Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 27/10 - Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivsaknr: 2010/2754 - /223
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.05.10 40/10
Kommunestyret 26.05.10 27/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune tar opp lån på 2,25 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune.
  2. Løpetid settes til 8 år.
  3. Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår.  


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune tar opp lån på 2,25 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune.
  2. Løpetid settes til 8 år.
  3. Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Søknad om lån fra Levanger fritidspark as datert 23.03.10

Vedlegg:

  1. Levanger fritidspark AS - Søknad om lån til finansiering av nytt kunstgressdekke datert 23.03.10 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Styret i Levanger fritidspark as har besluttet å renovere anleggets kunstgressbane i 2010. Samtidig monteres et mobilt gjerde og ballnett mot nord for å hindre uønsket trafikk inn på området. Videre skal det bygges en media-/speakerbod på hovedbanen for å bedre forholdene for kamparrangører (eksempelvis gjennomføres livesendinger på Levanger FKs kamper i dag fra en lysmast uten tak). Denne boden er tenkt å betjene både gress- og kunstgressbanen.

Kunstgressdekket som i dag benyttes er 9 år gammelt og trenger renovering. Det holder ikke den standard som kreves for denne typer baner. Banen er utleid i knapt 2000 timer i året (helårsdrift). Forventet levetid på helårsbaner er 8 – 10 år.

Fritidsparken søker Levanger kommune om et lån på kr. 2.250.000,- på de betingelser som kommunen oppnår ved låneopptak. Lånet inkl. renter foreslås nedbetalt i løpet av 8 år – dette samsvarer godt med en forventet leve-/avskrivningstid på et slikt kunstgressdekke.

Vurdering:
Levanger fritidspark er et moderne og velholdt anlegg som ligger veldig sentralt til i Levanger og Trøndelag forøvrig. I tillegg til å være sentralt idrettsanlegg for fotball, friidrett og tennis framstår det som et unikt parkområde i byen.

Rådmannens vurderer det som viktig at anlegget holder en god standard slik at det er mulig å arrangere stevner/kamper på nasjonalt nivå på anlegget.
Levanger Fritidspark Moan as er et heleid kommunalt selskap med 3,8 mill i aksjekapital. Dette betyr at kommunen i realiteten sitter med ansvaret for fritidsparkens gjeld uansett. En kan gjennom at kommunen tar opp lån, og videreutlåner midlene til Levanger fritidsparken as på kommunale vilkår spare fritidsparken for kapitalkostnader og samtidig ikke øke behovet for kommunal støtte til anlegget. Rådmannen vurderer dette til å være en god løsning.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051