Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.05.10 - sak 19/10 - Levanger Boligforvaltning KF - Regnskap og årsberetning 2009

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivsaknr: 2010/4525
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 26.05.10 19/10

 

Styrets forslag til vedtak:
Resultatregnskap 2009 og årsrapport 2009 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:

  1. BKF – Årsrapport 2009 og Resultatregnskap 2009 PDF
  2. Revisjonsberetning 2009 PDF
  3. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2009 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Regnskap og årsrapport for 2009 er behandlet av Styret i BKF i møte 19.03.2010 sak 17/2010.
Resultatregnskap og årsrapport 2009 har vært til behandling i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets behandling og uttalelse er vedlagt.

Vurdering:
Driftsresultatet for 2009 viser et underskudd på kr. 910.492,09. Kommunestyrets vedtak om overføring av 2,5 mill. er derfor ikke mulig.
Daglig leder har i årsrapporten redegjort for årsaker til merforbruket. I hovedsak skyldes resultatet manglende husleieinntekter pga at mange leiligheter har stått tomme og at så godt som alle tomme leiligheter er renovert før nye leietakere er flyttet inn. I tillegg har binding av 95 % av lånemassen i fastrentelån for perioden 2008 – 2013 medført store renteutgifter.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 26.05.2010 22:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051