Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 12/20 - Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Kommunale flyreiser

Nordmenn tilhører den globale flyeliten og antall flyreiser øker for hvert år. Bare siden 2005 har Norge doblet flytrafikken, og EUs statistikkbyrå Eurostat viser at det reises så mye som 3 ganger innenriks per person i Norge. I Sverige er de tilsvarende tallene 0,8. Vi er med andre ord helt i Europatoppen når det kommer til flyreiser.

Den økende flytrafikken globalt og nasjonalt er en enorm kilde til klimagassutslipp, og det er på høy tid at vi den delen av verden som har råd til flyreiser kutter ned på antall flyavganger, og betaler for klimagassutslippene som flytrafikken står for. Det vil si den rike delen av verden - 82% av verdens befolkning har aldri satt sine ben i et fly.

Å redusere flyreiser er ikke et spørsmål om personlig skam, men et spørsmål om politisk vilje. Denne viljen er dessverre, både globalt og nasjonalt, ikke tilstrekkelig den dag i dag, men kanskje er nyordet «flyskam» er et signal om en positiv holdningsendring. Jeg tror at mange ønsker et alternativ til fly, og at flere ser hvor absurd det er at en flyreise til Thailand skal koste like mye som en togtur til Sverige.

I Levanger kommune bør vi gjøre vår del for å redusere dagens flytrafikk. Flyreisene utgjør en betydelig del av kommunens indirekte klimagassutslipp, og det vil være en overkommelig oppgave å redusere flyreiser gjort i kommunal tjeneste. Dette klimatiltaket vil dessuten lett kunne tallfestes og dokumenteres.

Hvis vi får til dette i Levanger kommune, vil dessuten trenden kunne bre seg til andre kommuner og store aktører som Nord universitet, Sykehuset i Levanger, videregående skoler, Norske skog m.fl.


Forslag til vedtak

  • Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en oversikt over flyreisene gjort i kommunal sammenheng de siste årene, og legge en plan for å redusere flyreisene betydelig.

 
Kjartan Gjelvold - klikk for personkort
Kjartan Gjelvold
, MDG

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051