Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.05.09 - sak 31/09 - Endring av vedtekter eiendomsskatt

Rolf Baglo - klikk for personkort
Saksbehandler: Rolf Baglo
Arkivref. 2006/9359 - /232
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 22.04.09 44/09
Kommunestyret 20.05.09 31/09

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.

Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til innstilling:

Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom.

Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Eiendomsskattelovens § 7 a.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre har tidligere vedtatt gjeldende vedtekter i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt i kommunen. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret frita eiendommer for betaling av eiendomsskatt. De fritatte eiendommene framgår av k.sak 078/06 og foruten generelt fritak for boliger som er nevnt i bokstav c § 7 avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, fritas følgende:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Elihu kristne grunnskoles eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Levanger museums eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver.

Etter at vedtektene har fungert slik som vedtatt fram til dags dato er det blitt reist spørsmål om også fritak for eiendomsskatt for barnehager som vert drevet av organisasjoner eller private.

Vurdering:

Eiendomsskattelovens § 7 a gir kommunen en mulighet for fritakelse for eiendommer tilhørende institusjoner eller andre som utfører funksjoner som det naturlig tilligger det offentlige.

Rådmannen tilrår at kommunestyret gir fritakelse for eiendomsskatt med følgende tillegg:

 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom, fritas for eiendomsskatt.
 • Barnehager, inkl. familiebarnehager som blir drevet i eiers bolig fritas ikke. 
Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 09.05.2011 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051