Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 31/18 - Innmelding av nye anlegg som skal søke spillemidler høsten 2018

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/9193
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.05.18 15/18
Kommunestyret    

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 09.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

INNSTILLING:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Anlegg det søkes spillemidler til må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I Levanger er det Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018), og jfr. årshjul spillemidler er det innmelding av nye anlegg hver vår.

Vedlegg:

1

Handlingsprogram anlegg - innmelding vår 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 

Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune.

Mål 2030 og strategier 2015-2018 i anleggsplanen er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger. Det er også vedtatt Disposisjonsplan for Torsbustaden for videre utvikling der.

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 er en del av anleggsplanen, og rulleres hver vår. Handlingsprogrammet skal inneholde både private og offentlige anlegg som skal søke spillemidler, og gjelder for både nye anlegg og eksisterende anlegg som skal rehabiliteres.

For å sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt, benyttes sjekkskjema for idrettsanlegg ved innmelding av nye anlegg ved årlig rullering av handlingsprogrammet. Dette skal i tillegg stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før spørsmålene på sjekkskjema er avklart.

Følgende anlegg er meldt inn med sjekkskjema for idrettsanlegg vår 2018:

  • Klubbhus Dragåsen – Ytterøy IL (ordinært anlegg)
  • Lager/garasje – Ronglan IL (ordinært anlegg)
  • Turkart Hårskallen – Frol IL orientering (nærmiljøanlegg)
  • Trimtrapp Torhaugen – IL Aasguten (nærmiljøanlegg)


Levanger Fritidspark AS (LFP) har ikke meldt inn noen anlegg ved rullering vår 2018, men gis likevel anledning til å søke spillemidler 2018/2019 hvis det blir aktuelt. Den videre anleggsutviklingen på LFP avhenger av videre arbeid med Disposisjonsplan for LFP og avklaring med sykkelvelodromen. 

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at alle de fire innmeldte anleggene tas inn i anleggsplan og kan søke spillemidler høsten 2018. Disse anleggene anses å være i tråd med mål og strategier for den videre anleggsutviklingen i Levanger kommune. Arbeidet med å revidere anleggsplan er i oppstartsfasen, og kommer som egen sak senere.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051