Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11 - sak 60/11 - Referatsaker

Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.10.11 60/11

 

RS 430/11
Søknad om rehabilitering av 2 stk skorsteiner - 1719/275/1 Lerkendalvegen 19 - Frede Hvarregaard - godkjent.
RS 431/11
Søknad ett trinn - Enebolig - 1719/35/179 - Elgvegen 17 - Jan Tore Kristiansen - Godkjent
RS 432/11
Vedtak - Fradeling av 8 tomter fra eiendommen 1719/232/9 Lo vestre - Lobakkhagen - Mary og Svein Arne Hovdal - Godkjent
RS 433/11
Vedtak - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen - 1719/74/3 - Skjelstad - Bjørn Roar Holm - Godkjent
RS 434/11
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/50/10 Byamarka 1 - Lars Myren - Godkjent
RS 435/11
Søknad om fasadeendring bolig - 1719/315/208 - Håkon den godes gate 35 B - Godkjent
RS 436/11
Søknad om tilbygg til bolig en etasje - 1719/32/67 - Blilivegen 5 - Terje Aunan - Godkjent
RS 437/11
Søknad om rammetillatelse for oppføring av ridehall/garasje/redskapshus - 1719/97/1 Valum - Gunn Eva Killingberg og Jørn Ulstein - innvilget
RS 438/11
Søknad om tilbygg og nytt tak på del av bolighus - 1719/62/24 Steinmo - Ivar Dalheim - godkjent.
RS 439/11
Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/303/41 Gløtt - Vegar Sagen - Godkjent
RS 440/11
Søknad om fasadeskilt og logo - 1719/23/38 Gråmyra - XO-profil - delvis innvilget
RS 441/11
Søknad om tilbygg/påbygg bolig - 1719/275/778 Engvegen 8 B - Sissel Myhre - Godkjent
RS 442/11
Vedtak - Tilbygg til bolig - 1719/290/16 Solheim - Arnt Ove Sletvold - Godkjent
RS 443/11
Søknad om oppføring av garasje/redskapsbod - 1719/298/1 Reistad - Paul Venås - Godkjent
RS 444/11
Søknad om oppføring av garasje - 1719/16/117 Vårtunvegen 17 - Frode A Bye - Godkjent
RS 445/11
Søknad om oppføring av stall - 1719/262/27 Bjørkhaugen - Gerd-Anne Hårberg - Godkjent
RS 446/11
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/314/205 Blåbærvegen 12 - Tina Elden og Tore Kristian Aune - Godkjent
RS 447/11
Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/243/1/82 Tomt nr 100 Løvtangen - Carl-Tore Ellingsen Næss - Godkjent
RS 448/11
Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/115 Nordengbakkan 5 - Ina H Kollerud og Kato Jørås Pedersen - godkjent.
RS 449/11
Søknad om endring av rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse - 1719/265/113 Haugskottvegen 48 - Velaug og Geir Tore Leira
RS 450/11
Søknad om oppføring av leilighetsbygg - 1719/315/1/3 - Sagbrukstomta Stabelvollen - Stiklestad Eiendom AS - godkjent.
RS 451/11
Søknad om innglassing av veranda - 1719/309/46 Matbergvegen 10 - Kåre Røiseng - Godkjent
RS 452/11
Søknad om tillatelse til våtrom i eksisterende bygning - 1719/275/154 - Petter W Nielsens veg 9 - Henning Tiarks - godkjent.
RS 453/11
Vedtak - Punktfeste - 1719/372/1 - Reinsjø statsalmenning - Statskog SF - Tomt nr 175/Feste nr 148 - Godkjent
RS 454/11
Søknad om vinterhage - 1719/275/188 - Elverhøyvegen 1 - Rakel J Morstad - Godkjent
RS 455/11
Søknad om tilbygg/påbygg bolig - 1721/277/73 Øya 26 - Kent Skrove - Godkjent
RS 456/11
Vedtak - Punktfeste - 1719/316/1 - Tomt nr 214 Frol Bygdealmenning - Feste 168 - Godkjent
RS 457/11
Søknad om garasje - 1719/212/66 - Hammårsvegen 26 - May Liss Kibsgaard - godkjent.
RS 458/11
Søknad om igangsettingstillatelse for riving etter brann - 1719/279/27 AL Gras - Forforedling AS - Godkjent
RS 459/11
Søknad om tilbygg til forsamlingshus - 1719/212/8 Breidablik - Åsen Samfunnshus - Godkjent
RS 460/11
Vedtak - Punktfeste - 1719/99/1 Skogn Bygdealmenning - Eksisterende hytte - Tomt nr 264/Feste 216 - Godkjent
RS 461/11
Vedtak - Fradeling av 3 tomter fra eiendommen 1719/16/8 Hagetun - Arne Kristian og Hans Magnus Lie - Godkjent
RS 462/11
Vedtak - Punktfeste - 1719/316/1 - Tomt nr 9 Frol Bygdealmenning - Feste 45 - Godkjent
RS 463/11
Vedtak - Søknad om utslippstillatelse av avløpsvann til sjø - 1719/232/7 Sagtun - Sagtun Vann- og avløpslag - Behandling etter Forurensningsloven - Godkjent
RS 464/11
Vedtak - Punktfeste - 1719/372/1 - Reinsjø statsalmenning - Statskog SF - Tomt 143/Feste 115 - Godkjent
RS 465/11
Søknad om garasje - 1719/34/234 - Holanvegen 34B - Hans Bremer Mejdal - Godkjent
RS 466/11
Søknad om bygging av naust - 1719/227/1 - Hopla småbåthavn - Arvid Solbu - Godkjent
RS 467/11
Vedtak - Fradeling av tun - 1719/54/1 - Hilde Løvås og Snorre Lyngsnes - Godkjent
RS 468/11
Vedtak - Støttemur - 1719/276/19 + 37 - Alosa - Sylvi og Bård Haugnes - Godkjent
RS 469/11
Vedtak - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/7/8 Øra - Knut Johansen - Godkjent
RS 470/11
Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/207/18 Fossingtrøa 6 - Ingrid og Kåre Aas - godkjent.
RS 471/11
Søknad garasje - 1719/32/33 - Skogn - Kenneth Eriksen - Godkjent
RS 472/11
Søknad om oppføring av virksomhetsskilt - 1719/315/265 Kirkegata 73 - DnB NOR Bank ASA - Godkjent
RS 473/11
Søknad om innredning/bruksendring av kjeller - 1719/312/21 Bruseth - Ketil Glørstad - Delvis godkjent
RS 474/11
Søknad om garasje og vedskjul - 1719/136/2 - Holmen - Kjell Ivar Haltvik - godkjent.
RS 475/11
Søknad om garasje - 1719/6/48 - Solhaug - Guri Berg - godkjent.
RS 476/11
Søknad om fasadeendring takoppløft ved inngangspart - 1719/32/142 - Byåsvegen 31 - Arne Flovik - Manglende dokumentasjon
RS 477/11
Søknad om montering av varmeanlegg - 1719/37/36 Reehaugen - Reehaugen Samfunnshus BA - Godkjent
RS 478/11
Søknad om utskifting av VA-ledninger Nelius Hallans veg/Grindvegen - Levanger kommune - godkjent.
RS 479/11
Søknad om riving av uthus/oppføring av nytt uthus og bod/carport - 1719/275/120 Ringvegen 30 - Reidar Ersdal - Godkjent

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 28.08.2012 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051