Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 15/20 - Spørsmål fra Vegard Austmo (AP) - Lønnsoppgjøret

Se for oss et rådhus uten renholdere, en sykeheim uten kokker, en skole uten assistenter, eller hjemmesykepleie uten fagarbeidere. Mange av våre ansatte tilhører lavtlønntsyrker, og mange av dem kan av ulike grunner ikke jobbe 100 %, eller har arbeidstid som ikke er forenelig med deltagelse i vanlig organisasjonsliv. De lavest lønna er de slår på lyset om morgenen, og slår det av for natta. Slik er arbeidsdagen for mange av våre ansatte.

Det nærmer seg 8. mars. For mange av oss en viktig dag. Lønnskamp er også kvinnekamp. Av kommunens om lag 1700 ansatte er i overkant 1300 kvinner. Det er kjønnsmessige forskjeller i lønna. Flere kvinner er lavtlønna, og flere kvinner jobber deltid. I tillegg har et flertall i driftsutvalget nå åpna privatisering av helsesektoren. Der er lønnskåra enda dårligere, men dertil lavere pensjon.

Kommunen er en viktig arbeidsplass. Det er her mye av velferdsproduksjonen foregår. En av de største utfordringene vi har fremover angår rekruttering og å beholde lærere, sykepleiere og andre.  Dette er problemer mange kommuner sliter med. Levanger kommune har ikke råd til å tape kampen om arbeidskrafta. Derfor blir valg av rekrutteringsstrategi fremover særs viktig.

Lønnsoppgjørene er kanskje det viktigste oppgjøret som skjer denne våren, både for ansatte, men også for kommunen. Gode oppgjør sikrer god skatteinngang, og det sikrer en sunn velferdsutvikling. Ofte kommer spørsmåla om det skal være prosent eller kronetillegg. Prosenttillegg øker forskjellene, mens kronetillegg utjevner disse. For oss er det et viktig prinsipp at forskjeller skal utjevnes. Det sikrer sosial mobilitet, og det skaper samhold blant de som står på for kommunen vår.


Spørsmål

Støtter ordføreren driftsutvalgets vedtak om å åpne for privat drift innenfor helse og omsorg? Hvordan vil kommunen sikre at lavtlønte i Levanger får sin rettmessige andel av potten som er satt av til lønnsforhandlingene dette året? Og hvordan vil ordføreren bidra til en sterkere sosial utjevning for våre ansatte?

Vegard Austmo - klikk for personkort
Vegard Austmo
, AP

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051