Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 03.05.17 - FO 1/17 Spørsmål fra Randi Nessemo (AP) - Oppgradering / Asfaltering av kommunal veger i Levanger

Fra enden av FV128, Okkenhaugvegen i Buran, og til kommunegrensa mot Verdal har vi en kort strekning kommunal veg på knappe halvannen kilometer. Denne strekningen har ikke tilfredsstillende standard og kvalitet,  uansett årstid, vær- eller føreforhold. Store partier med hull og gjørme  i vått vær gjør den lite fremkommelig, og fører til stor slitasje på kjøretøyene som ferdes her. Høvling er til liten nytte, da hullene etter kort tid er tilbake. Det er mye trafikk på denne strekninger, også av tunge kjøretøy.

I økonomiplanperioden 2016 til 2019 står det at "rammen økes  til oppgradering/asfaltering av kommunale veger med kr. 2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys" 

I økonomiplan 2017-2020/budsjett 2017, side 44, finner man følgende tekst:

"Etterslepet i vedlikehold på kommunale veger vil ikke tas igjen i perioden, selv om det er en liten økning fra siste år. Det arbeides med planer for både vei og trafikksikkerhet som vil ferdigstilles i 2017, og danne grunnlaget for videre prioriteringer."

Samtidig er det også tatt inn i samme dokument, side74,  -  3 mill. til asfaltering.


Spørsmål:

  1. Hva betyr dette i praksis (henv. til siste avsnitt)?  
  2. Foreligger konkrete planer for oppgradering/asfaltering av kommunale veger i Levanger kommune for inneværende år – og når kan det forventes at dette vil skje for ovennevnte strekning i Buran?

Randi Johanne Nessemo - klikk for personkort
Randi Johanne Nessemo, AP

 

behandling

 

 

Publisert: 06.05.2016 08:48 Sist endret: 04.05.2017 10:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051