Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 23.06.10 - sak 41/10 - Overdragelse av aksjepost i Proneo AS fra Innherred Vekst AS til Levanger Næringsselskap AS

Grete Ludvigsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref.: 2010/2323
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 09.06.10 62/10
Kommunestyret 23.06.10 41/10

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.06.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Levanger kommune overfører aksjeposten på 60 aksjer a kr. 1.000,- i Proneo as som overtas ved oppløsning av Innherred Vekst as til Levanger Næringsselskap AS

Til toppen av siden   

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune overfører aksjeposten på 60 aksjer a kr. 1.000,- i Proneo as som overtas ved oppløsning av Innherred Vekst as til Levanger Næringsselskap AS.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Innherred Vekst AS er eid av Levanger og Verdal kommuner og er under oppløsning. Dette da omstillingsprosjektet i Verdal er avsluttet og hensikten med selskapet er bortfalt. Til og med 2009 ble selskapet også benyttet til forvaltning og tildeling av midler fra Regionalt Næringsfond.  Denne oppgaven er fra 2010 overført til Samkommunestyret som igjen har nedsatt et utvalg til dette arbeidet.

Eierandelen til Innherred Vekst AS i Proneo har utgjort totalt 26% av Proneo AS’ aksjekapital og det anbefales at Verdal og Levanger kommuner overfører hver sin aksjepost til et dertil egnet selskap.

Vurdering:
Ved denne overførselen vil Levanger Næringsselskap AS inneha 13% av aksjekapitalen i Proneo AS. 
Levanger kjøper tjenester på næringsutvikling fra Proneo AS og i den sammenheng er det avbetydning at samlet offentlig eierskap i Proneo AS må være under 50% av hensyn til offentlige støtteregler
Dersom aksjene overdras som i forslag til vedtak vil det offentlige eierskap i Proneo AS være som under:

SIVA Selskapet for industrivekst SF:                       16,2 %
Levanger kommune v/Levanger Næringsselskap AS:  13,0 %
Verdal kommune:                                                     13,0 %
Sum:                                                                        42,2 %

Øvrige eiere er:
NTE Holding AS   16,2%
Aker Verdal          15,6%
SNU Stjørdal        26,0%

Stjørdal kommune eier 44 % i SNU (Stjørdal Næringsutvikling) og dermed indirekte 11,4 % i Proneo. Dette indirekte eierskapet er ikke å anse som ”offentlig eierskap” etter tolking gjort av Proneo AS.

Styret i Levanger Næringsselskap har behandlet saken og sagt seg villig til å overta aksjene til pålydende.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 23.06.2010 21:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051