Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.11.19 - sak 82/19 - Trønderhallen Levanger KF - drift anlegg Levanger Fritidspark Moan AS

Svenn Robert Berg - klikk for personkort
Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 20.11.19 82/19

 

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling:

Styret i Trønderhallen Levanger KF innstiller på at Trønderhallen Levanger KF overtar driften av de anlegg selskapet Levanger Fritidspark Moan AS drifter. 

Dette vil da skje som en virksomhetsoverdragelse av ansatte samt inngåelse av avtale om forvalting og drift av idrettsanlegg og camping på Moan.

Styret mener at denne virksomhetsoverdragelsen vil utvikle Trønderhallen videre i tråd med de mål og ambisjoner som er vedtatt.

Det er også enighet om at det vil styrke idrettens interesser, både på kort og lang sikt.

En sammenslåing av ressurser og funksjoner i Trønderhallen Levanger KF og Levanger Fritidspark Moan AS vil etter styrets mening bli oppfattet som enklere, mer fokusert og målrettet.

Det vil samtidig styrke organisasjonen strategisk og kommersielt.

Overdragelsen nødvendiggjør også en revidering av vedtektene i KFet, i og med at virksomheten blir endret. En navneendring på foretaket blir her nødvendig.

I tillegg blir det lagt opp til en mer tydelig grensegang i vedtektene mellom ny teknisk enhet i Levanger kommune og det utvidede foretaket.

Saken om vedtektsendring vil bli forelagt Levanger kommunestyre på et senere tidspunkt.» 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i kommunestyresak 50/19 den 28.08.19

Vedlegg:

Ingen

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 21.11.2019 10:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051