Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 16/20 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Utvalg til evalueringsprosess helse og velferd

I møte i administrasjonsutvalget 29. mai 2019 ble det nedsatt et eget utvalg som skal arbeide med evaluering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utvalget kom som et resultat av at de store omstillingene som ble igangsatt innen sektoren i 2014 hadde kommet skjevt ut, blant annet har det vært stor mangel på institusjonsplasser og store økonomiske overskridelser.

Utvalget skulle starte sitt arbeid før sommeren 2019, men utvalgets første og eneste møtereferat er datert 28. august, videre har administrasjonsutvalget foretatt et suppleringsvalg til utvalget 15. januar 2019 (etter at et medlem har trukket seg), og både eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse har oppnevnt sine representanter i januar 2020 (det vil si seks måneder etter at arbeidet var planlagt å komme i gang). Videre skulle utvalget gi kvartalsvis tilbakemelding til driftsutvalget, men eneste tilbakemelding så langt, med unntak av en statusoppdatering for arbeidsgruppa i juni 2019, er referat i driftsutvalgets møte i desember 2019.

Venstre hadde helst sett at evalueringen innen pleie og omsorg hadde blitt gjennomført av eksterne, men har så langt blitt nedstemt på dette punktet i kommunestyret. Venstre vil videre at Levanger kommune skal drive en kvalitetsmessig god eldreomsorg, og vi vil øke andelen institusjonsplasser i kommunen.


Spørsmål til ordføreren:

Fungerer utvalget som ble nedsatt for å gjennomføre en evalueringsprosess innen pleie og omsorg optimalt, og venter man å komme i mål med arbeidet i tråd med den opprinnelige fremdriftsplanen?

Karl Meinert Buchholdt - klikk for personkort
Karl Meinert Buchholdt, V

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051