Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 10.09.14

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 10.09.14
Tid: kl. 13:00 - Befaring Staup - Oppmøte ved «Låven»!
Tid: kl. 14:00 - 15:00 Møtestart PUK, formannskapssalen

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 62/14 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 63/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 64/14 Detaljregulering for Sjøbadet utredning vedtak
PS 65/14 Detaljregulering Falstadberget 9 og 11 - 1719/158/35 + 36 utredning vedtak
PS 66/14 Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble - 1719/3/379 og 380 utredning vedtak
PS 67/14 Detaljregulering coop extra Moan - 1719/314/394, 340, 319, 347, 82, 368 utredning vedtak
PS 68/14 Detaljregulering for Frol oppvekstsenter utredning vedtak
PS 69/14 Endring av planprogram og utsiling av trasealternativer - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen utredning vedtak
PS 70/14 Reguleringsendring Sagtun utredning vedtak
PS 71/14 Områderegulering Staup - 1719/1/1 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Alf Magnar Reberg sp leder ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap nestleder ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap/sp/krf x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Gerd Haugberg h medlem h/v/sv x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem h/v/sv x  
Vebjørn Haugom h medlem h/v/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  

 

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, enhetsleder PBOMLN Petter Voll, barn- og unges representant Berit Sunnset Voldseth, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Åsmund Brygfjeld 

 

Merknader/spørsmål:

Spørsmål fra Ingvill Berg Fordal, AP, framdrift for boligfelt i Markabygda.

Svar: Saken kommer til PUK senest 12. november 2014.

Spørsmål/kommentar fra Ingvill Berg Fordal, AP, saksgang for saker til Trafikksikkerhetsutvalget, bedre struktur etterlyses.

Spørsmål fra Vebjørn Haugom, H, Fylkesmannens stopping av bygging av bolighus på Nesset (manglende nabovarsel ved sammenføyning av tomter).
Rådmannen besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden

 

 

PS 62/14 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 63/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Ingvill Berg Fordal, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Vebjørn Haugom, H og Ingvill Berg Fordal, AP
Til toppen av siden

 

 

 

PS 64/14 Detaljregulering for Sjøbadet

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Sjøbadet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Saksordfører:

Vebjørn Haugom, H

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Vebjørn Haugom, H:

Servicebygg plassert i felt lilla (I) flyttes lenger fra sjøen, nærmere Nordsivegen,  for å gi plass til flere vinterlagrede båter i felt lilla.

Forslag til endring fra Geir Tore Persøy, FRP:

Pir ut fra området vurderes på grunn av lavt  vannivå på fjære sjø. Pir muliggjør løfting uavhengig av flo og fjære.

Avstemning:

Forslag til endring fra Haugom enstemmig vedtatt.

Forslag til endring fra Persøy enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer vedtatt i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Sjøbadet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Servicebygg plassert i felt lilla (I) flyttes lenger fra sjøen, nærmere Nordsivegen,  for å gi plass til flere vinterlagrede båter i felt lilla.

Pir ut fra området vurderes på grunn av lavt  vannivå på fjære sjø. Pir muliggjør løfting uavhengig av flo og fjære.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 65/14 Detaljregulering Falstadberget 9 og 11 - 1719/158/35 + 36

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Falstadberget 9 og 11, datert 27.05.14, med bestemmelser sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Falstadberget 9 og 11, datert 27.05.14, med bestemmelser sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 66/14 Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble - 1719/3/379 og 380

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Lins veg 2, sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Saksordfører:

Ingvill Berg Fordal, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Lins veg 2, sist rev. 22.08.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 67/14 Detaljregulering Coop Extra Moan - 1719/314/394, 340, 319, 347, 82, 368

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for coop extra Moan, datert 24.03.2014, sist rev. 19.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for coop extra Moan, datert 24.03.2014, sist rev. 19.05.2014, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 68/14 Detaljregulering for Frol oppvekstsenter

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Saksordfører:

Børge Lund, KRF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Frol oppvekstsenter sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 69/14 Endring av planprogram og utsiling av trasealternativer - Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen

Rådmannens forslag til innstilling:

Endringene av planprogram for «Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal – Åsen», som berører Levanger kommune, beskrevet i brev fra Staten vegvesen, datert 26.6.2014, vedtas.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Endringene av planprogram for «Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal – Åsen», som berører Levanger kommune, beskrevet i brev fra Staten vegvesen, datert 26.6.2014, vedtas.
Til toppen av siden

 

 

PS 70/14 Reguleringsendring Sagtun

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for Sagtun vedtas i medhold av Plan og bygningsloven §12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Reguleringsendring for Sagtun vedtas i medhold av Plan og bygningsloven §12-14.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 71/14 Områderegulering Staup - 1719/1/1

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • § 3.1 endres iht. forslag fra Sametinget i uttalelse datert 09.07.14.
 • Følgende områder tas ut av reguleringsplanen:
  • Bestemmelsesområde #2 samt trafikkområdet i nord
  • Bestemmelsesområde #6
  • Bestemmelsesområde #5 samt den delen av friområde 1 som er foreslått på dyrka jord.
  • Kolonihagen
 • Del av bestemmelsesområde #4, bak stall/øvingsområde, endres til kolonihage, jf. alternativ 1 i skisse fra Staups Venner vedlagt deres notat datert 03.04.14, men med avgrensning vest for traktorveg/sti sørfra mot stall/øvingshall, og mer naturlig avgrensning i øst.
 • Bestemmelser for formålet kolonihage beholdes som foreslått ved offentlig ettersyn, men med følgende endring:
  • Mulighet for parkering «på eget eller fellesområde» endres til «innenfor planområdet» i § 4.1 andre ledd.
  • Punkt 3: Maks størrelse på hovedbygning endres til 10 kvm.
  • Punkt 5 om 25 kvm platting tas ut. 


Områderegulering for Staup, datert 23.06.2014, med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12. 

I samarbeid med Statens vegvesen ser Levanger kommune på samling av adkomstene, iht. til Statens vegvesens tilrådning i høringsuttalelse av 26.08.14.

Støysituasjonen for eksisterende bebyggelse i Staupslia vurderes nærmere i forbindelse med at en ser på samling av adkomsten til planområdet. Det samme gjelder evt. behov for fartsreduserende tiltak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.09.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

 • § 3.1 endres iht. forslag fra Sametinget i uttalelse datert 09.07.14.
 • Følgende områder tas ut av reguleringsplanen:
  • Bestemmelsesområde #2 samt trafikkområdet i nord
  • Bestemmelsesområde #6
  • Bestemmelsesområde #5 samt den delen av friområde 1 som er foreslått på dyrka jord.
  • Kolonihagen
 • Del av bestemmelsesområde #4, bak stall/øvingsområde, endres til kolonihage, jf. alternativ 1 i skisse fra Staups Venner vedlagt deres notat datert 03.04.14, men med avgrensning vest for traktorveg/sti sørfra mot stall/øvingshall, og mer naturlig avgrensning i øst.
 • Bestemmelser for formålet kolonihage beholdes som foreslått ved offentlig ettersyn, men med følgende endring:
  • Mulighet for parkering «på eget eller fellesområde» endres til «innenfor planområdet» i § 4.1 andre ledd.
  • Punkt 3: Maks størrelse på hovedbygning endres til 10 kvm.
  • Punkt 5 om 25 kvm platting tas ut. 


Områderegulering for Staup, datert 23.06.2014, med overnevnte endringer, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12. 

I samarbeid med Statens vegvesen ser Levanger kommune på samling av adkomstene, iht. til Statens vegvesens tilrådning i høringsuttalelse av 26.08.14.

Støysituasjonen for eksisterende bebyggelse i Staupslia vurderes nærmere i forbindelse med at en ser på samling av adkomsten til planområdet. Det samme gjelder evt. behov for fartsreduserende tiltak. 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 11.09.2014 09:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051