Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 38/18 - Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/9530
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.05.18 55/18
Kommunestyret 30.05.18 38/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 92,0 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2017» vedtas. 
       Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 92,0 millioner kroner.
  2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2017» vedtas.  


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Årsberetning 2017 - Innherred samkommune PDF

2

Regnskap 2017 - Innherred samkommune PDF

3

Revisjonsberetning 2017 - Innherred samkommune PDF

4

Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap 2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherred samkommunes årsberetning og årsregnskap for 2017 fram til behandling for kommunestyret i Levanger. Tidligere år er regnskap og årsberetning behandlet i Samkommunestyret, men ettersom Innherred samkommune er avviklet fra 01.01.18, er det nødvendig at behandlingen gjøres av kommunestyrene i både Verdal og Levanger.  

Samkommunens regnskap for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på kr 91.998.811,- fra de deltakende kommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. Overføringen er omlag 1,1 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett for 2017 og regnskap 2016. 

ENHET

31.12.17

Budsjett inkl. endring

Forbruk i %

Avvik

31.12.16

Endring 2016-2017

Politiske organer

396 305

354 000

112,0

-42 305

296 398

99 907

Felleskostnader

7 841 267

8 650 900

90,6

809 633

8 044 541

-203 274

Økonomienheten

7 592 863

7 929 800

95,8

336 937

6 870 459

722 404

IKT

16 704 806

17 685 600

94,5

980 794

17 003 720

-298 914

Organisasjonsenheten

7 484 987

7 689 600

97,3

204 613

6 917 902

567 085

Kemner

3 627 942

4 521 500

80,2

893 558

4 080 300

-452 358

Enhet for samfunnsutvikling

9 599 103

9 650 200

99,5

51 097

9 633 432

-34 329

Servicekontor

7 497 420

8 171 800

91,7

674 380

7 324 264

173 156

Dokumentsenter

6 543 315

6 456 000

101,4

-87 315

6 376 659

166 656

Brann og redning

24 710 804

22 020 300

112,2

-2 690 504

23 130 286

1 580 518

Overf. fra deltakerkommuner

-91 998 811

-93 129 700

98,8

-1 130 889

-89 677 961

-2 320 850

 

0

0

-

 0

0

0

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte årsberetning.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051