Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 - sak 55/19 - Byggeskikkprisen 2019

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivsaknr: 2019/5475 - /C44

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 55/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Juryen (Plan- og utviklingsutvalget) velger følgende 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne:

1.

2.

3.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Byggeskikkprisen 2019 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nominasjonskomiteen har bestått av følgende personer:

Leder av Plan- og utviklingsutvalget (leder): Bjørg Annie Pedersen Boneng

Ekstern arkitekt/landskapsarkitekt: Hilde Monika Røstad/Tove Nordgaard

En representant fra byggesak: Per Anders Røstad

Byantikvar (sekretær): Tove Nordgaard 

På grunn av Levanger kommune sin økonomiske situasjon er ekstern arkitekt/landskapsarkitekt erstattet av intern kompetanse ved Hilde Monika Røstad, Ingeniør og Tove Nordgaard, Sivilarkitekt MNAL.

Det ble annonsert oppstart på kommunens hjemmeside 1. september 2019 med invitasjon til å sende inn forslag på kandidater. Nominasjonskomitéen mottok tre innkomne forslag innen fristen:


Nominasjonskomitéen har kommet fram til at Trønderlåna i Kristivik, Ekne, oppfyller kriteriene og blir med blant kandidatene som nomineres til byggeskikkprisen 2019.

Nominasjonskomitéen har plukket ut følgende fem gode kandidater til Byggeskikkprisen 2019:

  1. Psykiatribygget, Sykehuset Levanger 
  2. Trønderlåna i Kristivik, Heidi og Per Arve Hammer  
  3. Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster  
  4. Jernbanegata 26A, Atle Naavik og Elin Svardal  
  5. Sjøgata 12, Lillian og Nils Heitlo

 
Beskrivelser, foto og nominasjonskomitéens vurderinger i tråd med statuttene følger vedlagt i en egen rapport «Rapport Byggeskikkprisen 2019». 

Juryen ved plan- og utviklingsutvalget velger tre kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne. Avstemningen vil foregå på kommunens sine hjemmesider i perioden 15. november til 15. desember. Prisvinner offentliggjøres siste kommunestyremøte før jul - 18.desember 2019.

Vurdering:

Juryen (Plan- og utviklingsutvalget) bes om å velge tre kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.11.2019 19:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051