Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 25.05.11 - sak 21/11 - Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2010

Asbjørn Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Asbjørn Eriksen
Arkivref. 2011/4669
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 25.05.11 21/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Utskrift av K.sak 20/10

Saksopplysninger:
Som kommunalt foretak er Levanger boligforvaltning KF hjemlet i kommuneloven. Av dennes paragraf §42 framgår at den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Godtgjøring for 2009 ble behandlet av kommunestyret i møte 26.05.2010 sak 20/10, hvor følgende satser ble vedtatt:

  • Godtgjøring til styret for 2009:
  • Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte
  • Medlemmer: kr. 500,- pr. møte
  • Det må nå fastsettes godtgjøring til styret for 2010.


Vurdering:

Hvor stor godtgjøringen til styret for Levanger boligforvaltning KF skal være må kommunestyret ta stilling til. Styret i foretaket finner det ikke naturlig å komme med noen innstilling i saken
Rådmannen finner det naturlig at godtgjøringene i foretaket legges på samme nivå som godtgjøringene til styrer i aksjeselskap kommunen er eneeier i.
Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 25.05.2011 23:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051