Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 32/18 - Prosjekt plastposer

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2018/7314 - /K23
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 47/18
Kommunestyret 30.05.18 32/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.
   Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det ble i Levanger kommunestyre den 21.06.17, FO 19/17, gjort vedtak om bruk av plastposer i Levanger:

Kommunestyre beslutter seg til at rådmannen skal opparbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose og bruke heller papp- og/eller stoff-pose. Hele prosjektet skal kostnadsberegnes og legges frem med budsjettet for 2018.

Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Overordnede virkemidler for gjennomføring av EUs direktiv om plastbæreposer, Miljødirektoratet, 25.09.2015 

Saksopplysninger:

Det vises til vedtak i Levanger kommunestyre den 21.06.17, FO 19/17, der målet er at butikker i Levanger skal slutte å bruke plastposer og heller bruke papp- og/eller stoffposer.

Levanger kommune har videre hatt møter med Coop, Magneten kjøpesenter, Levanger Handelsstandsforening og Innherred Renovasjon i forhold til å gjennomføre tiltak for å øke bruken av papirposer eller andre bærenett som er bedre for miljøet. Et forbud er lite aktuelt da en viss andel plastposer trengs for søppelhåndtering.

Levanger kommune, Levanger Handelsstandsforening og Magneten kjøpesenter har sammen søkt Plastreturs Miljøprosjekt om tilskudd til et prosjekt/kampanje som bidrar til å redusere bruken av plastposer og dermed forebygge forsøpling av plast. Vi ikke noe tilskudd til selve kampanjen, men vi fikk innvilget 50 000,- til miljøutstillinga «Håp for Havet». Det er usikkert om vi får denne utstillinga til Levanger. Midlene er tildelt utstilling og kan ikke brukes til andre formål. 

Vi har også søkt Sparebank1 SMNs Plastdugnad om midler, men har ikke fått svar enda.

I søknadene har vi fokusert på en holdningskampanje som skal bevisstgjøre og bidra til mindre plast i naturen. Erfaringer fra denne kampanjen kan senere brukes av andre kommuner, om ønskelig. Vi ønsker ikke noe forbud mot plastposer, og vi har heller ingen lovhjemmel for å forby plastposer. Vi vil heller motivere til bruk av alternativer som miljøvennlige papirposer og gjenbrukbare bærenett. Plastposer trengs for søppelhåndtering, men det er ønskelig at prosjektet kan vise at antall plastposer kjøpt er det antallet som virkelig trengs for søppelhåndtering. Plastposer utgjør i og for seg ikke en stor kilde til plastforurensning i naturen, men det er et tydelig symbolprodukt som alle har et forhold til og som derfor egner seg godt til bevisstgjøring. Miljødirektoratet skrev i 2015 at 82 prosent av plastposene i Norge gjenbrukes til avfallshåndtering, 15 prosent går til materialgjenvinning og bare tre prosent ender i restavfall. De fastslår at vi ikke har noe vesentlig forsøplingsproblem fra plastbæreposer.  

Vi har benyttet Innherred Renovasjon (IR) som faglig rådgiver i forbindelse med planlegging av prosjektet for å kvalitetssikre at valgene vi gjør er miljøvennlige.

Konkrete mål i søknadene har vært:

  • Begrense antall plastposer brukt per år i Levanger med 30 %
  • Bevisstgjøre innbyggerne mer på plastforurensning og avfallshåndtering
  • Bruke resultatene som eksempel/pilotprosjekt for andre som ønsker liknende tiltak 


Kampanjens hovedformål går ut på å redusere bruken av plastposer. I tillegg ønsker vi å ha fokus på plast generelt og bruke materiell og annonsekampanjer til å bevisstgjøre rundt konsekvenser av marin forsøpling og plastforbruk. Kampanjen vil i stor grad rettes mot barn og unge, og vi vil blant annet oppfordre skolene til å snakke om plastforsøpling og utfordringer knyttet til dette. For å nå denne målgruppen er det viktig å bruke virkemidler som levende bilder på sosiale medier. 

Magneten kjøpesenter har allerede finansiert et forprosjekt, men vi ser det som hensiktsmessig at kommunen tar over ansvaret for å føre kampanjen videre, både for å inkludere flere næringsdrivende i kampanjen, men også fordi vi mener at dette har et nasjonalt potensiale. Vi har fått skissert en løsning med en app der man kan registrere plastposeforbruket og der det kan legges inn belønninger når man lykkes.

Å utvikle en slik app er kostnadsberegnet til rundt 250.000 kroner fordi det krever mye programmering for å integrere appen med kassesystemene i butikker. Den kan skape engasjement hos en ny kundegruppe.

Det er ikke satt av penger til denne saken i budsjettet for 2018. 

Vurdering:

Siden vedtaket ble gjort i juni 2017 har det skjedd en holdningsendring blant butikkdrivere i forhold til plastposer. Flere og flere butikkansatte spør nå om kunden trenger pose, og butikkene tar stort sett betalt for posene.

Det kan også nevnes at Handelens Miljøfond ble innført 1. januar 2018. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose som uavkortet går til miljøtiltak, det vil si tiltak som bidrar til å redusere plastposeforbruket. 

Dersom kampanjen får støtte fra Sparebank1 SMNs Plastdugnad så vil vi vurdere omfanget av kampanjen ut i fra tilskuddet. Det vil da være Levanger kommune som tar ansvar for å føre kampanjen videre.

Vi vil også arbeide videre med å få utstillinga til Levanger.

I og med at det allerede har skjedd en positiv holdningsendring i forhold til å få redusert antallet plastposer, så foreslår ikke Levanger kommune ytterligere tiltak utover det som er skissert ovenfor.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051