Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 28.09.11 - sak 44/11 - Prosjektsøknad "Saman om ein betre kommune"

Inger Johanne Uthus - klikk for personkort
Saksbehandler: Inger Johanne Uthus
Arkivsaknr: 2011/4002
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Verdal Administrasjonsutvalg 25.08.11 6/11
Verdal formannskap 25.08.11 57/11
Levanger Administrasjonsutvalg 07.09.11 3/11
Formannskapet 07.09.11 65/11
Kommunestyret 28.09.11 44/11

  

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Søknad opprettholdes.

Til toppen av siden  

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Søknad opprettholdes.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Søknad opprettholdes.

Vedlegg:

  1. Søknad ”saman om ein betre kommune” PDF
  2. Rapport fra kvalitetskommuneprosjektet ”ufrivillig deltid” PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Søknad er sendt til Kommunal og Regionaldepartement den 15. juni 2011 for Verdal og Levanger kommune.

I søknaden er det tatt forbehold om politisk godkjenning, som er et krav fra departementet. Overordnet styringsgruppe er satt ned og består av:
ordfører Verdal kommune, ordfører Levanger kommune, rådmann Levanger kommune, rådmann Verdal kommune og fire tillitsvalgte.
 
Delprosjekt vil være:

  • rekruttere og beholde ansatte
  • nærværsprosjekt
  • kompetanseheving, strategisk kompetanseplanlegging
  • reduksjon av ufrivillig deltid
  • hvordan få prosjekter over i daglig drift og spredning til hele organisasjonen. 


Vurdering:
Det vises til vedlagte søknad for vurderinger og begrunnelser.
Vi ser på søknaden som svært viktig i forbindelse med videreutvikling av en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk.

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 23.04.2013 10:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051