Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 - sak 21/17- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 21/17

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 217/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/31/7 Folkvang - Tilleggsareal til 1719/22/38 - Godkjent

RS 218/17

Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/32 Hopla kai - Rolf Trygve Eriksen

RS 219/17

STOPPORDRE jf. pbl. § 32-4 - 1719/232/142 Tinbuen Friområde - Solhaug Rusforebyggingssenter

RS 220/17

Godkjent - Søknad om riving av deler av driftsbygning - 1719/158/1 Gevikvegen 1 - Jan Vegar Dalen

RS 221/17

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av laftet hytte - 1719/198/1/117 Haugavollen - Jon Egil Hammeren

RS 222/17

Godkjent - Søknad om tillatelse til bruksendring og oppføring av ny garasje - 1719/313/6 Tømtevegen 188 - Inge Heia

RS 223/17

Godkjent - Søknad om utvidet bruk av naust nr. 26 - 1719/227/1/48 - Havnemudring AS

RS 224/17

Godkjent - Søknad om tilbygg, terrasse og garasje i tilknytning til våningshus - 1719/363/4 Nordvegen 204 - Astrid Stubbe

RS 225/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for VA-anlegget ved Alstadhaug kirkegård - 1719/19/1 - Levanger kommune

RS 226/17

Godkjent - Søknad om riving av eldre utleiebolig - 1719/7/4 Nordsivegen 316 - Solfrid Hindrum Berg

RS 227/17

Godkjent - Endring av plassering hytte 1719/232/194 Sagtun 82

RS 228/17

Godkjent - Søknad om oppføring av støyskjerm mot Okkenhaugvegen - 1719/275/468 Okkenhaugvegen 17 A-D - Oddleif Benjaminsen

RS 229/17

Godkjent - Søknad om ombygging og bruksendring av lokaler til 9 leiligheter - 1719/315/233 Kirkegata 16 - T3 Eiendom

RS 230/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/275/94 Ringvegen 6 - Kasper Tronstad

RS 231/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG3) for råbygg og plasstøpte konstruksjoner - 1719/314/4

RS 232/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/7/2 Nordfjæra - Frode Jensen - Tomt til eksisterende hytte - Innløsing 1719/7/2/2 - Godkjent

RS 233/17

Godkjent - Søknad om tilbygg og ombygging av bolighus - 1719/325/1 Innbygda 179 - Erling Daae Forberg

RS 234/17

Delvis godkjent - Søknad om rammetillatelse for utvidelse av kirkegård, VA-anlegg og toalettbygg - 1719/19/1 Alstadhaug Kirke - Levanger kommune

RS 235/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/339/6 Bjørvikdalen - Inger Marie Norum

RS 236/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 1719/276/55 Alosavegen 19 - Solveig Trøan og Jostein Nordvoll

RS 237/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte og oppføring av anneks - 1719/57/4 Bjørnangvegen 495 - Leif Stavrum

RS 238/17

Godkjent - Søknad om innsetting av nytt vindu på fritidsbolig - 1719/228/31 Fåraaunet 88 - Marthe og Jan Eirik Eggan

RS 239/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til bolighus og tilbygg av garasje til bolig - 1719/18/8 Gilstadlia 123

RS 240/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av loftsrom til soverom - 1719/35/161 Elgvegen 26 - Tor Gunnar Heggli

RS 241/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/48/13 Bjørnangvegen 37 - John Åge Haga

RS 242/17

Godkjent - Søknad om etablering av drivstoffanlegg - 1719/315/142 Havna - Marinetank Levanger AS

RS 243/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for opparbeiding av kirkegård og toalettbygg ved Alstadhaug kirkegård - 1719/19/1 - Levanger kommune

RS 244/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bod - 1719/228/32 - Fåraaunet - Stig Arild Lunde

RS 245/17

Utslippstillatelse for gråvann fra hytte - 1719/198/1/117 Haugavollen - Jon Egil Hammeren

RS 246/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/84 Djupvika - Trude Søreng og Anders Sjøstrøm

RS 247/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til fjøs - 1719/299/19 Nybrottsvegen 68 - John Roger Nervik

RS 248/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/371/1/7 Grønningsvegen 337 - Anette Bartnes Dalheim

RS 249/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til bolig og fasadeendring - 1719/2/6 Odins veg 18

RS 250/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-4, jf. § 20-1 - 1719/232/131 - Tore Welde

RS 251/17

Godkjent -Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/91 Djupvika - Øyvind Ekerbakke Røyseth

RS 252/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon ved uavhengig kontroll av våtrom - 1719/72/10 Slengenvegen 118 - Kristin Kaspersen

RS 253/17

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1719/335/13 Kjølsvik 33 - Odd Ivar Tømmerås

RS 254/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Sørlia Boligfelt bygg F - Rostu Entreprenør

RS 255/17

Godkjent - Søknad om ombygging og fasadeendring bolighus - 1719/6/74 Nordsivegen 263 - Eivind Nyborg

RS 256/17

Godkjent - Søknad om vindskjerming - granhekk som erstattes med trevegg - 1719/39/1

RS 257/17

Godkjent - Søknad endring av gitt tillatelse - 1719/157/1 - Falstadvegen 36

RS 258/17

Godkjent - Søknad om riving/nedbrenning av hytte - 1719/372/56 Vulusjøvegen 970 - Runar Jenssen

RS 259/17

Godkjent - Søknad om oppføring av uthus - 1719/228/28 Frostavegen 518 - Gunn Elisabet Dybvad og Svein Trøen

RS 260/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/348/2 Holte - Stine Westrum.

RS 261/17

Godkjent - Søknad om tak på enden av redskapsbu for vedlager - 1719/39/1 Myravegen 56 - Lorns Olav Aunsmo

RS 262/17

Godkjent - Søknad om skifte av dobbeldør - 1719/245/318 Kirkegata 16 B Musikkens hus

RS 263/17

Delvis omgjøring og delvis stadfesting - søknad om ettergodkjenning av oppført anneks og hytte på 1719/243/2/3 - Torgeir Skirstad

RS 264/17

Vedtak - Oppretting av festegrunn - 1719/99/1 - Skogn Bygdealmenning - 1719/99/1/218 Torsbustaden 266 - Eksisterende hytte - Godkjent

RS 265/17

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning for smågrisproduksjon - 1719/158/1 Gevikvegen 1 - Jan Vegar Dalen

RS 266/17

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning for smågrisproduksjon - 1719/158/1 Gevikvegen 1 - Jan Vegar Dalen

RS 267/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende klubbhus/oppføring av nytt klubbhus - 1719/157/6 Eknesvegen 68 - Ekne IL

RS 268/17

Infobrev om resultat etter befaring av naust og forhåndsvarsel om pålegg om retting, forelegg og tvangsmulkt - tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - 1719/227/1/26 Naust nr. 3 - Tor Inge Gjengaar
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 04.05.2017 09:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051