Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 23/10 - Nesheim skole - Diverse byggearbeider 2010

Håkon Lorås - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Lorås
Arkivsaknr: 2010/4300
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.05.10 51/10
Kommunestyret 26.05.10 23/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.05.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skole-trafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen.
  2. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus.  


Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Det bevilges 5 mill kroner til følgende arbeider ved Nesheim skole - trafikksikkerhetstiltak, skolepaviljong og sprinkling av gammelskolen.
  2. Beløpet dekkes ved salg av eiendommene Leira sjefsgård og Skogn herredshus.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Prosjektet var opprinnelig et trafikksikkerhetstiltak ved Nesheim skole, og dette var tenkt gjennomført av investeringsmidlene til uteanlegg skoler. Omfanget har blitt større enn først antatt og det er derfor funnet nødvendig å be om ekstra investeringsmidler.
Det er innhentet anbud på disse arbeidene med leveringsfrist 10. mai 2010.

Siden gjeldende investeringsplan ble vedtatt er det kommet til et nærmest akutt behov for flere klasse-/grupperom ved skolen.

Her er det mulig å benytte kommunes skolepaviljong som i dag står ved Norske skog eller kjøpe ny skolepaviljong. Skolen ønsker en av paviljongene som kommunen leide fra Skolebyggutleie A/S i forbindelse med utbyggingen på Skogn BU. Denne koster 3,75 mill kroner, men et evt. kjøp kan ikke gjennomføres før etter en konkurranse via doffin.
Det kan være knapt med tid for en slik prosess.

To års leie av denne skolepaviljongen vil tilsvare ca. det samme som flytting og ombygging av kommunens egen skolepaviljong, og en avtale om leie i mer en et år krever også en åpen konkurranse.

Videre er det ønske om å montere et selvslukeanlegg i gammelskolen slik at en her kan ta i bruk de resterende rom som er en opprinnelig leilighet.

Kostnadene fordeler seg slik:

Trafikksikkerhetsarbeider                               kr. 3.100.000,-
Sprinkleranlegg                                             ”      400.000,-
Flytting og ombygging av egen skolepaviljong   ”   1.500.000,-

Dette gir til sammen 5 mill kroner.

Vurdering:
Det vurderes som fordelaktig at kommunen bruker den allerede innkjøpte skolepaviljongen, og den er tidligere godkjent av arbeidstilsynet som skolelokale.
Det skal nå imidlertid gjennomføres arkeologiske undersøkelser på det nye parkeringsarealet og der paviljongen er tenkt plassert. Evt. funn her vil kunne forskyve fremdriften i prosjektet slik at ny skolelokaler ikke vil stå klar til skolestart.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051