Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.06.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 16.06.2010
Tid: kl. 14:00-15:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 53/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 54/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 55/10 Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7 - sluttbehandling utredning vedtak
PS 56/10 1719/275/845 - Klage på reguleringsplan Alvestad utredning vedtak
PS 57/10 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x Gerd Haugberg


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf B. Haugnes, fungerende enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld
 

 

PS 53/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 54/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll:
Olav Strid, DNA og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll:
Olav Strid, DNA og Gunnar Morten Løvås, SV    Til toppen av siden


 

PS 55/10 Reguleringsplan Nesheim skole - 1719/16/7 - sluttbehandling

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, sist revidert 11.06.10, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Utdelt i møte:


Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for Nesheim skole, datert 04.02.10, sist revidert 11.06.10, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 12-12.     Til toppen av siden

 

PS 56/10 1719/275/845 - Klage på reguleringsplan Alvestad

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage fra naboer v/Charles Voldsund m.fl., datert 12.05.10, på kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for gbnr. 275/845 Alvestad, tas ikke til følge. Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Klage fra naboer v/Charles Voldsund m.fl., datert 12.05.10, på kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for gbnr. 275/845 Alvestad, tas ikke til følge. Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.     Til toppen av siden

 

PS 57/10 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Helge Ingstads veg 1, datert 23.05.2010, rev.01.06.2010 m/bestemmelser rev. 03.06.2010, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.06.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Alf Magnar Reberg, SP:
For vurdering av høyde utarbeides snitt langs allèen – fra ny bekk, gjennom Remabygget, ny planlagt bebyggelse og opp til Kjerkhaugen og legges ved saken ved utlegging til offentlig ettersyn.

Forslag til tillegg fra Geir Tore Persøy, FRP:
Uteområdet/parkeringsareal skal ikke benyttes til lagervirksomhet.

Forslag til tillegg fra Einar Vandvik, V:
Pkt. 2.6 i bestemmelsene suppleres med ”materialvalg”.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med endringer fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Helge Ingstads veg 1, datert 23.05.2010, rev.01.06.2010 m/bestemmelser rev. 03.06.2010, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.

For vurdering av høyde utarbeides snitt langs allèen – fra ny bekk, gjennom Remabygget, ny planlagt bebyggelse og opp til Kjerkhaugen og legges ved saken ved utlegging til offentlig ettersyn.

Uteområdet/parkeringsareal skal ikke benyttes til lagervirksomhet.

Pkt. 2.6 i bestemmelsene suppleres med ”materialvalg”.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 17.06.2010 09:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051