Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtekalender>>

Medlemmer 2019-2023 - kom-sak 75/19  -  om rådet
P=politiker, B=bruker

Send e-post til råd for personer med funksjonsnedsettelse - faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse  i Levanger

Medlem
Oppmøte

Personlig vara
B: Frank Even Dreyer, leder   Grete Brønseth Hokstad
B: Veronica Winther, nestleder   Ann Sissel Jørgensen
B: Anneli Brakalsvålet   Jan Arild Steinvik
P: Lars Erik Ertsås   Nina Groven fra 15.12.21
P: Tove Mette Lind   Gunn Oline Lyngsmo
P: Asgeir Persøy   Kjartan Gjelvold

 

Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2022
31.01.22  1 - 3 kl. 13.30, møterom 1065 rådhuset
07.02.22  5 - 7

kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
Revidering av Boligsosial temaplan - PDF v/Kjell Hugo Dybwik 

07.03.22 8 - 10  kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
23.03.22  11 - 12  kl. 10.00, møterom 1065 rådhuset
09.05.22  UTGÅR kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
13.06.22 13 - 17  kl. 14.00, møterom "formannskapssalen",  rådhuset
05.09.22  18

kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset

  • Tidsplan Budsjett og økonomiplanarbeid - PDF
  • Boligsosial temaplan, del II - PDF
03.10.22   kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
07.11.22   kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
05.12.22   kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
2021    
18.01.21  1 - 2 kl. 14.30 Fjernmøte i Teams
- Orientering om rapport fra PwC, helse og velferd v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
01.02.21 kl. 14.30 møterom 3008 - Temamøte Kommuneplanens mål og strategier
- Kommuneplanen, under arbeid - PDF
08.03.21  4

kl. 14.30 Fjernmøte i Teams - opptak
- PwC-rapporten - status i arbeidet med oppføling v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
- Bruk av makt og tvang etter PBRL Kap. 4A v/kommunalsjef Kristin Bratseth - PDF

27.05.21  6 - 8 kl. 14.30 møterom 3008
07.06.21  9 - 10

kl. 14.30 møterom 3008

Orientering om velferdsteknologi v/Karl Martin Haugen og Viggo Murvold - PDF

Orientering fra forvaltning helse og omsorg v/Victoria Skjønhaug - PDF

30.08.21   UTGÅR
04.10.21  11

kl. 13.00, møterom 3064

• Status økonomi v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen - PDF
• Avd. leder Victoria Skjønhaug, Forvaltning helse og omsorg orienterer om § 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, bruk av tvang - PDF

08.11.21  12 - 14 kl. 13.15, møterom 1065
06.12.21  15 - 19

kl. 13.15, møterom 1065

  • Orientering ad. omstilling helse- og velferd v/Kjell Hugo Dybwik - PDF
  • Orientering ad. ASK v/Jan Gunnar Johnsen - PDF
2020    
10.01.20   Felles oppstartssamling for rådene - innkalling
kl. 08.30, kommunestyresalen, Levanger rådhus
Presentasjoner fra samlingen:
- Om kommunen v/Kommunedirektør Ola Stene
- Budsjett-Økonomiplan v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen
- Utdanning, habilitering og rehabilitering v/Kommunalsjef Marit E. Aksnes
- Helse og velferd v/kommunalsjef Kristin Bratseth
- Samfunnsutvikling v/Trude M. Nøst
- Plikter og rettigheter v/rådgiver Reidun Johansen
27.01.20 1 - 4  kl. 13.00, rom 3035, 3. etg., Levanger rådhus 
- Brev fra SAFO ad. Boligtilskudd
- Brev fra SAFO ad. Boligsosial plan
- Brev fra SAFO ad. ressurser til rådet
- Budsjett 2020 og økonomiplan v/Rigmor Strand Bakkan
09.03.20 5 - 6

kl. 15.00, rom 3008, 3. etg., Levanger rådhus
- Orientering temaplan legetjenester v/enhetsleder Merete F. Rønningen

20.04.20   UTSETTES/AVLYSES pga innskjerpa restriksjoner for å begrense koronasmitte!
04.05.20  6 - 7 kl. 13.00, fjernmøte i Teams
Orientering:
- Notat fra kommunalsjef helse ad. status Corona
15.06.20  9 - 11 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
17.08.20   AVLYST
14.09.20   kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
Arbeidsmøte planprosesser/planer til rullering
Innspill til planprosesser - PDF
24.09.20 12 - 13 kl. 14.30, rom 3008, 3. etg., Levanger rådhus
26.10.20   kl. 13.00, rom  3008, 3. etg. Levanger rådhus
05.11.20  14 - 16 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
- presentasjon Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen - PPTX
09.11.20  17 - 18 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. Levanger rådhus
23.11.20  20 - 21 kl. 13.30, rom 3008, 3. etg. Levanger rådhus
07.12.20  22 - 25 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
2019
05.02.19  1 - 3 kl. 13.30
05.03.19   kl. 14.30  UTGÅR!
14.05.19  4 - 5 kl. 13.30 NB! Oppmøte Levanger rådhus for felles transport til Åsenhallen
04.06.19   UTGÅR!
20.08.19   UTGÅR!
05.11.19   UTGÅR!
09.12.19 1 - 2 kl 09.00, formannskapssalen Levanger rådhus
2018
30.01.18   kl. 13 - Fellesmøte med Verdal
06.02.18  

Utgår

06.03.18  innkalling  
15.05.18  1 - 4 kl. 12 - Levanger rådhus, møterom 1045
28.08.18   kl. 12 - Stokkbakken omsorgssenter
18.09.18  7 - 9 kl. 12 - Levanger rådhus, møterom 1008
27.11.18  10 - 12 kl. 14.30 - Levanger rådhus, møterom 1008
2017
07.02.17  1 - 3  kl. 12 - 14, 
04.04.17  4 - 7 kl. 12 - 14 - presentasjon i møtet
20.06.17  8 - 11 kl. 12 - 14,
22.08.17   UTGÅR
27.09.17  12 kl. 12 - 14, Stokkbakken omsorgssenter - UTGÅR
21.11.17  12 - 17 kl. 12 - 14,
2016
19.01.16   1 - 3 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
16.02.16   4 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
19.04.16   5 - 7 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
14.06.16   invitasjon kl. 12 - 15, Midtre glassgård/kantina og K-styresalen - felles møte m/Verdal
16.08.16 innkalling  kl. 12 - 14, Formannskapssalen
18.10.16   8 - 11 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
13.12.16   kl. 12 - 14, Staup helsehus
2015
20.01.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
03.02.15 1-8 kl. 12-14, rom 2040
23.02.15 Temadag Program - Funksjonsattest bolig - Husbanken - Universell utforming, K. G. Næss - NAV, hjelpemiddelsentralen PDF
03.03.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
14.04.15 10-14 kl. 12-14
05.05.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
02.06.15   Flyttet til 09.06.15
09.06.15 15 -18  Sommermøte m/interesseorganisasjoner - invitasjon/påmelding PDF
16.06.15   Fellesmøte med Verdal
18.08.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
25.08.15 19 - 20  kl. 12-14 på Frivilligsentralen
01.09.15   NB! Flyttet til 29.09.15
29.09.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
06.10.15   NB! Flyttet til 13.10.15
13.10.15 21 - 22  kl. 12-14 på Levanger ungdomsskole
03.11.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
01.12.15 23 -25  kl. 12-14
2014
11.02.14 1 kl. 9, formannskapssalen (3008)
08.04.14 xx UTGÅR!
03.06.14 5-10 kl. 9
12.08.14 xx UTGÅR!
26.08.14   arbeidsutvalget
23.09.14   Fellesmøte Levanger/Verdal, kl. 12 Møssingdalen skihytte
07.10.14 12-14 kl. 9, formannskapssalen (3008)
04.11.14 innkalling kl. 13:30, arbeidsutvalget
02.12.14 15-19 kl. 12, Trønderhallen
2013
04.12.13  innkalling ordinært møte i rådet
01.10.13  xx UTGÅR!
20.08.13  xx UTGÅR!
03.06.13 innkalling ordinært møte i rådet
09.04.13  xx UTGÅR!
05.02.13  1 - 2 ordinært møte i rådet
15.01.13   arbeidsutvalget
           2012  
04.12.12   arbeidsutvalget
06.11.12 7 - 8 ordinært møte i rådet
04.10.12

innkalling

felles møte med rådet i Verdal
04.09.12 referat arbeidsutvalget
08.05.12 5-6  
10.04.12   arbeidsutvalget
14.03.12 referat fellesmøte med rådene i fylket
06.03.12  xx UTGÅR!
07.02.12   arbeidsutvalget
10.01.12 1-4 retningslinjer, valg av arbeidsutvalg
2011  
31.05.11 1-7  
29.04.11 2-4 arbeidsutvalget
05.04.11 1 arbeidsutvalget
2010    
20.05.10 5-6 arbeidsutvalget
29.04.10 1-4 arbeidsutvalget
2009    
08.12.09 8-10  
12.11.09 - universell utforming PDF - powerpoint - m/Verdal
25.08.09 5-7  
19.05.09 1-4  
12.03.09 1-4 arbeidsutvalget

  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse - reglement

      Til toppen av siden 

 

Historikk ----------------

Medlemmer 2015-2019 - kom-sak 74/15, 18.11.15  -  om rådet
P=politiker, B=bruker, A=oppnevnt av rådmannen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
MedlemPersonlig varaMerknad
P: Guro Skjetne, leder Kai Lennert Johansen  
B: Olav Sørheim, nestleder Øyvind Haugberg  
P: Anne Grete Krogstad May-Jorunn Barlien  
B: Knut Vodal Odd Harald Bjørnøy  
B: Grete Brønseth Hokstad Atle Bakken  
P: Karl M. Buchholdt Børge Lund  
A: Inger Lise Helgesen    
A: Kjersti Nordberg    

 


Medlemmer 2011-2015 - kom-sak 63/11, 23.11.11  -  om rådet
P=politiker, B=bruker, A=oppnevnt av rådmannen

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
MedlemPersonlig varaMerknad
P: Anne Grete Krogstad, leder Einar Vandvik  
B: Olav Sørheim, nestleder Øyvind Haugberg  
P: Gerd Haugberg Fanny Gausen  
B: Steinar Mikalsen Arnhild Bornstedt  
B: Knut Vodal Heidi Røstad Aunan  
P: Karl M. Buchholdt Arne Solem  
A: Flutra Demaj    
A: Frode A. Hallem Anette B. Dalheim  
A: Inger Lise Helgesen Ingen  


Merknader:
Anne Grete Krogstad, leder, permisjon fra 17.10.12 og fram til 30. juni 2013, og videre til 30.06.14, ny leder i perioden Jorunn Skogstad. Einar Vandvik går inn som fast medlem i samme periode. Valg av fast medlem fra 17.10.12 ble opphevet i møte 12.12.12. Karl M. Buchholdt går inn som fast medlem i samme periode. Jorunn Skogstad, leder, fritatt fra 12.02.14 og ut perioden, ny leder Karl M. Buchholdt, nytt varamedlem Rolf Inge Elvbakken

___________________
Arbeidsutvalg, møtes 1. tirsdag i hver måned:


Medlemmer 2007-2011 - kom-sak 071/07, 21.11.07


Varamedlemmer:


Fra administrasjonen, vara i parentes:


Arbeidsutvalg:

 


Historikk: 2003-2007- medlemmer - kom-sak 083/03, 26.11.03, konstituering - sak 01/04, 29.01.04

Publisert: 25.11.2009 08:54 Sist endret: 06.09.2022 10:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051