Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 10.09.14

Meninger:

09.09.14 - PS 64/14 Detaljregulering for Sjøbadet
Kan ikke se det er avsatt noen plass for parkering av f.eks. sykler der hvor stien begynner. Likeså mener jeg det hadde vært en fordel å lagt gangstien bak Industribygget.

I sørenden av kartet, mellom "det gamle naustet" ved Boligbyggelaget, og naustet (det røde) nærmere Staupshaugen, går vegen helt ute ved strandkanten, her kunne vegen med fordel vært flyttet noen meter mot vest/sør/høyre slik at det hadde blitt en gresslette mellom vegen og stranden. Da kunne dette også blitt en attraktiv rekreasjonsplass for kun småpenger. Som det er i dag, er det bare en "død" strandstrekning.

Torbjørn Sørheim


09.09.14 - PS 71/14. Områderegulering Staup
Viser til leserinnlegg i Levangeravisa den 04.09.14, - Eplehagen Borettslag v/styret, og den 06.09.14 v/Staups Venner. 

I saksframlegget til Områderegulering Staup, møte i Plan og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger kommune den 10.09.14, er det foreslått kolonihage ovenfor Stallen opp mot Levanger Arboret.

I reguleringsplanen for Levanger Arboret er det avmerket parkeringsplass nede ved Eidsbotnvegen, og sti videre opp den bratte bakken. Denne parkeringsplassen har aldri blitt opparbeidet, fordi det er en dårlig løsning for adkomst til Arboretet. Trafikken til Arboretet har i alle år gått igjennom Staupområdet øverst, og det er også merket lei for Levanger Arboretet her.

I styret for Levanger Arboret har det flere ganger vært diskutert hvor det hadde vært mest ønskelig med parkeringsplass. Området som nå er foreslått til kolonihage, har vært nevnt som et ønskelig sted til parkering for Arboretet, men saken har aldri blitt tatt opp til videre behandling.

Det er også flere andre grunner til at det ikke bør legges kolonihage der som det nå er foreslått. Dette er et sentralt område i overgangen mellom Staup og arboretet. Dette er «midt i leia» i utfarten til Arboretet. Det foregår idrettsarrangement med startområde her, slik som o-løp og terrengløp.  Videre er det i sommer blitt merket pilegrimsled gjennom dette området. Det går nå pilegrimsled gjennom Arboretet og videre til Alstadhaug. Ellers er dette et område som blir mye brukt av friluftslivet generelt. For øvrig brukes Arboretet av skoleklasser og barnehager. I sum er det mange allmenne interesser fra før på dette området, og da er det ikke plass for kolonihage.

Kolonihage med hytter på 25 m2 og i tillegg bod på 5 m2, vil måtte bli et hytteområde med åkerlapper imellom. Det området som nå er foreslått er på 3 da, altså et lite areal. Tidligere har kolonihagen ønsket et område på 5 – 6 da.  En kolonihage trenger også plass for parkering i nærheten av hyttene. Hvor skal parkeringsplassen være?

I forhold til planlegging og bruk av areal bør Staupområdet og Arboretet vurderes i sammenheng. Arboretet er jo også egentlig en del av Staup, og Levanger kommune er grunneier i Arboretet (med unntak av et privat areal på 7 -8 da som kommunen leier til arboret).

Kolonihagen bør ikke plasseres der den nå er foreslått. Dette er et viktig «knutepunkt», og et areal med mange andre interesser som må forbeholdes allmennheten.


Arne Ramdal
Nestleder i Stiftelsen Levanger Arboret
og Levanger kommunes representant i styret

Innlegget som PDF

Til toppen av siden

 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 09.09.2014 15:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051