Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 - sak PS 37/19 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19 49/19

 
* dokument i PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 488/19

Konsesjon for erverv av 5037/198/2 Bulandsvegen 891 - Terje Skogan - INNVILGET

RS 489/19

Søknad om oppføring av naust - 5037/270/1 Tynesvegen 44 - Karl Fredrik Okkenhaug - Godkjent

RS 490/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Tilbygg over tre plan inkludert kjeller - 5037/309/56 Tømtevegen 228 - Rune Holmlimo og Ida Cecilie Hallset

RS 491/19

Godkjent - Søknad om ettergodkjenning av tilbygg til hytte, veranda og vedbod - 5037/99/1/21 Tomtvassvegen 814 - Grethe Heggli

RS 492/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for garasje - 5037/89/17 - Jan Arnstein Indahl

RS 493/19

Jordlovsbehandling - Punktfeste for naust - 5037/144/1 Eknesvegen 395 - Beate Skarsbakk - INNVILGET

RS 494/19

Godkjent - Søknad om oppføring av flisfyringsanlegg - 5037/217/1 Grennegrenda 53 - Ola Grenne

RS 495/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/233/8 Solheim/Bergsvedalen 47 - Øyvind Christiansen - Boligtomt - Godkjent

RS 496/19

Vedtak - Festegrunn på eiendommen 5037/99/1 Skogn bygdealmenning - 5037/99/1/247 Tomtvassvegen 969 - Eksisterende hytte - Godkjent

RS 497/19

Godkjent - Søknad om utskifting/oppsetting av virksomhetsskilt for Extra - 5037/315/47 Håkon den godes gate 10 - Coop Midt-Norge SA

RS 498/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5037/275/979 Kvilstadvegen 1 M,N,O - Rostu Bolig AS

RS 499/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/242/3 Øverplassen - Jørgen Aunaas og Gitte Høst Jensen - Fradeling av eksisterende bebyggelse (tunet) til småbruk - AVSLAG

RS 500/19

Søknad om oppføring av containerhus - 5037/1/243 Stausplia 37 - Levanger kommune

RS 501/19

Godkjent - Søknad om oppføring av containerhus - 5037/1/243 Stausplia 37 - Levanger kommune

RS 502/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/107 Nordsivegen 9 - Eivind Sæthre.

RS 503/19

Jordlovsbehandling - Søknad om deling av eiendommen 5037/263/7 Skånesvegen 125 - Lars Ketil Thorsen - fradeling av tunet/tunområdet - INNVILGET

RS 504/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Punktfeste for naust - 5037/144/1 Eknesvegen 395 - Beate Skarsbakk - Godkjent

RS 505/19

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte - 5037/336/7 Sørsia 283 - Odd Wandsvik

RS 506/19

Vedtak - Deling av eiendom 5037/301/3 Stokkbakken - Laila og Joar Munkeby - Boligtomt - Godkjent

RS 507/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/331/1 Øvresflata 78 - Remy Anders Liepmann Møen

RS 508/19

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av bebygd tun - 5037/345/1 Sørnesset 29 - Jan Sigmund Sandsør - INNVILGET

RS 509/19

Endring reguleringsplan Høgberget 1 - grense mellom 314/261 og felles lekeareal - godkjent

RS 510/19

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapsbu - 5037/101/1 Markabygdvegen 233 - Per Morten Venseth

RS 511/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/331/1 Øvresflata 78 - Remy Anders Liepmann Møen

RS 512/19

Godkjent - Søknad om tilbygg av vinterhage - 5037/294/13 Okkenhaugvegen 1478 - Kjell Heggdal

RS 513/19

Søknad om uttak av stein - 5037/162/1 Gevikvegen 109 - Trygve Austad - Godkjent

RS 514/19

Godkjent - Søknad om godkjenning av naust nr 36 - 5037/227/1/59 Naust 36 Hopla - Terje Dahl

RS 515/19

Godkjent - Søknad om ettergodkjenning av naust - 5037/227/1/56 Naust 38 Hopla - Sigmund Moan

RS 516/19

Levanger kommune - vedtak i klagesak - byggesak - Pinenga 11 - 5037/73/26

RS 517/19

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til administrasjonsbygg - 5037/264/43 Mulelia 81 - Innherred Renovasjon IKS

RS 518/19

Godkjent- Søknad om tilbygg over to plan og takoverbygg over platting - 5037/280/2 Heirsvegen 130 - Gunnar Alstad

RS 519/19

Godkjent - Søknad om fasadeendring på næringsbygg - 5037/274/13 Trekanten 6 - Trekanten 6 Levanger AS

RS 520/19

Godkjent - Søknad om oppføring av lagerbygning - 5037/19/12 Alstadhaugbukta 52 - Jan Arild Steinvik

RS 521/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/229/97 Tørøya 36 - Kjell Erling Hagen - Godkjent

RS 522/19

Søknad om riving av lagerbygg - 5037/315/295 - Ravns Gate 4 - Levanger kommune - Godkjent

RS 523/19

Godkjent - Søknad om riving av Skogset Telesentral - 5037/297/11 Okkenhaugvegen 1007 - Telenor Norge AS

RS 524/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av fritidsbolig med anneks - 5037/244/85 Djupvika - Skansen Utvikling AS

RS 525/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/3/443 Iduns veg 24 - Øyvind Ertsås.

RS 526/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bod - 5037/314/183 Jordbærstedet 3 - Hildegunn Viken og Tore Forbord

RS 527/19

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks/uthus ved hytte - 5037/316/1/43 Vulusjøvegen 724 - Rune Ingebritsen

RS 528/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/282/16 Okkenhaugvegen 524 - Mads Kristian Strand.

RS 529/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/7/21 Nordsivegen 307 - Unni Garberg.

RS 530/19

Levanger kommune - vedtak i klagesak - avvisning av klage - pålegg og tvangsmulkt

RS 531/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5037/267/40 Børøyvegen 150 - Line Løvås og Dagfinn Valstad - Godkjent

RS 532/19

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 5037/9/1 Ytternesset 282 - Ivar Håkon Wibe

RS 533/19

Godkjent - Søknad om godkjenning av naust - 5037/227/1 Tomt 45 Hopla -Roald Hegge

RS 534/19

Godkjent - Søknad om riving av 2 stk kornsiloer - 5037/208/3 Breivegen 267 - Svein Bye

RS 535/19

Godkjent - Søknad om renovering og etablering av 8 boenheter i bygget - 5037/315/227 Kirkegata 12 - Kjølen og Nydal Utbygging AS

RS 536/19

Godkjent - Søknad om riving av verkstedbygning - 5037/264/43 Mulelia 81 - Innherred Renovasjon IKS

RS 537/19

Godkjent - Søknad om installering av stålskorstein i hytte - 5037/3/2/6 Tomtvassvegen 937 - Mads Ibsen.

RS 538/19

Søknad om oppføring av støttemur mot veg - 5037/276/5 Katrines Minde - Kathrines Minde AS - godkjent

RS 539/19

Søknad om ombygging av del av våningshus til utleieleilighet - 5037/177/1 Risbergvegen 67 - Lars Stormo - Godkjent

RS 540/19

Søknad om oppføring av basestasjon for mobil telekommunikasjon - 5037/226/7 Trætsve - Telia Norge AS - Godkjent

RS 541/19

Ferdigattest - Tilbygg til naust - 227/1/60 Hopla - Idar Vedul

RS 542/19

Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5037/275/437 Hanna Solaas veg 12

RS 543/19

Søknad om oppsetting av skilt ved parkeringsplassen Vulusjøen - 5037/316/1 Frol bygdealmenning - Vulusjøen løypekjøring AS - Godkjent

RS 544/19

Godkjent - Søknad om nytt fyringsanlegg basert på treflis - 5037/19/94 Alstadhaugvegen 389 - Olav Arne Gilstad

RS 545/19

Ikke godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/229/28 Tørøya 102 - Torgeir Helgesen Riseth

RS 546/19

Jordlovsbehandling - Deling av landbrukseiendom - 5037/204/3 Hokling nordre - Siv og Marit Høyland - INNVILGET

RS 547/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/69/1 Lynumvegen 257 - Kirsten Marie Lynum

RS 548/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus i to etasjer - 5037/1/156 Petter Nyengets veg 8 - Christianne Furøy Wergeland

RS 549/19

Konsesjon for erverv av 5037/204/3 Hokling Nordre - Birger Tunset - INNVILGET

RS 550/19

Godkjent - Søknad om ettergodkjenning av naust - 5037/227/1 - naust nr 33 - Hopla - Anne Marie Gerhardsen

RS 551/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/156 Petter Nyengets veg 8 - Christianne Furøy Wergeland.

RS 552/19

Godkjent - Søknad om ettergodkjenning av naust - 5037/227/1  naust nr 32 -Hopla 34 -  Arild Hovdal

RS 553/19

Godkjent - Søknad om oppføring av tak over eksisterende varerampe - 5037/37/123 Åsvegen 10 - Coop Midt-Norge SA

RS 554/19

Godkjent - Søknad om bruksendring til leilighet i 3 etasje - 5037/315/86 og 5037/315/199 Håkon den godes gate 17 - 19 - Stakset & Capelli Eiendom AS

RS 555/19

Kommunens svar på melding om hogst i vernskog - 5037/316/1 - Frol bygdealmenning

RS 556/19

Godkjent - Søknad om riving av eldre hytte og oppføring av ny hytte ved Sønningen - 5037/150/1/2 Byavassvegen 488 - Ekne Idrettslag

RS 557/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av tilbygg til administrasjonsbygg - 5037/264/43 Mulelia 81 - Innherred IKS

RS 558/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/345/1 Trygstad - Jan Sigmund Sandsør - Fradeling av bebygd tun - godkjent

RS 559/19

Endring detaljregulering Levanger Brygge - godkjent

RS 560/19

Søknad om utskifting av ventilasjonsanlegg / bygging av nytt teknisk rom ved Halsan skole - 5037/312/5 Tømtevegen 176  - Levanger kommune - Godkjent

RS 561/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6

RS 562/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/263/7 Skånesvegen 125 - Lars Ketil Thorsen - Fradeling av tun - Godkjent

RS 563/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5037/198/1/72 Ytterfjellet 120 - Rolf Agnar Olsen - Godkjent

RS 564/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5037/198/1/59 Ytterfjellet 106 - Olav Aaknes - godkjent

RS 565/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/307/5 Tømtevegen 417 - Håvard Langeland - Godkjent

RS 566/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5037/267/39 Børøyvegen 146 - Astrid og Kenneth Arntzen - Godkjent

RS 567/19

Godkjent - Søknad om oppgradering av brannsikkerhet i stasjonsbygningen ved Levanger jernbanestasjon - 5037/315/2 Jernbanegata  - Bane Nor Eiendom AS

RS 568/19

Søknad om graving og påkobling til avløpsledning - 5037/232/3/8 Langøyvegen 68 - Svenn Werkland - Godkjent

RS 569/19

Godkjent - Søknad om oppføring av lagerbod, etablering av bod i eksisterende kjellerplan og ny veranda - 5037/1/223 Staupslia 2 - Liv og Morten Fossum

RS 570/19

Godkjent - IG1 - Søknad om tilbygg til administrasjonsbygg - 5037/264/43 Mulelia 81 - Innherred Renovasjon IKS

RS 571/19

Konsesjon for erverv av 2/4 part av 5037/197/3 Alstad øvre - Morten Husby - INNVILGET

RS 572/19

Klage ikke tatt til følge - Avslag på søknad om oppføring av anneks - 5037/229/28 Tørøya 102 - Torgeir Helgesen Riseth

RS 573/19

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 5037/314/361 Høgberget 17 - Tone og Christian Petersen

RS 574/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/366/4 Flatan 44 - Pål Arne Aunan.

RS 575/19

Vedtak - Deling av eiendom - 5037/273/14 Gamle Kongeveg 102 - Støra Eiendom AS - Parsell 1-4 Boligtomter - Godkjent

RS 576/19

Godkjent - Søknad om etterhåndsgodkjenning av naust - 5037/227/1/53 Andre Tømmerbakk

RS 577/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/233/59 Bergsvedalen 45 - Øyvind Christiansen

RS 578/19

Delvis godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/227/1/39 Paradiset Vest 27 - Andre Tømmerbakk

RS 579/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5037/6/173 Enga 5

RS 580/19

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Oppføring av driftsbygning uten tillatelse - 5037/71/2 Lynumvegen 442 - Janne og Morten Johansen

RS 581/19

Godkjent - Søknad om fasadeendring/innsetting av vindu på soverom - 5037/315/50 Kirkegata 57 - Harald Martin Hemb

RS 582/19

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om avvisning av klage - 5037/6/157 Reina 2 - Frank Vongraven

Til toppen av siden

 

Publisert: 04.04.2019 11:16 Sist endret: 13.11.2019 19:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051