Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.03.15

Bruk ab nettbrett

Møtested: Ytterøy skole
Dato: 18.03.15 - oppmøte
Tid: 15:00-17:00 (Befaring fra kl. 12)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 13/15 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 14/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 15/15 Reguleringsendring Djupvika hyttefelt utredning vedtak
PS 16/15 Detaljregulering for Stallmyra utredning vedtak
PS 17/15 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - Kjønstadmarka felt B2 utredning vedtak
 PS 18/15 Detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/1 utredning vedtak
 PS 19/15 Detaljregulering for Sundbrua - Holmgangen, gang-/sykkelveg utredning vedtak
 PS 20/15 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5 utredning vedtak
PS 21/15 Utbyggingsavtale Røstad studentby utredning vedtak
 PS 22/15 Endring av bestemmelse (økt %-BYA) - Reguleringsplan Fossingtrøa Åsen - 1719/207/104 m.fl. utredning vedtak
 PS 23/15 Klage på avslag - Søknad om leilighet i driftsbygning - 1719/94/2 Auringan - Lars Waade utredning vedtak
 PS 24/15 Etterhåndsgodkjennelse av anneks, dispensasjonssøknad hytte - 1719/243/2/3 Tomt nr 84 Løvtangen - Torgeir Skirstad utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+3 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Hallvard Svendgård ap vara ap/sp/krf x Ingvill Berg Fordal
Knut Sigurd Hjelmstad vara h/v/sv x Vebjørn Haugom
Per Olav Gilstad vara h/v/sv x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, Åsmund Brygfjeld 


Orienteringer:

  • Omregulering/ny plan for ytre del av havneområder v/kommunalsjef Alf Birger Haugnes (fortsettes i senere møte)
    Til toppen av siden

 

 

PS 13/15 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 14/15 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, AP og Svein Erik Veie, AP 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Lars Petter Holan, AP og Svein Erik Veie, AP 
Til toppen av siden

                                                                             

 

 

PS 15/15 Reguleringsendring Djupvika hyttefelt

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til planendring for reguleringsplan Djupvika vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til planendring for reguleringsplan Djupvika vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-12
Til toppen av siden

 

 

PS 16/15 Detalregulering for Stallmyra

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Stallmyra vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Stallmyra vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

  

 

PS 17/15 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - Kjønstadmarka felt B2

Rådmannens forslag til vedtak:

Bestemmelser sist rev. 05.03.2015, tilknyttet detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Bestemmelser sist rev. 05.03.2015, tilknyttet detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/15 Detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - 1719/331/1

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Sundberga, sist revidert 03.03.2015, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Sundberga, sist revidert 03.03.2015, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 19/15 Detaljregulering for Sundbrua - Holmgangen, gang-/sykkelveg

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen, trasé for gående og syklende, sist rev. 03.03.15, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen, trasé for gående og syklende, sist rev. 03.03.15, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

  

PS 20/15 Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5

Rådmannens forslag til innstilling:

Områderegulering for Kjønstadmarka 2, datert 20.09.2013, sist rev. 05.02.2015, med bestemmelser sist rev. 17.12.2014, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

Følgende sti-/vegnavn vedtas:

Sti/veg fra middelalderbosettingene på Kjønstad til Kråkøra ved fjorden (delvis utenfor planområdet)

Kløva

o_Veg 1

Marka

o_Veg 2

Revhiet

o_Veg 3

Dyrkajorda

o_Veg 4

Steingarden


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Astrid Juberg Vordal, AP:

Rundkjøringen i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides før innflytting i delfelt BF1-BF5.

Forslag til vedtak/endring fra Svein Erik Veie, AP:

Bestemmelse av vegnavn i Kjønstadmarka 2 oversendes Driftskomiteen.

Avstemning:

Forslag til vedtak fra Veie enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling med endring i møtet enstemmig tiltrådt.

Tillegg fremmet i møtet av Vordal tiltrådt med 10 mot 1 stemme. 

INNSTILLING:

Områderegulering for Kjønstadmarka 2, datert 20.09.2013, sist rev. 05.02.2015, med bestemmelser sist rev. 17.12.2014, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12

Rundkjøringen i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides før innflytting i delfelt BF1-BF5.

VEDTAK:

Bestemmelse av vegnavn i Kjønstadmarka 2 oversendes Driftskomiteen.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 21/15 Utbyggingsavtale Røstad studentby

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte utbyggingsavtale for «Røstad studentby» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 17.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Vedlagte utbyggingsavtale for «Røstad studentby» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 17.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/15 Endring av bestemmelse (økt %-BYA) - Reguleringsplan Fossingtrøa Åsen - 1719/207/104 m.fl.

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Fossingtrøa, sist rev. 03.03.2015, med maks 35 %-BYA i felt B6 og B10, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Reguleringsendring for Fossingtrøa, sist rev. 03.03.2015, med maks 35 %-BYA i felt B6 og B10, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/15 Klage på avslag - Søknad om leilighet i driftsbygning - 1719/94/2 Auringan - Lars Waade

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedtak i sak 924/14 datert 10.12.2014 opprettholdes. Klage fra Lars Waade tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og H:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det dispensasjon fra LNFR-formålet, dette for oppføring av leilighet ovenfor verksted/driftsbygning, - 1719/94/2 Auringan - Lars Waade
Begrunnelse
Dispensasjonsvurderingen må her ses i sammenheng med tiltakets innvirkning på de lokale miljøforholdene. Tiltaket medfører at omsøkt boenhet skal påkobles eksisterende avløpsanlegg på gården. Det legges vekt på at vassdraget er sterkt belastet, og at et nytt, økt utslipp er et steg i feil retning. I dette konkrete tilfellet kan imidlertid den totale utslippsmengden fra eiendommen gå betydelig ned dersom svineproduksjonen opphører, og dersom renseanlegget for boenhetene er riktig dimensjonert og vedlikeholdes. Gårdens renseanlegg er oppgitt til å ha god renseeffekt, og det rensede avløpsvannet kan oppnå lavere konsentrasjon av næringsstoffer enn det er i Hotranvassdraget i dag.

Samlet kan tiltaket gi en økt miljøgevinst for denne eiendommen. Det er imidlertid mange eiendommer i nedslagsfeltet til Hotranvassdraget uten tilfredsstillende rensing av kloakk.

Forslag til tillegg fra Lars Petter Holan, AP:

Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har konstatert at vannmiljøtilstanden i Hotranvassdraget er uendret/forverret siden vannprøvetakingen startet i 1982, dette til tross for fokus på forurensningsbegrensende tiltak i over 20 år. Økt dyretall, nydyrking av skog/utmark samt nye spredte kloakkavløp har bidratt til dette. Plan- og utviklingskomiteen viser til vedtak i Innherred Samkommune den 3.10.2013, sak 24/13, og ber om at samkommunen blir bevist sin rolle som forurensningsmyndighet, vurderer vassdraget helhetlig og iverksetter nødvendige tiltak innen avløp og landbruksforurensning for å oppnå god økologisk tilstand i Hotranvassdraget.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Holan enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det dispensasjon fra LNFR-formålet, dette for oppføring av leilighet ovenfor verksted/driftsbygning, - 1719/94/2 Auringan - Lars Waade

Begrunnelse
Dispensasjonsvurderingen må her ses i sammenheng med tiltakets innvirkning på de lokale miljøforholdene. Tiltaket medfører at omsøkt boenhet skal påkobles eksisterende avløpsanlegg på gården. Det legges vekt på at vassdraget er sterkt belastet, og at et nytt, økt utslipp er et steg i feil retning. I dette konkrete tilfellet kan imidlertid den totale utslippsmengden fra eiendommen gå betydelig ned dersom svineproduksjonen opphører, og dersom renseanlegget for boenhetene er riktig dimensjonert og vedlikeholdes. Gårdens renseanlegg er oppgitt til å ha god renseeffekt, og det rensede avløpsvannet kan oppnå lavere konsentrasjon av næringsstoffer enn det er i Hotranvassdraget i dag.

Samlet kan tiltaket gi en økt miljøgevinst for denne eiendommen. Det er imidlertid mange eiendommer i nedslagsfeltet til Hotranvassdraget uten tilfredsstillende rensing av kloakk. 

Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har konstatert at vannmiljøtilstanden i Hotranvassdraget er uendret/forverret siden vannprøvetakingen startet i 1982, dette til tross for fokus på forurensningsbegrensende tiltak i over 20 år. Økt dyretall, nydyrking av skog/utmark samt nye spredte kloakkavløp har bidratt til dette. Plan- og utviklingskomiteen viser til vedtak i Innherred Samkommune den 3.10.2013, sak 24/13, og ber om at samkommunen blir bevist sin rolle som forurensningsmyndighet, vurderer vassdraget helhetlig og iverksetter nødvendige tiltak innen avløp og landbruksforurensning for å oppnå god økologisk tilstand i Hotranvassdraget.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/15 Etterhåndsgodkjennelse av anneks, dispensasjonssøknad hytte - 1719/243/2/3 Tomt nr 84 Løvtangen - Torgeir Skirstad

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) gis det avslag på søknad om etterhåndsgodkjennelse og dispensasjon for arealoverskridelse. Dette gjelder både i forhold til annekset og hytta.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.03.2015

Fratrådte:

Enhetsleder Petter Voll fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Utdelt i møte:


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.  

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 (dispensasjon) gis det avslag på søknad om etterhåndsgodkjennelse og dispensasjon for arealoverskridelse. Dette gjelder både i forhold til annekset og hytta.

Til toppen av siden





Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 18.03.2015 18:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051