Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 13.11.19

Møtested/tidspunkt:
Formannskapssalen, Levanger rådhus
13.00 - 17.20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

 Send e-post til plan- og utviklingsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 49/19 Referatsaker PUK utredning vedtak
PS 50/19 Valg til godkjenning/signering protokoll  - vedtak
PS 51/19 Utbygging av kommunalt boligfelt i Markabygda utredning vedtak
PS 52/19 Detaljregulering Troset masseuttak utredning vedtak
PS 53/19 Detaljregulering Lundvegen 1 utredning vedtak
PS 54/19 Trafikksikkerhetsutvalget - valg av medlemmer 2019-2023 utredning vedtak
PS 55/19 Byggeskikkprisen 2019 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11.  

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Leder sp/h/frp/krf x  
Lars Erik Ertsås H Nestleder sp/h/frp/krf x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem sp/h/frp/krf - Forfall
Geir Tore Persøy FRP Medlem sp/h/frp/krf x  
Arild Røsdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Randi Haugskott SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem ap x  
Tone Jørstad AP Medlem ap x  
Per Espen Aunan AP Medlem ap x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem mdg/r/v x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem sv x  
Torunn Elisabeth Skjæran  krf  varamedlem sp/h/frp/krf   x Merete Bøhn-Flatås 


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, byantikvar Tove NordgaardÅsmund Brygfjeld    

Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 49/19 Referatsaker PU

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 50/19 Valg til godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Arild Røsdal, SP og Tone Jørstad, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Arild Røsdal, SP og Tone Jørstad, AP
Til toppen av siden 

 

 

PS 51/19 Utbygging av kommunalt boligfelt i Markabygda

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

 1. Markabygda boligfelt bygges ikke ut nå.
 2. «Temaplan for kommunal tomteutvikling» må vurdere om kommunen skal endre dagens selvkostprinsipp for framtidige kommunale boligfelt.

 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Markabygda boligfelt bygges ikke ut nå.
 2. «Temaplan for kommunal tomteutvikling» må vurdere om kommunen skal endre dagens selvkostprinsipp for framtidige kommunale boligfelt.
  Til toppen av siden 

 


PS 52/19 Detaljregulering Troset masseuttak

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Vedlagte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Stig Ove Sommervoll, AP

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden 


 

PS 53/19 Detaljregulering Lundvegen 1

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Lundvegen 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Kaja Skårdal Hegstad, SV:

Før utlegging av planen må det utarbeides og legges ved:

 • Visuell framstilling av landskapsvirkning/silhuettvirkning (spesielt fra nord)
 • Uttalelse fra byantikvaren om hensyn til strøkets karakter

 
Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg i møte avvist med 6 mot 5 stemmer (Per Espen Aunan, Stig Ove Sommervoll, Kaja Skårdal Hegstad, Tone Jørstad og Torunn Elisabeth Skjæran

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Lundvegen 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden 

 

 

PS 54/19 Trafikksikkerhetsutvalget - valg av medlemmer 2019-2023

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Følgende representanter velges til trafikksikkerhetsutvalget: ________________ 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Forslag i møte:

Forslag til medlemmer fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

Per Espen Aunan, AP - leder

Kaja Skårdal Hegstad, SV

Frode Lund, SP

Vara:

1 Randi Haugskott, SP

2 Trix Scherjon, MDG

Avstemning:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende representanter velges til trafikksikkerhetsutvalget: 

Per Espen Aunan, AP - leder

Kaja Skårdal Hegstad, SV

Frode Lund, SP

Vara:

1 Randi Haugskott, SP

2 Trix Scherjon, MDG

Til toppen av siden 

 

PS 55/19 Byggeskikkprisen 2019

Rådmannens forslag til vedtak:

Juryen (Plan- og utviklingsutvalget) velger følgende 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne:

1.

2.

3.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.11.2019

Habilitet:

Torunn Elisabeth Skjæran, KRF, enstemmig ansett av møtet som inhabil i behandling av saken, og fratrådte møtet (nær omgangsvenn)

Kaja Skårdal Hegstad, SV, enstemmig ansett av møtet som habil i behandling av saken (nær nabo)

Orientering i møtet:

Byantikvar Tove Nordgaard orienterte om byggeskikkprisen 2019 PDF

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

 1. Psykiatribygget, Sykehuset Levanger - 2 stemmer
 2. Trønderlåna i Kristivik, Heidi og Per Arve Hammer - 10 stemmer
 3. Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster - 8 stemmer
 4. Jernbanegata 26A, Atle Naavik og Elin Svardal - 9 stemmer
 5. Sjøgata 12, Lillian og Nils Heitlo - 1  stemme

 
VEDTAK:

Juryen (Plan- og utviklingsutvalget) velger følgende 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne:

 1. Trønderlåna i Kristivik, Heidi og Per Arve Hammer
 2. Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster
 3. Jernbanegata 26A, Atle Naavik og Elin Svardal
  Til toppen av siden 
Publisert: 22.10.2019 11:11 Sist endret: 14.11.2019 10:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051