Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: kl. 13:00 - 14:05

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 46/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 47/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 48/16 Søknad om dispensasjon fra arealbegrensningene 1719/232/17 utredning vedtak
PS 49/16 Detaljregulering Levanger brygge 1 utredning vedtak
PS 50/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder utredning vedtak
PS 51/16 Planarbeid for endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan utredning vedtak
PS 52/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære utredning vedtak
PS 53/16 Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  - forfall
Ivar Haarstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, idrettskonsulent Kjersti Nordberg, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Forespørsel i møtet:

Lars Petter Holan (AP) - angående «Regionalt planforum»:
møteaktivitet og type saker?
Rådmannen v/Voll besvarte spørsmålet. Nærmere informasjon vil bli gitt i neste møte.  

Eva Høyem Anderssen (SP)  - ang hovedvannledning fra Ronglan til Åsen:
Finnes det en helhetlig plan for strekningen?
Rådmannen v/Storstad besvarte spørsmålet. Nærmere informasjon vil bli gitt i neste møte.

Geir Tore Persøy (FRP) - Ytterøy og vannforsyning kyllingfabrikken?
Rådmannen v/Storstad besvarte spørsmålet. Nærmere informasjon vil bli gitt i neste møte.

 

 

PS 46/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 47/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) og Olav Strid (AP)

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) og Olav Strid (AP)
Til toppen av siden

 

 

PS 48/16 Søknad om dispensasjon fra arealbegrensningene 1719/232/17

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Anbefaler at tiltakshaver tar opp med grunneier behovet for en mindre reguleringsendring.

Ivar Haarstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Søknad om dispensasjon fra arealbegrensningene i reguleringsplan Tinnbuen id 2010006 godkjennes. 

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til vedtak og Haarstads alternative forslag til vedtak, ble rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for Haarstads forslag.

Rådmannens forslag til vedtak, med Veies tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon fra arealbegrensingene i reguleringsplan Tinnbuen plan id 2010006. Vurdering og begrunnelse er gitt nedenfor.

Anbefaler at tiltakshaver tar opp med grunneier behovet for en mindre reguleringsendring.
Til toppen av siden

 

PS 49/16 Detaljregulering Levanger brygge 1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Merknad:

Registrerer at det fortsatt overstiger maks tillatte byggehøyde i forhold til dagens områderegulering. Velger likevel nå å få lagt det ut på høring. 

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10
Til toppen av siden

 

 

PS 50/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune kartlegger og verdsetter de viktigste friluftslivsområdene i henhold til Miljødirektoratets veileder innen utgangen av 2018.   
Til toppen av siden

 

 

PS 51/16 Planarbeid for endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10
Til toppen av siden

 


PS 52/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune fastsetter planprogram i forbindelse med Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære, med de endringer som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 samt forskrift for konsekvensutredning § 6
Til toppen av siden

 

 

PS 53/16 Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering Jamtkneppet hyttefelt II vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 19.09.2016 08:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051