Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 - sak 79/17 - Tilsyn i byggesaker - pbl. kapittel 25

Tone Tyholt - klikk for personkort
Saksbehandler: Tone Tyholt
Arkivsaknr: 2017/8486

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 79/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Tilsyn i byggesaker PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Byggesaksavdelingen har blitt forespurt om å redegjøre for tilsyn etter plan- og bygningsloven.  

I vårt framlegg vil vi redegjøre for følgende:

  • Hvordan kommunen praktiserer tilsynsplikten
  • Hvordan tilsynet gjennomføres i praksis
  • I hvilket omfang tilsynet gjennomføres
  • Kort oversikt over tilsyn gjennomført i 2017

 
Vedlagt ligger PowerPoint-presentasjon, og vi vil i møtet redegjøre for byggesaksavdelingens tilsynspraksis.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 06.12.2017 16:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051