Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.12.14

Bruk ab nettbrett

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 10.12.14
Tid: 13:00 - 15:25

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 84/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 85/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 86/14 Detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg utredning vedtak
PS 87/14 Detaljregulering for Sundberga Ytterøy - 1719/331/1 utredning vedtak
PS 88/14 Detaljregulering for Sjøbadet utredning vedtak
PS 89/14 Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32 utredning vedtak
PS 90/14 Byggeskikkprisen 2014 (sak opprettet i møtet)  - vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+1 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf - forfall
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv - forfall
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Per Olav Gilstad  vara  h/v/sv  Vebjørn Haugom
Ingen vara      h/v/sv  - Gunnar Morten Løvås 
Ingen vara      ap/sp/krf  - Ingvill Berg Fordal  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, barn og unges representant Berit Sunnset Voldseth, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknad

Spørsmål fra Gerd Haugberg, H:

I henhold til avtalen mellom utbyggerne av Kathrines Minde og Levanger kommune kan ikke utbygging skje før Levanger kommune har regulert inn en vei fra Sørvegen til Branes. Utbyggerne har ventet siden 2006 på at denne veien skal bli innregulert. Dette er alt for lenge.

Utbyggerne søkte, for en god tid tilbake, dispensasjon for delvis utbygging, men ble da møtt med avslag begrunnet ut fra at innregulering av denne veien ville skje i løpet av kort tid.

Mitt spørsmål er derfor; Hva skjer, og når kan veien forventes regulert inn?

Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet, jfr. også PUK-sak 74/13


Per Anders Røstad orienterte om arbeidet med kommunedelplan Levanger sentrum - presentasjon PDF


Sak 88 ble behandlet før sak 86.


Byggeskikksprisen opprettet som egen sak.
Til toppen av siden

 

 

PS 84/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 85/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Nina Elisabeth Berget, AP, og Børge Lund, KRF 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Nina Elisabeth Berget, AP, og Børge Lund, KRF 
Til toppen av siden

 

 

PS 86/14 Detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg, datert 18.11.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Geir Tore Persøy, FRP:

Det bes om at det blir sett på muligheten for å utvide Gunnlaug Ormtunges gate slik at enveiskjøring unngås i denne gaten, helt eller delvis.

Saksordfører:

Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Persøy  enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Sundbrua-Holmgangen, gangveg, datert 18.11.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Det bes om at det blir sett på muligheten for å utvide Gunnlaug Ormstunges gate slik at enveiskjøring unngås i denne gaten, helt eller delvis.
Til toppen av siden

 

 

PS 87/14 Detaljregulering for Sundberga Ytterøy - 1719/331/1

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sundberga sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Vedlagte forslag til detaljregulering for Sundberga sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 88/14 Detaljregulering for Sjøbadet

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Det gjøres følgende endringer i planen:
  - Idustriområde (I) tas ut av plankartet. Tilhørende reguleringsbestemmelser fjernes.
  - Det reguleres et nytt område avsatt til renovasjonsanlegg i området som er vist i høringsuttalelsen fra Sjøbadet borettslag. Det sikres i reguleringsbestemmelsene at anlegget blir et nedgravd anlegg.
 2. Forslag til detaljregulering for Sjøbadet med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Det gjøres følgende endringer i planen:
  - Idustriområde (I) tas ut av plankartet. Tilhørende reguleringsbestemmelser fjernes.
  - Det reguleres et nytt område avsatt til renovasjonsanlegg i området som er vist i høringsuttalelsen fra Sjøbadet borettslag. Det sikres i reguleringsbestemmelsene at anlegget blir et nedgravd anlegg.
 2. Forslag til detaljregulering for Sjøbadet med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 89/14 Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Staupslia 14, datert 12.05.2014, rev. 14.11.2014, og med bestemmelser sist rev. 20.11.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Staupslia 14, datert 12.05.2014, rev. 14.11.2014, og med bestemmelser sist rev. 20.11.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

 

 

PS 90/14 Byggeskikkprisen 2014

Juryens forslag til vedtak:

Farmen barnehage tildeles byggeskikkprisen for 2014.

Begrunnelse - (bilder som PDF)

Farmen barnehage har på et utmerket vis klart å kombinere det tradisjonelle gårdspreget med mere moderne form og farger. Samtidig har de klart å få bygget funksjonelt og praktisk.

Farmen har tatt utgangspunkt i beliggenheten ved Gjemble Gård og latt gårdstemaet bli en gjennomgående rød tråd i hele prosjektet. Hver sin avdeling har hver sitt gårdstema som f.eks: «Sætra», «Bingen», «Stallen» osv. Den mørke kledningen på hovedbygget er gjennomført med vedlikeholdsvennlige materialer. Det er brukt «Royal buerkledning» som har lang levetid. Samtidig har hver avdeling fått hver sin farge, noe som er gjennomgående i hele bygget, både utvendig og innvendig. Fasadeplatene med fargene er ikke-brennbare og tåler aggressive miljøer, disse er spraymalt med bil-lakk for å få de spreke fargene. Platene er lette å vaske og kan poleres ved behov.

Den mørke kledningen på hovedbygget og de ulike sterke fargene på de ulike avdelingene, gir en sterk kontrast mellom tradisjon og det mere moderne, samtidig som det fungerer rent praktisk. Farmen barnehage er et gjennomført bygg, både utvendig og innvendig, hvor man på en fin måte tar vare på gårdstemaet og kombinerer dette med moderne byggeskikk.

Funksjons- og logistikkløsninger fremheves også.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Juryens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Farmen barnehage tildeles byggeskikkprisen for 2014.

Begrunnelse - (bilder som PDF)

Farmen barnehage har på et utmerket vis klart å kombinere det tradisjonelle gårdspreget med mere moderne form og farger. Samtidig har de klart å få bygget funksjonelt og praktisk.

Farmen har tatt utgangspunkt i beliggenheten ved Gjemble Gård og latt gårdstemaet bli en gjennomgående rød tråd i hele prosjektet. Hver sin avdeling har hver sitt gårdstema som f.eks: «Sætra», «Bingen», «Stallen» osv. Den mørke kledningen på hovedbygget er gjennomført med vedlikeholdsvennlige materialer. Det er brukt «Royal buerkledning» som har lang levetid. Samtidig har hver avdeling fått hver sin farge, noe som er gjennomgående i hele bygget, både utvendig og innvendig. Fasadeplatene med fargene er ikke-brennbare og tåler aggressive miljøer, disse er spraymalt med bil-lakk for å få de spreke fargene. Platene er lette å vaske og kan poleres ved behov.

Den mørke kledningen på hovedbygget og de ulike sterke fargene på de ulike avdelingene, gir en sterk kontrast mellom tradisjon og det mere moderne, samtidig som det fungerer rent praktisk. Farmen barnehage er et gjennomført bygg, både utvendig og innvendig, hvor man på en fin måte tar vare på gårdstemaet og kombinerer dette med moderne byggeskikk.

Funksjons- og logistikkløsninger fremheves også.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 10.12.2014 16:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051