Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - FO 23/18 - Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - Krav til språk for arbeidere i kontakt med sårbare grupper

Levanger kommune er kjent for jobben de gjør for flyktninger. Kommunen er veldig flinke til å integrere og få dem ut i jobb. Likevel mener FrP at i jobber der arbeiderne er i kontakt med sårbare grupper, som for eksempel demente, bør det være et krav om at arbeideren skal kunne snakke godt norsk.

Levanger FrP er veldig positive til å få flyktninger ut i arbeid, som en del av integreringen, men vi mener arbeid med sårbare grupper ikke bør være en integreringsarena, før man kan snakke godt norsk.


Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ber rådmannen/administrasjonen om å innføre et krav til gode norske språkferdigheter for arbeidere som er i kontakt med spesielt sårbare grupper (demente, godt eldre og psykisk utviklingshemmede).

Janne K. Jørstad Larsen - klikk for personkort
Janne K. Jørstad Larsen
, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051