Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - sak 9/20 - Fritak fra politiske verv - Sigve Bremer Mejdal

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2020/509
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.02.20 21/20
Kommunestyret 26.02.20 9/20

 

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Sigve Bremer Mejdal fritas fra sine politiske verv.
  Til toppen av siden

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Sigve Bremer Mejdal fritas fra sine politiske verv. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:

Sigve Bremer Mejdal melder i epost datert 10.1.20 at han har meldt flytting til Oslo, og at han ikke vil flytte tilbake i løpet av inneværende valgperiode. 

Mejdal har følgende verv:

  1. vararepresentant til kommunestyret

 
Kommunelovens §7-9, 1. ledd sier følgende om uttreden:

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

Vurdering:

Sigve Bremer Mejdal har flyttet fra kommunen, og kan da etter kommunelovens pgr. 7-9, ikke inneha politiske verv i Levanger.

Øvrige vararepresentanter for Rødt i Levanger kommunestyre rykker opp. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051