Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 12.03.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Møtested: Leva-Fro
Dato: 12.03.14
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 19/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 20/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/14 Dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås utredning vedtak
PS 22/14 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 -  Levangernesset utredning vedtak
PS 23/14 Mindre endring av detaljregulering Djupvika hytteområde - vedtak utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf - forfall
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Torbjørn Andre Moe ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Ingvill Berg Fordal  ap  varamedlem  ap/sp/krf   x Alf Magnar Reberg  
Per Olav Gilstad  varamedlem  h/v/sv   x Gunnar Morten Løvås


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, fagansvarlig plan Åge Isaksen  

Orienteringer:

 • Omvisning og orientering Leva-Fro AS v/daglig leder Rune Lyngen

Til toppen av siden

 

 

PS 19/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.03.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

PS 20/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.03.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Svein Erik Veie og Børge Lund 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Svein Erik Veie og Børge Lund

Til toppen av siden

 

 

 

PS 21/14 Dispensasjon fra kommuneplan - Søknad om fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1719/54/1 Sunde nedre - Asbjørn Løvås

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges søknad om dispensasjon til fradeling av to boligtomter og tilleggsareal til boligeiendom i LNFR-område i kommuneplanen for Levanger kommune.

Søknaden innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2.

Søknad om fradeling av to parseller hver på ca. 1,3 dekar innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1. Parsellen skal benyttes som boligtomter.

Søknad om fradeling av en parsell på ca. 300 m2, som tilleggsareal til boligeiendommen gnr/bnr 47/20 og 54/10 innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1. Den godkjent fradelte parsell og eiendommene gnr/bnr 47/20 og 54/10 forutsettes sammenslått, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-4.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges søknad om dispensasjon til fradeling av to boligtomter og tilleggsareal til boligeiendom i LNFR-område i kommuneplanen for Levanger kommune.

Søknaden innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2.

Søknad om fradeling av to parseller hver på ca. 1,3 dekar innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1. Parsellen skal benyttes som boligtomter.

Søknad om fradeling av en parsell på ca. 300 m2, som tilleggsareal til boligeiendommen gnr/bnr 47/20 og 54/10 innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1. Den godkjent fradelte parsell og eiendommene gnr/bnr 47/20 og 54/10 forutsettes sammenslått, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-4.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 22/14 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 -  Levangernesset

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannen tilrår at ett av følgende alternativer vedtas:

 • Alternativ 1 (siste/vedlagte planforslag – ett bygg med saltak)
  Detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 06.10.2013, med plankart sist rev. iht. PUK-vedtak 04.12.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 • Alternativ 2 (forrige planforslag – oppdelt bygg med flatt tak)
  Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet.
  I bestemmelsen § 3.4 endres gesimshøyden til maks. kote + 16.00.
  Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.03.2014

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Geir Tore Persøy, FrP: Alternativ 1 vedtas.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling med at Rådmann erstattes med PUK tiltrådt mot 3 stemmer som ble avgitt for Persøy sitt forslag.

INNSTILLING:

PUK tilrår at ett av følgende alternativer vedtas:

 • Alternativ 1 (siste/vedlagte planforslag – ett bygg med saltak)
  Detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 06.10.2013, med plankart sist rev. iht. PUK-vedtak 04.12.2013, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 • Alternativ 2 (forrige planforslag – oppdelt bygg med flatt tak)
  Plankartet suppleres med tegnforklaring for bebyggelse som forutsettes fjernet.
  I bestemmelsen § 3.4 endres gesimshøyden til maks. kote + 16.00.
  Forslag til detaljregulering for Byborgvegen 10, datert 05.01.13, rev. 26.04.13, og med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

 


PS 23/14 Mindre endring av detaljregulering Djupvika hytteområde - vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Mindre endring av detaljregulering Djupvika hyttefelt vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.03.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Mindre endring av detaljregulering Djupvika hyttefelt vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 12.03.2014 15:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051