Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - sak 27/18 - Vassmarka industriområde - bredbånd

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Okkenhaug
Arkivref.: 2018/9549 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 51/18
Kommunestyre 30.05.18 27/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune forskutterer for anleggskostnaden på inntil 800.000 kroner for å legge bredbånd fra Åsen sentrum til Vassmarka.
  2. Beløpet finansieres inn ved å bruke av disposisjonsfondet.
  3. Utlegget tilbakeføres disposisjonsfondet etter hvert som det kommer etableringer som tar i bruk bredbåndet.
       Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune forskutterer for anleggskostnaden på inntil 800.000 kroner for å legge bredbånd fra Åsen sentrum til Vassmarka.
  2. Beløpet finansieres inn ved å bruke av disposisjonsfondet.
  3. Utlegget tilbakeføres disposisjonsfondet etter hvert som det kommer etableringer som tar i bruk bredbåndet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Frent AS etablerer seg i Vassmarka i løpet av sommeren. De har tegnet en tre-årig avtale om leie av areal ved E6-krysset, og ønsker permanent plassering i Vassmarka industriområde. De er avhengig av internettforbindelse, men det ligger ingen slike linjer til området per i dag. Et par andre næringsdrivende har tidligere vist interesse for å få bredbånd dit, men kostnaden har vært for stor til at de har funnet det mulig å ta investeringen.  

Kommunen har tidligere regulert Vassmarka til industriområde. Denne planen er opphevet, men man ser nå for seg å lage en ny reguleringsplan for området i samarbeid med E6-utbyggingen til Nye veier.

Behovet for bredbånd til Vassmarka har kommet raskt som følge av at Frent bestemte seg for å flytte dit i vår. Derfor har det ikke vært mulig å få det inn i prioriteringslista som følger med Nkom-midlene. Skulle vi søkt der er fristen høsten 2018 med utførelse i 2019. Det blir for seint for bedriftens behov.

Et grovt kostnadsoverslag viser at det koster rundt 650.000 kroner pluss moms å få gravd røret som fiberen skal trekkes gjennom. Kommunen får ikke momskompensasjon på et slikt tiltak. Til fratrekk kommer anleggsbidrag som den valgte aktøren klarer å selge inn på fiberen. Det er ennå ikke valgt aktør.

Hvor stort den endelige kostnaden for kommunen blir er umulig å beregne per i dag på grunn av at konkrete kontrakter ennå ikke er avtalt.  

Vurdering:

Det må uansett føres fram bredbånd til Vassmarka når området blir bygd ut som industriområde. Å føre fram bredbånd til området ved E6-krysset i Vassmarka vil være første trinn i en slik utbygging. Dessuten underbygger det næringsetableringer i Åsen. Selv om det ikke er en gjeldende reguleringsplan for industriområdet i Vassmarka per i dag, anses det ikke som noen risiko for at en ny reguleringsplan ikke blir vedtatt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.05.2018 22:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051