Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 24/10 - Nytt Ekne renseanlegg + tilføringsledninger

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivsaknr: 2010/4020
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 47/10
Kommunestyret 26.05.10 24/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Forprosjekt med kostnadsoverslag  på kr. 627.000 til VA ledninger Ekne og   kr. 8.870.000 til rensanlegg Ekne godkjennes.

2. Anleggene finansieres som følger:
2001     6630  Ekne RA                                                Kr.   1.500.000,-
2009     6630  Ekne RA                                                Kr.   4.000.000,-
2010     Ombygning (Ekne RA)                                     Kr.   3.000.000,-
2010     Overskudd fra avslutning  av regnskap avløp.      Kr.     997.000,-
Sum                                                                             Kr.   9.497.000,- 

Til toppen av siden      

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Forprosjekt med kostnadsoverslag  på kr. 627.000 til VA ledninger Ekne og   kr. 8.870.000 til rensanlegg Ekne godkjennes.
 2. Anleggene finansieres som følger:
  2001     6630  Ekne RA                                              Kr.   1.500.000,-
  2009     6630  Ekne RA                                              Kr.   4.000.000,-
  2010     Ombygning (Ekne RA)                                   Kr.   3.000.000,-
  2010     Overskudd fra avslutning  av regnskap avløp.    Kr.     997.000,-
  Sum                                                                          Kr.   9.497.000,-


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Da nåværende Ekne renseanlegg som var bygd i 1976 ikke tilfredstiller dagens krav til arbeidsmiljø eller dagens rensekrav må kommunen bygge nytt renseanlegg.
Anlegget plasseres på tomta ved siden av det gamle renseanlegget slik at dette kan driftes inntil det nye renseanlegget blir satt i drift. Det gamle renseanlegget var bygd på Statens grunn innenfor friluftsområde.  Tomta er i dag kjøp av nåværende eier av Falstad Nedre AS. Området på 3600 m2 er regulert til spesialområde/friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for området, vedtatt av Levanger kommunestyre 04.03.09

Kostnader

Investeringskostnadene som legges fram for godkjenning blir som følger:
Tekst Beløp
Forundersøkelser, grunnkjøp, oppmåling og regulering Rigg og drift 120.000
Rigg og drift 400.000
Tilføringsledninger VA 627.000
Grunn og utomhusarbeider 600.000
Bygningsmessige arbeider 2.650.000
VVS-anlegg 650.000
Luktreduksjonsanlegg 160.000
Maskin/prosess 2.200.000
Elektro 630.000
Prosjektering,  byggeledelse, adm. (ca 12,5%) 1.000.000
Uforutsett (ca. 3 %) 270.000
Prisstigning i 34 uker (ca. 2 %) 190.000
Sum prosjektkosnader. (eks.mva) 9.497.000

 

Driftskostnadene blir som følger, kr/år:
Tekst Beløp
Strøm 60.374
Slam (transport og behandling) 26.000
Vann 43.692
Årlig service 10.000
Slitedeler, vedlikeholdsmateriell 10.000
Tilsyn (gj.snitt 4 t/uke) 83.200
Sum driftskostnader 233.000


Vurdering:
I vedtatt oversikt over avgiftsgrunnlaget som er vedtatt av Kommunestyret er de nødvendige kapital- og driftskostnader lagt inn.
På grunn av at ledningsanlegg og renseanlegg har forskjellig avskrivingstid, henholdsvis 40 år for ledningsanlegg og 20 år for renseanlegget deles bevilgningen.

Finansiering.

Finansiering av prosjektet blir som følger:
2001     6630  Ekne RA                                              Kr.   1.500.000,-
2009     6630  Ekne RA                                              Kr.   4.000.000,-
2010     Ombygning (Ekne RA)                                   Kr.   3.000.000,-
2010     Overskudd fra avslutning  av regnskap avløp.    Kr.     997.000,-

Sum                                                                          Kr.   9.497.000,-

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051