Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.03.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus
Dato: 13.03.13 - oppmøte
Tid: 13:00 - 14:40

Sakliste som PDF   -   som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Protokoll som PDF   -   som EPUB (for eBok til nettbrett/mobil)

Si DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 16/13 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 17/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 18/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde utredning vedtak
PS 19/13 Detaljregulering planovergang Nossumhylla utredning vedtak
PS 20/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 – Levanger utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Lill Kristin Nordahl ap medlem ap/sp/krf - forfall
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv -  forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Nina Elisabeth Berget  ap varamedlem ap/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Per Olav Gilstad h varamedlem 5 h/v/sv x Vebjørn Haugom 
Ingen vara       - Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind Holand, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknader

Befaring Ekne småbåthavn kl. 13-14.
Møtestart kl. 14.

Gjennomgang av Estetikkutvalgets behandling av Byborgvegen 10.

Orientering om gang- og sykkelveg Korsbakken.
 Til toppen av siden

 

 

PS 16/13 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 17/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Ingvill Berg Fordal, Ap

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Børge Lund, KRF og Ingvill Berg Fordal, Ap
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Ekne småbåthavn, datert 05.01.2013, rev. 27.02.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Ekne småbåthavn, datert 05.01.2013, rev. 27.02.2013, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 19/13 Detaljregulering planovergang Nossumhylla

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Endring fra rådmannen:

To siste avsnitt i reguleringsbestemmelsene §3.1 endres til:

Overskudd av matjord mellomlagres i området.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, Ap

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

To siste avsnitt i reguleringsbestemmelsene §3.1 endres til:

Overskudd av matjord mellomlagres i området.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering planovergang Nossumhyllan dat. 19.02.2013, framlagt for høring og offentlig ettersyn.
      Til toppen av siden

 

 

 

PS 20/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 3.2 suppleres med: «Lekeplassen skal ha gjerde mot veg.»

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg 23, datert 27.02.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.03.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Astrid Juberg Vordal, Ap

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 3.2 suppleres med: «Lekeplassen skal ha gjerde mot veg.»

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg 23, datert 27.02.2013, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:40 Sist endret: 13.03.2013 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051