Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 26.02.20 - FO 10/20 - Interpellasjon fra Oda Okkenhaug (AP) - Studentbyen Levanger

I årene fremover kommer Levanger til å oppleve en kraftig økning av studenter ved Nord universitet. I 2018 ble Studentens helse- og trivselsundersøkelse gjennomført, også blant studenter på Levanger. Levanger scorer godt på helse-, kollektiv- og boligtilbud, samt studentmiljø. Studentene er ikke like imponert over kulturtilbudet i kommunen. Her har vi en jobb å gjøre i tiden framover.

Det kreves politisk handling og tilrettelegging for å forbedre Levanger som studentby. Det er fint å se at saken allerede har fått mye oppmerksomhet i media, blant politikere og øvrige innbyggere. Sammen med studentene må vi jobbe for å gjøre hele Levanger studentvennlig. Vi må jobbe for at studentene trives i Levanger under studietiden, slik at de får eierskap til byen og forhåpentligvis vil vurdere Levanger som et potensielt bosted etter endt studietid.  

Slik situasjonen er i dag er det ikke mye i sentrum som tiltrekker studentene. Dette fører til at studentene stort sett blir værende på Røstad. Derfor må vi kombinere studentenes ønske om et bedre kulturliv i Levanger med å trekke studentene til sentrum. Slik vil vi også få et mer levende bybilde. Kommunen bør derfor legge til rette for studentdrevet aktivitet i byen. For at studentene skal få muligheten til å utforme studentbyen Levanger på den måten de mener er best, oppfordres det til å opprette et organ hvor studenter, politikere, administrasjonen og samskipnaden kan møtes, og sammen utvikle Levanger som studentby.


Forslag til vedtak

  1. Kommunestyret ber Kommunedirektøren fremme en egen sak om hvordan studentene kan bli bedre ivaretatt i Levanger.
  2. Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge forholdene til rette slik at Nord universitet sin aktivitet kan spres til sentrum av Levanger.
  3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge fram forslag på sammensetning og mandat for samarbeidsorgan med representanter for Nord universitet, Studentrådet, administrasjonen og politikere, som får i oppdrag å foreslå strategi og tiltak for utviklingen av Campus Røstad.


Oda Okkenhaug - klikk for personkort
Oda Okkenhaug
, AP

Behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 26.02.2020 22:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051