Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.04.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 22.04.15
Tid: 13:00 - 15:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 25/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 26/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 27/15 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata - 1719/315/264 Kirkegata 43 A - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 28/15 Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum - orientering om at arbeid er igangsatt utredning vedtak
PS 29/15 Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2 utredning vedtak
PS 30/15 Mindre endring - Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg utredning vedtak
PS 31/15 Behandling av klage på detaljregulering for Sjøgata 33 utredning vedtak
PS 32/15 Klagebehandling - Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. utredning vedtak
PS 33/15 Forslag til fredning av Levanger kulturmiljø - Kulturminnelovens § 20. Sentral høring utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingrid Brattgjerd  sp vara ap/sp/krf Svein Erik Veie 
Hallvard Svendgård  ap  vara  ap/sp/krf  Ingvill Berg Fordal

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, arealplanlegger Kirstine Karlsaune,  Åsmund Brygfjeld 

 

Merknader:

PS 32/15 ble behandlet etter sak PS 26/15, Kirstine Karlsaune orienterte før behandling av saken - presentasjon PDF

Spørsmål, besvart av Alf Birger Haugnes:

Lars Petter Holan, AP – Evt. fredning av garasjerekke i Jernbanegata?

Gerd Haugberg, H – Situasjon for Skogn folkehøgskole?

Revidering av områdereguleringsplan for havneområdet. Orientering og debatt om nødvendige endringer - presentasjon PDF - Alf Birger Haugnes
Til toppen av siden

 

 

PS 25/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 26/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Nina Elisabeth Berget, AP og Gerd Haugberg, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Nina Elisabeth Berget, AP og Gerd Haugberg, H
Til toppen av siden

 

 

PS 27/15 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata - 1719/315/264 Kirkegata 43 A - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i pbl. § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009 - 2014.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2015.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i pbl. § 19 under følgende vilkår:

  • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009 - 2014.
  • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet
  • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2015.


Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jfr. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.
Til toppen av siden

 

 

PS 28/15 Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum - orientering om at arbeid er igangsatt

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 29/15 Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, sist rev. 21.01.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til endret detaljregulering for Fåraaunet, sist rev. 21.01.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12
Til toppen av siden

 

 

PS 30/15 Mindre endring - Detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til mindre endring av detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg, sist rev. 09.02.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.   

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til mindre endring av detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg, sist rev. 09.02.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14
Til toppen av siden

 

 

PS 31/15 Behandling av klage på detaljregulering for Sjøgata 33

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage datert 9/3 2015 fra Erling og Else Marie Thorhus på detaljregulering for Sjøgata 33, vedtatt 25/2 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Klage datert 9/3 2015 fra Erling og Else Marie Thorhus på detaljregulering for Sjøgata 33, vedtatt 25/2 2015, tas til følge.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.  

VEDTAK:

Klage datert 9/3 2015 fra Erling og Else Marie Thorhus på detaljregulering for Sjøgata 33, vedtatt 25/2 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 32/15 Klagebehandling - Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m.

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Gisetstad, Welde og Tinbuen Hytteforening på kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. den 28.01.2015, sak 3/15, imøtekommes ikke og oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Orientering i møtet


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Klage fra Gisetstad, Welde og Tinbuen Hytteforening på kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. den 28.01.2015, sak 3/15, imøtekommes ikke og oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 33/15 Forslag til fredning av Levanger kulturmiljø - Kulturminnelovens § 20. Sentral høring

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunen støtter de foreslåtte endringer i fredningsforskrift og forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 22.04.2015

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Levanger kommunen støtter de foreslåtte endringer i fredningsforskrift og forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø. 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 22.04.2015 15:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051