Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 8/20 - Interpellasjon fra Vegard Austmo (AP) - Jordbruk

Jordbruket er Levangers viktigste næring, om lag, hver 7.ansatt er direkte eller indirekte sysselsatt gjennom jordbruket, og for hver bonde så gir han/henne jobb til minst 2 andre. Landbruket må sees i sammenheng med det andre arbeidslivet i Levanger. Det er Arbeiderpartiet som har tatt ansvaret for sammenhengen mellom de som produserer, de som bearbeider, de som selger og vi som kjøper varene. Skogbruket har også betydd enormt mye for Levanger, der bønder sammen med andre fikk etablert Norske Skog. Det er når bonde og arbeider forenes at samfunnet lyktes best. Kommunen skal selvsagt gjøre sitt gjennom den innkjøpsmakten kommunen har. Et av kriteriene vi kan vektlegge er å stille krav om ordna forhold, men også øke andelen lokalmalt gjennom våre innkjøpsordninger.


Forslag til vedtak

Det legges frem en sak til politisk behandling i løpet av 2020 der landbruket og skogbrukets fremtidige behov i Levanger belyses.
Levanger kommune tar initiativ sammen med lokalt næringsliv ifm rullering av næringsplan for å utnytte potensialet for levangerlandbruket.
Levanger kommune vil fremover levere egne innspill til jordbruksoppgjøret.

Vegard Austmo - klikk for personkort
Vegard Austmo
, AP

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051