Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 2007-2011

Kommunestyret 2003-2007 Kommunestyret 2011-2015
2007-2011 valgt 10. september 2007  -  samlefoto Klikk for samlefoto

Levanger kommunestyre består av 35 faste medlemmer -  [for - dk - puk]

Medlemmer Levanger Kommunestyre 2007-2011
NavnPartiFunksjon
Robert Svarva dna ordfører
Hans Heieraas sp varaordfører
Vegard Riseth Granaune 12 dna medlem
Anne-Grethe Hojem dna medlem
Lill Kristin Nordahl 8, 11 dna medlem
Olav Strid dna medlem
Per Anker Johansen dna medlem
Kristin Aas dna medlem
Anne Grete Krogstad dna medlem
Arman Rad dna medlem
Tove Irene Løvås dna medlem
Asle Granås dna medlem
Fanny Gausen dna medlem
Kjell Bullen dna medlem
Ole Jørstad sp medlem
Jorunn Skogstad sp medlem
Alf Magnar Reberg sp medlem
Arne Solem sp medlem
Siv By sp medlem
Hans Aalberg frp medlem
Geir Tore Persøy frp medlem
Olin Halgeir Pettersen 4, 7, 13 frp medlem
Inge Johansen 4 frp medlem
Jostein Trøite sv medlem
Hanne Ihler Toldnes 6 sv medlem
Gunnar Morten Løvås sv medlem
Ragnhild Torun Skjerve sv medlem
Einar Theodor Bangstad h medlem
Nina Bakken Bye h medlem
Gerd Haugberg h medlem
Karl Meinert Buchholdt v medlem
Heidi Flaten v medlem
Einar Vandvik 2 v medlem
Britt Tønne Haugan krf medlem
Jann Karlsen krf medlem
8, 11 dna varamedlem 1
12 dna varamedlem 2
Arild Nordli dna varamedlem 3
9 dna varamedlem 4
Torbjørn Sirum dna varamedlem 5
Leif Arnstein Eid dna varamedlem 6
Wenche Westrum Sundal dna varamedlem 7
Tove Randi Olsen dna varamedlem 8
Jens Ludvik Jenssen dna varamedlem 9
Ivan Sundal dna varamedlem 10
Ingvill Berg Fordal dna varamedlem 11
Terje Johannes Veimo dna varamedlem 12
Rukia Mohamed Elmi dna varamedlem 13
Hege Anita Sundal dna varamedlem 14
Regine Irene L. Steinvik dna varamedlem 15
Sara Vibeke Moen dna varamedlem 16
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1
Eilif Due sp varamedlem 2
Vegard Austmo sp varamedlem 3
Guri Johanne Skjesol sp varamedlem 4
Brit Elin Ringstad sp varamedlem 5
Lars Forberg sp varamedlem 6
Sverre Ronglan sp varamedlem 7
Harald Asbjørn Lein sp varamedlem 8
Frode Leira sp varamedlem 9
4 frp varamedlem 1
4, 7, 13 frp varamedlem 2
(Steinar Holten 4710) frp varamedlem 3
Solgunn Øyen frp varamedlem 4
Odd Einar Langø frp varamedlem 5
Kristin Nordenborg frp varamedlem 6
Asgeir Persøy frp varamedlem 7
Lars Waade 6 sv varamedlem 1
Asbjørn Folkvord sv varamedlem 2
Sølvi Helene Sæther sv varamedlem 3
Hege Eggen Børve sv varamedlem 4
Morten von Heimburg sv varamedlem 5
Mads Sæther Juul 3 sv varamedlem 6
Jan Rønning sv varamedlem 7
Ketil Hveding h varamedlem 1
Trond Hattrem h varamedlem 2
Per Olav Gilstad h varamedlem 3
(1 Olav Norberg) h varamedlem 4
(5 Andreas Jenssen Hjelmstad) h varamedlem 5
Kristian Sundal h varamedlem 6
Knut Birger Grandgård 1 uavhengig varamedlem 7
2 v varamedlem 1
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 2
Jostein Myhr v varamedlem 3
Inger-Lise Bangstad v varamedlem 4
Jørgen Selmer v varamedlem 5
Per Einar Weiseth v varamedlem 6
Lewi Brevik krf varamedlem 1
Olaug Husby krf varamedlem 2
Sigvar Sandstad krf varamedlem 3
Marianne Eiternes krf varamedlem 4
Erling Dalen krf varamedlem 5

 

 

  

Merknader medlemmer/varamedlemmer i Kommunestyret
MerknadBeskrivelse
1 Olav Norberg, h, (varamedlem 4) fritatt 10.10.07 og ut perioden, Knut Birger Grandgård nytt varamedlem 7, Grandgård uavhengig fra 03.12.07 PDF
2 Annikken Kjær Haraldsen, v, fritatt som medlem fra 31.10.07 for den perioden hun er fylkesråd. Einar Vandvik, v, (varamedlem 1) rykker opp som fast medlem i samme periode.
3 Mads Sæther Juul, sv, permisjon (varamedlem 6) i perioden 31.10.07-01.10.08
4 Birger Konrad Meinhardt, frp, fritatt (fast medlem) fra 30.10.08 og ut perioden (2011). Nytt fast medlem i perioden Inge Johansen, frp, (varamedlem 1). Mia Therese Silkoset, frp, fritatt i perioden 11.06.08-01.07.09. Olin Halgeir Pettersen, frp, (varamedlem 2) rykker opp som fast medlem i perioden.
5 Andreas Jenssen Hjelmstad, h, (varamedlem 5) fritatt fra 06.02.08 og ut perioden.
6 Hanne E. Lilleberg, sv, permisjon 29.10.08-05.02.09, nytt fast medlem i perioden Lars Waade, sv, (varamedlem 1)
7 Olin Halgeir Pettersen, frp, (varamedlem 2) innvilget permisjon fra sitt politiske verv fra 17.12.08 ut året 2009. Nytt fast medlem i perioden Steinar Holten, frp, (varamedlem 3)
8 Flemming Rehtmar, dna, permisjon 14.01.09-31.12.09, nytt fast medlem i perioden Lill Kristin Nordahl, dna, (varamedlem 1)
9 Anne Hagen Fevang, dna, varamedlem 4, permisjon 01.07.09 – 30.06.10 + resten av perioden
10 Steinar Holten, frp, fritatt fra 12.08.09 og ut perioden (varamedlem 3)
11 Flemming Rehtmar, dna, permisjon 13.01.10-31.12.10, nytt fast medlem i perioden Lill Kristin Nordahl, dna, (varamedlem 1)
12 Gunnhild M. Ø. Nesgård, dna, permisjon 22.09.10-01.01.11,  og videre til 31.03.11, nytt fast medlem i perioden Vegard Riseth Granaune, dna, (var varamedlem 2), og videre ut perioden
13 Mia Therese Silkoset, frp, (medlem), fritatt fra 22.12.10Olin Halgeir Pettersen, frp, nytt fast medlem fra samme dato

 

Publisert: 20.02.2009 08:22 Sist endret: 24.11.2015 10:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051