Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 9/20 - Interpellasjon fra Kim Nilssen (H) - Levanger som student- og universitetsby

I avisa Innherred 8. februar hadde ordfører Ravlo Sand et godt innlegg om studentbyen Levanger. Etter fusjoneringen til Nord Universitet, og studiestedsstrukturdebatten i årene etter, har det blitt sagt at campus Røstad nå skal bli et av universitetets to hovedcampus, sammen med Bodø. Levanger kommune må finne ut hvordan de skal bli en attraktiv studentby for de over 2000 studentene som er her allerede, og de stadig økende studenttallene som vil komme av nye studieretninger. Vi vil få en markant økning allerede fra høsten 2020. Alle disse studentene må få informasjon om hva som skjer i byen vår. Samtidig må de få muligheten til å fortelle kommunen hva de ønsker, og har behov for.

Kommunen må bli bedre til å se og bruke kompetansen som befinner seg på campus. Det eksisterer flere gode fag og forskningsmiljøer ved Nord, som kan kobles inn og brukes til ulike prosjekter og nybygg. Det kan hentes moderne kompetanse og ny forskning når kommunen skal bygge skole og oppvekst, eller nye tilbud innenfor helsesektoren. Et eksempel på et slikt samarbeid, er universitetsskoleprosjektet, hvor Nesheim og Ytterøya samarbeider med universitetet om å forbedre praksis for studenter, øke muligheter for forskning, og gir alle pedagogisk ansatte veiledningskompetanse.

Et slikt samarbeid kommer ikke av seg selv. En del kommuner med universitet i byen har etter hvert egne kontaktpersoner med særskilt ansvar for å være kontaktperson til universitetet. En slik kontaktperson kan koble sammen og knyte tettere bånd mellom kommune og fagmiljøene på universitetet. Kontaktpersonen bør også ha ansvaret for kontakt opp mot studentorganisasjonen. Det skal være enkelt for studentene å henvende seg til kommunen og finne svar på det de lurer på.

Levanger kommune tar vertskapsrollen på alvor og ønsker å bidra aktivt til å utvikle Levanger som universitets- og studentby. Vertskapsrollen omfatter blant annet å bidra til at studentene har gode velferds- og helsetjenester, botilbud, kollektivtilbud, kultur-og fritidstilbud, studentboliger og barnehagetilbud.

Det bør derfor snarlig oppnevnes en kontaktperson i kommunen som får ansvar for å invitere til etablering av et samarbeidsforum mellom kommune, studenter, universitet og næringsliv. Forumet må selv bestemme hvordan de skal arbeide, hva de skal arbeide med og hvilke aktører som er naturlig å knytte til dette samarbeidet. Målet er at samarbeidsforumet skal bidra til et tettere samspill mellom universitetene, studentene og øvrige samfunnsaktører for å gjøre Levanger enda mer attraktiv for studenter og bygge opp under Levanger som universitetsby.


Forslag til vedtak:

  1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at det i planprosess for samfunnsutvikling settes av en egen plan for utvikling av Levanger som universitets- og studentby.
  2. Det oppnevnes en egen kontaktperson i kommunen som har særskilt ansvar for oppfølging av studentene i samarbeid med studentorganisasjonen.
  3. Kontaktpersonen starter snarest med å invitere til etablering av et forum med representanter fra studentorganisasjoner, leder i næringsforumet og frivilligkoordinatoren i kommunen. Målet til forumet skal være å bidra til tettere samspill mellom universitetene/studentene og øvrige samfunnsaktører, for å gjøre byen enda
    mer attraktiv for studentene, og bygge opp under Levanger som universitetsby.


Kim Karim Nilssen - klikk for personkort
Kim Karim Nilssen
, H

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051