Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.05.14

Bruk ab nettbrettMøtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 14.05.14
Tid:
kl. 12:00 - Befaring Levanger sentrum, jfr. sak 39/14.
kl. 14:00 - 15:00 PUK

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 34/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 35/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 36/14 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - Kjønstadmarka felt B2 utredning vedtak
PS 37/14 Detaljregulering coop extra Moan - 1719/314/394, 340, 319, 347, 82, 368 utredning vedtak
PS 38/14 Detaljregulering Nesset Arena - 1719/4/4 og del av 4/1 utredning vedtak
PS 39/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6+5 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Ingvill Berg Fordal  ap  varamedlem  ap/sp/krf  Nina Elisabeth Berget  
Hallvard Svendgård ap varamedlem ap/sp/krf x Torbjørn Andre Moe
Knut Sigurd Hjelmstad  varamedlem  h/v/sv  Vebjørn Haugom  
Per Olav Gilstad  varamedlem  h/v/sv  Gunnar Morten Løvås  
Svein Erik Musum frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen, Åsmund Brygfjeld 

Merknader/diskutert

 

 

PS 34/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

PS 35/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Gerd Haugberg, H 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Gerd Haugberg, H

Til toppen av siden

 

 

PS 36/14 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - Kjønstadmarka felt B2

Rådmannens forslag til vedtak:

Endret detaljregulering for Sjøsiden – Kjønstadmarka felt B2, datert 03.03.2013, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Endret detaljregulering for Sjøsiden – Kjønstadmarka felt B2, datert 03.03.2013, vedtas som en mindre endring iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/14 Detaljregulering Coop Extra Moan - 1719/314/394, 340, 319, 347, 82, 368

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer av planen:

 • § 3.2.2 andre ledd siste setning endres til:


«Fortauet skal være ferdig opparbeidet før tiltak i tilliggende område tas i bruk».

 • Trafo som skal stå reguleres som energianlegg med hensynssone fareområde.


Forslag til detaljregulering for coop extra Moan, datert 24.03.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer av planen:

 • § 3.2.2 andre ledd siste setning endres til:


«Fortauet skal være ferdig opparbeidet før tiltak i tilliggende område tas i bruk».

 • Trafo som skal stå reguleres som energianlegg med hensynssone fareområde.


Forslag til detaljregulering for Coop Extra Moan, datert 24.03.2014, med overnevnte endring, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/14 Detaljregulering Nesset Arena - 1719/4/4 og del av 4/1

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 01.12.2013 og med bestemmelser datert 08.12.13, sist revidert 25.04.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Nesset Arena, datert 01.12.2013 og med bestemmelser datert 08.12.13, sist revidert 25.04.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 39/14 Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, datert 24/4 2014 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.05.2014

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

 1. Det gis tillatelse til bolig i 1.etg i Jernbanegata 17 A.
  1.etg ligger høyt over gatenivå, kan ikke benyttes verken til forretning eller kontor da det er krav om en handikapvennlig entre. Kommunestyret ser heller ikke at Riksantikvaren har noen innvendinger mot at hele eiendommen benyttes til boligformål.
 2. Det gis tillatelse til bolig i 1. etasje for bebyggelsen mellom Sjøgata og Sundet, med unntak av Sjøgata 11, 15 og 17 og Dampskipsbrygga
  Kommunestyret ser ikke at bolig i 1.etasje fører til privatisering av strandsonen.


Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP 

Avstemning:

Forslag fremmet i møte pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Forslag fremmet i møte pkt. 2 tiltrådt med 10 mot 1 stemme

Rådmannens forslag til innstilling med endringer vedtatt i møtet enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til reguleringsendring for reguleringsplan Levanger sentrum, datert 24/4 2014 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

 1. Det gis tillatelse til bolig i 1.etg i Jernbanegata 17 A.
  1.etg ligger høyt over gatenivå, kan ikke benyttes verken til forretning eller kontor da det er krav om en handikapvennlig entre. Kommunestyret ser heller ikke at Riksantikvaren har noen innvendinger mot at hele eiendommen benyttes til boligformål.
 2. Det gis tillatelse til bolig i 1. etasje for bebyggelsen mellom Sjøgata og Sundet, med unntak av Sjøgata 11, 15 og 17 og Dampskipsbrygga
  Kommunestyret ser ikke at bolig i 1.etasje fører til privatisering av strandsonen.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 22.05.2014 13:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051