktuelle saker.  Rådet skal legge vekt på å øke innsatsen for, og oppmerksomheten rundt, mennesker med ulike funksjonshemninger innenfor etatens ordinære virksomhet. Målet er en integrering av kommunale tjenester og tiltak, hvor mennesker med funksjonshemninger skal motta disse fra de samme instanser som øvrige innbyggere. Jfr. ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.”
 2. Rådets sammensetning
  Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Reglene om forholdstallsvalg i §§ 36 og 37 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leder og nestleder for rådet blir oppnevnt av kommunestyret. Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden.
  Det kommunale rådet for funksjonshemmede i Levanger består av 3 representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamenn, 3 representanter fra kommunestyret med personlige varamenn, hvorav 1 fra formannskapet.
  Brukerrepresentanter med personlige varamenn, oppnevnes etter en felles innstilling fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner.
  Rådmannen har observatørstatus i rådet og møter med 3 representanter, utpekt av rådmannen.
  Administrasjonens representanter har møteplikt og talerett. Det oppnevnes vararepresentanter for samtlige. Rådet skal ha mulighet til å innkalle andre fra administrasjonen i spesielle saker. Denne bør komme fra den enhet som naturlig steller med de aktuelle sakene.
  Rådet kan opprette arbeidsutvalg, og det kan nedsette arbeidsgrupper.
 3. Organisering av arbeidet
  Rådet bør ha minst 4 møter i året. Lederen innkaller til møter. Rådet er administrativt tilknyttet kommunen ved rådmannens stab. Rådet skal avgi årsmelding til kommunestyret. Forøvrig gjelder bestemmelsene i kommunelovens kap. 6, ”saksbehandlingsregler i folkevalgte organer”, tilsvarende for virksomheten i rådet såfremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer.

      Til toppen av siden 

Historikk ----------------

Medlemmer 2011-2015 - kom-sak 63/11, 23.11.11  -  om rådet
P=politiker, B=bruker, A=oppnevnt av rådmannen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
MedlemPersonlig varaMerknad
P: Anne Grete Krogstad, leder Einar Vandvik  
B: Olav Sørheim, nestleder Øyvind Haugberg  
P: Gerd Haugberg Fanny Gausen  
B: Steinar Mikalsen Arnhild Bornstedt  
B: Knut Vodal Heidi Røstad Aunan  
P: Karl M. Buchholdt Arne Solem  
A: Flutra Demaj    
A: Frode A. Hallem Anette B. Dalheim  
A: Inger Lise Helgesen Ingen  


Merknader:
Anne Grete Krogstad, leder, permisjon fra 17.10.12 og fram til 30. juni 2013, og videre til 30.06.14, ny leder i perioden Jorunn Skogstad. Einar Vandvik går inn som fast medlem i samme periode. Valg av fast medlem fra 17.10.12 ble opphevet i møte 12.12.12. Karl M. Buchholdt går inn som fast medlem i samme periode. Jorunn Skogstad, leder, fritatt fra 12.02.14 og ut perioden, ny leder Karl M. Buchholdt, nytt varamedlem Rolf Inge Elvbakken

___________________
Arbeidsutvalg, møtes 1. tirsdag i hver måned:


Medlemmer 2007-2011 - kom-sak 071/07, 21.11.07


Varamedlemmer:


Fra administrasjonen, vara i parentes:


Arbeidsutvalg:

 


Historikk: 2003-2007- medlemmer - kom-sak 083/03, 26.11.03, konstituering - sak 01/04, 29.01.04

Publisert: 25.11.2009 08:54 Sist endret: 16.08.2019 08:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051