Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - FO 22/18 - Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Fraværsgrense i ungdomsskolen

Stortinget har tidligere vedtatt å gjeninnføre en fraværsgrense ved de videregående skolene, gjeldende fra 1. august 2016. Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær en elev kan ha i hvert enkelt fag. For tiden er denne fraværsgrensen på 10 prosent.

Hvis en elev ikke har mer enn 10 prosent fravær i noen fag, har fraværsgrensen ingen konsekvenser for eleven. Da trenger man heller ikke levere dokumentasjon på fraværet. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i daget. Dersom en elev har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag, kan rektor etter nærmere regler bestemme at du likevel kan få karakter.

Det å stille krav til elever er ikke å underminere ungdommen, det er å ta dem på alvor. Siden innføringen av fraværsgrensen i videregående opplæring kan mange fylker vise til gode resultater. Tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune har i følge NRK redusert timefraværet med 44 prosent etter innføringen av fraværsgrensen. Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent. Mange andre fylker kan vise til lignende tall, og særlig gledelig er det at nedgangen i fravær er størst blant yrkesfagelever.

Med bakgrunn i dette kan det være naturlig å tenke at en fraværsgrense i ungdomsskolen også vil redusere fraværet blant elever i ungdomsskolen.


Spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig med interpellanten i at fraværsgrensen har vært et gode for elevene i videregående opplæring, og vil ordføreren være villig til å prøve ut en tilsvarende ordning for kommunens ungdomsskoleelever?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak for kommunestyret, med sikte på en innføring av en fraværsgrense fra skoleåret 2018/2019.

Geir Tore Persøy
Geir Tore Persøy, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051