Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 37/18 - Trønderhallen Levanger KF – årsregnskap 2017


Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2018/9459
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.05.18 54/18
Kommunestyret 30.05.18 37/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Styret for Trønderhallen sin innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Trønderhallen Levanger KFs årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes
   Til toppen av siden

Styret i Trønderhallen sin innstilling til innstilling:

Trønderhallen Levanger KFs årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1. Årsregnskap 2017 PDF

2. Årsberetning 2017 PDF

3. Revisjonsberetning 2017 PDF

4. Revisjonsnotat 2017 PDF

5. Nummerert brev 2017 PDF

6. Kontrollutvalgets uttalelse PDF

7. Fullstendighetserklæring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Årsregnskap og årsberetning for 2015 ble vedtatt i styremøte hhv. 5.2.18 og 19.3.18.

Samtidig godkjent i kontrollutvalget 8.5.18. 

Vurdering:

Årsregnskapet for TLKF viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 531.858,-.

Dette resultatet er ikke tilfredsstillende; spesielt ettersom det ble satt inn tiltak tidlig i 2017 som skulle sørge for bedre forutsetninger for å balansere regnskapet.

Det er to kostnadsgrupperinger som skyldes avviket i 2017.

Service, drift og vedlikeholdskostnader er den ene. Her har kostnadene økt mye de siste årene; så også for 2017. Bare siden 2015 har disse økt med nesten 500.000kr. 

Den andre gruppen er generelle innkjøpskostnader. Mer utstyr må nå erstattes enn tidligere, og vi ser at vi ikke har truffet godt nok her i forhold til budsjett. Totalt ligger denne kostnadsgruppen ca. 275.000kr over budsjett. 

På kostnadssiden ellers viser vi god kontroll. På store poster som lønn og energi ligger vi helt i balanse på budsjettet.

Inntektsmessig ligger vi også helt i budsjett. Vi har litt mindre omsetning på kurs og utleie på arrangementer, men litt mer på leieinntekter og salgsposter.

TLKF har fått overført totalt kr 6.736 000,- i driftstilskudd fra Levanger kommune.

Totalt kr 7.180 000,- er betalt inn i kapitalkostnader/husleie fra TLKF tilbake til Levanger kommune.

Resultatet for 2017 nødvendiggjør et revidert budsjett for 2018.

Kostnader på service, drift- og vedlikeholdsavtaler samt generelle innkjøpskontoer har gitt utfordringer i 2017, og styret og administrasjonen har satt i gang tiltak for å få kontroll på disse kostnadsgruppene framover. 

Aktiviteten er stor, likeså besøket.

Nesten 300.000 besøkende har vært inne i Trønderhallen i 2017.

Totalt 90.514 badegjester har besøkt oss i 2017. Marginalt mindre enn i 2016 da 90.785 var inne i bassenget. Tallene for 2015 var 84.341.

Med over 90% belegg i flerbrukshallen fra morgen til kveld så er også aktiviteten der også stor. Levanger Ungdomsskole og NORD universitet leier mye av arealene på dagtid og lag og foreninger i regionen på sesongleie har tilnærmet fylt hallen på kveldstid.  

Med nesten 300.000 besøkende i året viser det at Trønderhallen står sterkt som aktivitets- og folkehelseaktør i regionen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051