Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13 - sak 45/13 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 28.08.13 45/13

 

* dokument lenket i saker med avslag og andre referatsaker

 

RS 239/13

Søknad om oppføring av anneks - 1719/85/5 Veie søndre - Ingrid Rein og Jostein Trustrup - Godkjent

RS 240/13

Søknad om oppføring av terrasse - 1719/216/26 Skogly nordre - Astrid Tunset - Godkjent

RS 241/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/7/68 Kjønstadmarka Boligfelt B 3 - Block Watne Hus AS - Boligtomter - Godkjent

RS 242/13

Søknad om oppføring av carport - 1719/314/201 Blåbærvegen 4 - Atle Olav Naavik - godkjent

RS 243/13

Søknad om oppføring av ny garasje - 1719/3/99 Gjemblevegen 17 A - Gunnar Aune - Godkjent

RS 244/13

Søknad om riving av eksisterende uthus, oppføring av nytt uthus og tilbygg til fritidsbolig - Jens Eirik Ramstad - 1719/329/6 - innvilget

RS 245/13

Søknad om oppføring av nodeskap for bredbåndsutstyr - 1719/288/11 Okkenhaug Oppvekstsenter - NTE Marked AS - Godkjent

RS 246/13

Søknad om tilbygg til garasje - 1719/237/5 og 9 Haugly - Hans B Ristad - godkjent

RS 247/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/315/1/24 Markvegen 26 - Dag Frode Saxeide - Godkjent

RS 248/13

Vedtak - Endring av tillatelse - Enebolig - 1719/23/34 Utsikten - Øra Eiendom Verdal AS - Godkjent

RS 249/13

Søknad om takoverbygg på eksisterende veranda - 1719/314/341 Bjørnebærvegen 15 - Anne Lisbeth Solenes og Steinar Kvarme - Godkjent

RS 250/13

Søknad om tilbygg av redskapsbod til garasje - 1719/314/322 Hyllbærvegen 25 - Tom Rune Iversen - Omgjøringsvedtak - Godkjent

RS 251/13

Søknad om ny hovedinngang + tak over terrasse - Marthe H. Hveem - Okkenhaugsvegen 27 - 1719/275/209 - innvilget

RS 252/13

Søknad om utvidelse av altan og takoverbygg - 1719/372/1/186 Tomt nr 14 Reinsjø Statsalmenning - Håkon Okkenhaug godkjent.

RS 253/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/6/1 Kjønstad vestre - Terje Kjønstad - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent

RS 254/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/275/520 Jamtvegen 64 - Kari k Tømta - Godkjent

RS 255/13

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/247/15 Varghaugen - Hans Petter Gaustad - Godkjent

RS 256/13

Endringssøknad - 1719/232/56 - Berit og Sverre Opheim - Støttemur - Åsenfjord - Godkjent

RS 257/13

1719/6/71 - Silje Strømmen og Jan Sunde - Garasje - Endeli - Godkjent

RS 258/13

Søknad om renovering av garasje - 1719/35/22 Olav Rees veg 10 - Terje Viborg - ikke søknadspliktig tiltak

RS 259/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/267/15 Bakkeborg - Ole Ingemar Iversen - Godkjent

RS 260/13

Søknad om tak over inngangsparti og forlengelse av tak over veranda - 1719/276/117 Vestgårdvegen 26 - Mona Kolstad - Godkjent

RS 261/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/207/27 Reitvang - Trond Toldnes - godkjent.

RS 262/13

Søknad om tilbygg til bolilghus - 1719/157/66 Bursflata 10 - Morten Tvete - godkjent

RS 263/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/272/24 Mellomvegen 9 - Frank Robert Rysgård - Godkjent

RS 264/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/99/3 Innherred Motorsportklubb 1 - Skogn Bygdealmenning - Tomt til RC-Bane - Godkjent

RS 265/13

Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1719/265/149 Berg II - Grete Holden - Godkjent

RS 266/13

Søknad om flytting av eksisterende anneks - 1719/244/36 Persbu - Geir Nilsen - Godkjent

RS 267/13

Revidert søknad om tilbygg av redskapsbod til garasje - 1719/314/322 - Godkjent

RS 268/13

Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bolig/oppføring av ny bolig - Marit Høyland og Siv H. Didrichsen - Åsen - 1719/208/6 - innvilget

RS 269/13

Søknad om oppføring av 6 carporter - 1719/18/74 Nordlia Nossumhyllan D1 - Block Watne AS - Godkjent

RS 270/13

Søknad om oppføring av tak over del av veranda med levegg - 1719/34/115 Skogvegen 22 - Bjørn Holberg og Marte Røstad - Godkjent

RS 271/13

Søknad om oppføring av platting ved hytte - 1719/316/1/219 Vulusjøen - Heidi Slåtsve - Godkjent

RS 272/13

Søknad om oppføring av paviljong til skolerom - 1719/16/91 Vårtun skole - Elihu Menigheten - godkjent

RS 273/13

Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1719/198/1/69 Tomt nr 117 Møssingvatnet - Magni Fossbakken - Godkjent

RS 274/13

Søknad om oppføring av tak over del av veranda - 1719/275/925 Nordlibuen 6 - Turid og Bård Voldsund - godkjent

RS 275/13

Vedtak - Garasje - 1719/18/134 Sjømarkvegen 33 - Tone B Nylund - Godkjent

RS 276/13

Søknad om oppføring av vedlager - 1719/187/6 Solvold - Knut Arve Strøm - godkjent

RS 277/13

Søknad om oppføring av boligbygg med 6 leiligheter - 1719/275/938 Elverhøyvegen 4 - Stiklestad Eiendom Nordlijordet AS - klage på vedtak i sak 85/13

RS 278/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/16/139 Nesheimvegen 33 - Jorid Kjølsvik Kvam og Anders Selseth - Godkjent

RS 279/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/7/65 Strandbakken - Eivor Alette Laugsand og Anders Hestmann - Godkjent

RS 280/13

Søknad om oppføring av fem kjedede boliger - 1719/314/387 Område B 3 Momarka - Future Eiendom AS - godkjent

RS 281/13

Søknad om oppføring av midlertidig plasthall - 1719/207/37 Sverresborg - Grilstad AS avd Åsen - godkjent.

RS 282/13

Søknad om oppføring av delvis overbygd platting - 1719/314/23 Branesvegen 15 - Kurt Willy Bornstedt - Godkjent

RS 283/13

Søknad om fasadeendringer - 1719/314/76 - Høgbergstien 6 - Bjørn Tore Kvitvang - godkjent

RS 284/13

Søknad om riving av eksisterende garasje/oppførinbg av ny garasje - 1719/273/73 Gamle Kongeveg 94 - Siv Merete Hallan - godkjent

RS 285/13

Søknad om montering av tett dør i heisstol - 1719/34/3 Fiborgtangen - Norske Skog Skogn AS - Godkjent

RS 286/13

Søknad om riving av bygning 35 - 1719/253/5 Rinnleiret - Levanger kommune - Godkjent

RS 287/13

Søknad om sjøboder - 1719/247/3 - Fættfjordvegen 130 - Steinar Røkke - Godkjent

RS 288/13

Søknad om oppføring av carport - 1719/3/141 Tors veg 6 B - Hilde Lyster og Trond Vold - godkjent

RS 289/13

Vedtak - Makeskifte mellom 1719/280/14 Vold og 1719/280/2 Gran øvre - Odd Arne Indal og Gunnar Alstad - Godkjent

RS 290/13

Søknad om oppføring av plasttak over altan - 1719/275/769 Ringvegen 33 B - Inger Marie Schei - Godkjent

RS 291/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/17 Staupshaugen - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/1/357 Nordsivegen 22-24 - Godkjent

RS 292/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/207/59 Boligfelt I Fossingtrøa - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/207/62 Fossingtrøa 17 - Godkjent

RS 293/13

Søknad om tilbygg hytte - 1719/267/14/6 - Jan Helge Jacobsen - klage på vedtak i sak 1018/12

RS 294/13

Søknad om tilbygg og påbygg bolighus og omgjøring til to boenheter -Trygve Austad - 1719/162/1 - innvilget

RS 295/13

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/247 - Godkjent

RS 296/13

Søknad om oppføring av uthus/anneks - 1719/99/1/231 - Godkjent

RS 297/13

Søknad om oppføring av balkkong - 1719/275/50 Gamle Kongeveg 28 - Einar Faret Saastad - Godkjent

RS 298/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/18/139 Sjømarkvegen 21 - Hågen Buran og Aina B Olaisen - godkjent

RS 299/13

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/183 Lobakkhagen 5 - Aud Hovdal - godkjent

RS 300/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/6/96 Nordengbakkan 6 - Vidar Stavseth - Godkjent

RS 301/13

Søknad om oppføring av driftsbygning for produksjon av egg/fjørfe - 1719/58/1 - innvilget

RS 302/13

Søknad om tilbygg til barnehage - 1719/26/23 Rennaker - Kårstua Barnehage - godkjent.

RS 303/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/102/3 Haldberget - Bernt Hallan - godkjent.

RS 304/13

Godkjent søknad om forlengelse av eksisterende veranda - 1719/275/6 Gamle Kongeveg 13 - Åsta Sofie Ramfjord - godkjent

RS 305/13

Søknad om oppføring av veranda - 1719/18/133 Sjømarkvegen 31- Eigunn Bragstad - Godkjent

RS 306/13

Søknad om riving/nedbrenning av våninghus og uthus - 1719/101/3 Haugen - Vidar Sørmo - godkjent.

RS 307/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/73/27 Pinenga 13 - Jonas Skogmo og Christina Johansen Øien - Godkjent

RS 308/13

Søknad om enebolig - 1719/16/119 - Vårtunvegen 10 - Morten Lynmo og Toril Hallberg - endring av ansvarsrett - godkjent

RS 309/13

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/32/24 Holanvegen 5 - Per Johan Gilstad - godkjent

RS 310/13

Søknad om oppføring av kyllingfjøs - 1719/5/1 Bergvin - Bjørn Åsmund Sundal - Godkjent

RS 311/13

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/173 Tomt nr 11 Lo sør - Gunnar Raaen - godkjent

RS 312/13

Søknad om oppføring av nytt naust - 1719/198/1 Moslinbukta - Åsen Bygdealmenning - Godkjent

RS 313/13

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/6/5/8 Vikan - Tove Steinmo Eriksen - Godkjent

RS 314/13

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/223/17 Sommerro - Kari og Stig Roten - Godkjent

RS 315/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/73/27

RS 316/13

Godkjent søknad om tilbygg til driftsbygning for slaktekylling - 1719/19/13 Lidarheim - Hilde Sundal og Jan Ketil Haugen - godkjent

RS 317/13

Søknad om oppføring av uthus/anneks - 1719/372/1/123 Tomt nr 81 Reinsjø Statsalmenning - Knut Johan Dreier - Godkjent

RS 318/13

Søknad om garasje - 1719/3/8 - Friggsveg 5 - Terje Segtnan - Godkjent

RS 319/13

Vedtak - Midlertidig dispensasjon - Forlenget barnehagedrift i 1.etasje på våninghus - 1719/3/7 Gjemble søndre - Magne Nydal - Godkjent

RS 320/13

Søknad om påbygging av elevatorhus på redskapsbu - 1719/37/1 Re - Erik Ree - godkejnt

RS 321/13

Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/291/8 Gustad østre - Bjørnar Matberg - godkjent.

RS 322/13

Søknad om oppføring av veranda - 1719/3/206 - Jørn Fenstad - Godkjent

RS 323/13

Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/275/41 Jamtvegen 60 - Siv Loktu - godkjent

RS 324/13

Søknad om nedsetting av returcontainere - 1719/314/82 Industriområdet I - Innherred Renovasjon IKS - godkjent.

RS 325/13

Søknad om oppføring av grillhytte for Ekne Barnehage - 1719/159/6 Haugen - Levanger kommune - Godkjent

RS 326/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/37/12 Sandvold - Henry Olsen - godkjent.

RS 327/13

Søknad om tilbygg til/ombygging av bolighus - 1719/34/195 Holanvegen 46 - Tone Merete Sørli og Rainer Kristiansen - Godkjent

RS 328/13

Endringssøknad om oppføring av bolighus - 1719/314/205 Blåbærvegen 12 - Tina Elden og Tore Kristian Aune Godkjent

RS 329/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/3/296 Sivs veg 20 B - Åse Sandblost Nekstad - Godkjent

RS 330/13

Søknad om tilbygg oppholdsrom / stue - 1719/37/152 - Konvallvegen 25 - Lasse Jessen - innvilget

RS 331/13

Godkjent søknad om oppføring av nodehytte - 1719/158/4 Haugen - NTE Nett AS - godkjent

RS 332/13

Søknad om tilbygg til kyllingfjøs - 1719/39/2 Hegstad - Karl Håvard Brenne - Godkjent

RS 333/13

Søknad om oppføring av bolighus m/carport - 1719/275/929 Nordlibuen 1 - Nordlijordet AS - godkjent

RS 334/13

Søknad om oppføring av skilt og folie ved Uno-X - 1719/274/20 Rema 1000 - Uno-X Automat AS - Godkjent

RS 335/13

Søknad om montering av nedgravd avfallssystem, endret plassering - 1719/3/183 - 1719/3/339 - 1719/3/341 - Trymsveg og Sivsveg - Solenget Borettslag - godkjent.

RS 336/13

Søknad om oppføring av returvirkemottakt - 1719/34/3 Fiborgtangen - Siva Industrianlegg AS - Godkjent

RS 337/13

Søknad om utslipp av sanitært av avløpsvann - 1719/247/39 - Langstein - Lennart Ottosson - Godkjent

RS 338/13

Dispensasjon fra reguleringsplan Osnebben hyttefelt for flytting av hyttetomt - godkjent

RS 339/13

Søknad om bygging av trapp - 1719/1/13 - Edgar Alstad - godkjent

RS 340/13

Søknad om oppføring av uthus og terrasse på hytte - 1719/232/136 Tomt nr 14 Tinbuen - Dagny og Jan Ross - Godkjent

RS 341/13

Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1719/99/1/74 Tomt nr 6 Skogn Bygdealmenning - Jørgen Vinne Iversen - Godkjent

RS 342/13

Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1719/273/45 Fagertunvegen 4 - Erik Sandnes - Godkjent

RS 343/13

Fylkesmannens uttalelse på klage på avslag på søknad om dispensasjon på eiendommen

RS 344/13

Søknad om flytting av eksisterende hytte - 1719/198/1 Tomt nr 147 - Åsen Bygdealemenning - Godkjent

RS 345/13

Søknad om oppføring av tak over veranda - 1719/275/194 Ringvegen 36 - Rune Næssan - Godkjent

RS 346/13

Vedtak - Riving av gammel bru ved Fossen og oppføring av ny bru - 1719/659/1 Kv 59 Fossen - Levanger kommune - Godkjent

RS 347/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/7 Helgheim - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/1/357 Sjøbadet borettslag - Godkjent

RS 348/13

Søknad om oppføring av redskapsbod - 1719/243/1 Løvtangen - Odd Tore Kvamvold - Godkjent

RS 349/13

Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1719/79/5 Ness østre - Aage Wallin Ness - godkjent.

RS 350/13

Vedtak - Tilbygg til bolighus og garasje - 1719/275/101 Jermstad - Håvard Bakken-Mæhla - godkjent

RS 351/13

Søknad om tak over eksisterende veranda - Stig H. Søraker - Åsvegen 38 - 1719/37/186 - godkjent

RS 352/13

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/242/46 Knausen 5 - Jørgen Aunaas - Godkjent

RS 353/13

Søknad om oppføring av uthus - 1719/267/43 Børøya - Dag Rune Johansen - godkjent.

RS 354/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/25 Breidablik - Leif Ketil Lorentsen - Tilleggsareal 1719/275/505 Klivlebakken 5 og 1719/275/520 Jamtvegen 64 - Godkjent

RS 355/13

Søknad om oppføring av ny enebolig og garasje - 1719/279/25 Vårtun - Hilde Kjeldstad Berg og Morten Severin Skjei - godkjent

RS 356/13

Søknad om oppsetting av fasadeskilt - 1719/314/317 Moafjæra 10 - YIT AS - Godkjent

RS 357/13

Søknad om tilbygging av bod til garasje - Tove Bredesen - Symrevegen 10 - 1719/314/151 - innvilget

RS 358/13

Søknad om riving av eldre bolighus og fjøs - 1719/100/5 Augdal - Reidar Kvam - Godkjent

RS 359/13

Søknad om oppføring av garasje - 1719/162/18 Solbakken - Reidar Odd Austad - Godkjent

RS 360/13

Søknad om oppføring av veranda i 2 etasje - 1719/314/152 Symrevegen 12 - Ellen Solheim - Godkjent

RS 361/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/139/3 Sve - Einar Svee - godkjent.

RS 362/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/34/116 Holanvegen 14 - Asbjørn Reinås - godkjent.

RS 363/13

Rekvisisjon av matrikulering av bebygd tomt på eiendommen Haugavollen 1719/198/1 Åsen Bygdealmenning - Godkjent

RS 364/13

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/315/179 Jernbanegata 30 B - Siri Auran Christensen- Godkjent

RS 365/13

Søknad om flytebrygge - 1719/227/29 - Åsenfjorden - Gretha Turid Viken - Ikke godkjent

RS 366/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/19/9 Gråmyra - Levanger kommune - Tilleggsareal 1719/19/68 m.fl Industriformål - Godkjent

RS 367/13

Søknad om oppføring av hytte - 1719/340/13 Brenne - Randi og Bjørn Pedersen - igangsettingstillatelse - godkjent

RS 368/13

Klage på vedtak om tilbygg til hytte - kommunens vedtak stadfestes

RS 369/13

Søknad om oppføring av veranda og basseng - 1719/355/1 Gilberg nedre - Johannes Lønvik - Godkjent

RS 370/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/282 Tryms veg 10 - Per Anker Johansen - godkjent.

RS 371/13

Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/94/2 Auringan - Lars Waade -Godkjent

RS 372/13

Søknad om fasadeendring - 1719/275/892 Okkenhaugvegen 5 A - Rea Eiendom AS - Godkjent

RS 373/13

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/233 Ulveslia 5 - Harry Sæther Godkjent

RS 374/13

Søknad om bygging av tilbygg - 1719/1/357 - Nordsivegen 24 A - F - godkjent.

RS 375/13

Vedtak -Deling av eiendommen 1719/243/1 Løvtangen - Irene Løvtangen - Hyttetomt (tomt 95) punktfeste - Godkjent

RS 376/13

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/35/194 Harevegen 10 - Wenche M Enstad og Frank Øverland - Godkjent

RS 377/13

Søknad om tilbygg av inngangsparti - 1719/7/12 Sjøstrand - Kjellrun Skjerve Godkjent

RS 378/13

Søknad om utslippstillatelse fra hytte - 1719/340/13 Brenne - Randi og Bjørn Pedersen - Godkjent

RS 379/13

Søknad om garasje / uthus - 1719/220/17 - Vuddudalen 495 - Harald Hegge - godkjent.

RS 380/13

1719/232/88 - Kari og Jan Hoff -Anmodning om midlertidig brukstillatelse - Delvis riving av gammel hytte og oppføring av ny - Sagtun - Avslag

RS 381/13

Søknad om tilbygg til barnehage - 1719/26/23

RS 382/13

Søknad om oppføring av anneks og tilbygg til hytte - 1719/372/1/159 Munkebyvola - Karsten Vada - Godkjent

RS 383/13

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/62/20 Holing - Gudlaug Støring - godkjent.

RS 384/13

Endringssøknad om bolighus m/garasje - 1719/275/912 - Skolevegen 15 D - Nordlijordet AS - Godkjent

RS 385/13

Søknad om oppføring av garasje - Morten Andersen - Pinenga 4 - 1719/73/30 - innvilget

RS 386/13

Søknad om oppføring av 5 rorbuer - Bjerkli Eiendom AS - Løvtangen - 1719/243/8 - innvilget

RS 387/13

Godkjent søknad om igangsetting for tilbygg/ombygging av Momarka barnehage - 1719/314/180 Halssteinvegen 1 - Levanger kommune - godkjent

RS 388/13

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/99/2 Torsbustaden - Skogn Bygdealmenning - Tilleggsarealer til 1719/99/1 Skogn bygdalmenning - Godkjent

RS 389/13

Søknad om utvidelse av altaner - 1719/315/1/102 Elvebredden - Elvebredden Borettslag - Godkjent

RS 390/13

Søknad om riving av eksiterende bygg/oppføring av nytt bolighus og garasje - 1719/31/18 Småhaugan - Knut Sandberg - Godkjent

RS 391/13

Søknad om sprinkling av C-bygget (nylåna), oppgradering av brannvarslingsanlegg - 1719/274/1 - innvilget

RS 392/13

Søknad om garasje og veranda - 1719/37/101 - Skogvegen 17 - Ole Marius Sjevelås - Godkjent

RS 393/13

Søknad om endring av tillatelse til tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/3/408 Jacob Schives veg 24 B - Monica Renbjør Henriksen

     Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 28.08.2013 16:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051