Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 18/20 - Interpellasjon fra Khalil Obeed (AP) - Lærernormen

Lærernormen ble innført i 2018 og skjerpet i 2019. Den nye normen er at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.
Nye tall fra Levanger viser at det er to skoler som ikke oppfyller lærernormen; Frol barneskole og Åsen barne- og ungdomsskole (GSI-tall des 19).

For at hver enkelt elev skal oppleve læring og mestring, må vi ha nok lærere – med bedre tid. Lærernormen er regulert i forskrift til opplæringsloven kap. 14A; det er altså et krav til kommuner om å oppfylle lærernormen. Det kan gis dispensasjon til å fravike disse kravene for kommuner som ikke har kvalifiserte søkere, men det kan neppe gjelde Levanger kommune som vertskap for en av landet største lærerutdanninger.


Spørsmål:
Hvorfor har vi to skoler i Levanger som ikke oppfyller lærernormen og hva gjøres for at disse skolene skal oppfylle normen?

Forslag til vedtak:
Kommune direktøren setter igang alle nødvendige tiltak for å fylle lærer Norman i alle skoler i Levanger kommune snarest og senest før første skoledag i august 2020.

Khalil Obeed - klikk for personkort
Khalil Obeed, AP 

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051