Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 35/09 - Levanger Boligforvaltning KF - Godtgjøring til styret for 2008

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2009/4510
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 20.05.09 35/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Utskrift av K-sak 47/08

Saksopplysninger:

Som kommunalt foretak er Levanger boligforvaltning KF hjemlet i kommuneloven. Av dennes paragraf §42 framgår at den som den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Godtgjøring for 2007 ble behandlet av kommunestyret i møte 21. mai 2008, sak 47/08, hvor følgende satser ble vedtatt:

Godtgjøring til styret for 2007:

Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte

Medlemmer: kr. 500,- pr. møte

Det må nå fastsettes godtgjøring til styret for 2008.

Vurdering:

Hvor stor godtgjøringen til styret for Levanger boligforvaltning KF skal være må kommunestyret ta stilling til. Styret i foretaket finner det ikke naturlig å komme med noen innstilling i saken

Rådmannen finner det naturlig at godtgjøringene i foretaket legges på samme nivå som godtgjøringene til styrer i aksjeselskap kommunen er eneeier i.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 14:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051