Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - FO 21/18 - Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Leve hele livet

Det vises til stortingsmeldingen Leve hele livet som ble lagt frem 4. mai 2018.

Målet med denne reformen er å sørge for at eldre får en trygg og verdig hverdag. Det handler om å mestre hverdagen, at pårørende ikke blir utslitt og at ansatte får brukt sin kompetanse. Det er også et mål å redusere uønsket variasjon i kvaliteten i tjenesten. Eldre skal føle seg verdsatt og sett. Alle skal få tatt i bruk ressursene sine. De gode løsningene deles med hele Norge, slik gir vi de eldre bedre tjenester.

Leve hele livet løfter fram 25 løsninger fra kommunene som vil bidra til at eldre mestrer hverdagen og får en tryggere og mer aktiv alderdom.

Løsningene handler om mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. De handler om å skape et mer aldersvennlig Norge.

Det blir etablert et eget støtteapparat som skal bistå kommunene med å tilpasse løsningene til lokale behov og lokale ressurser. Kommuner som omstiller seg vil bli prioritert i statlige støtteordninger og vil få bistand gjennom støtteapparatet vi skal opprette.

Jeg / vi mener det er så mange gode løsninger i denne reformen, at vi ikke bør vente med å starte dette viktige arbeidet i Levanger kommune.


Vi har derfor følgende spørsmål til ordføreren

1) Ser ordfører at det er mye også Levanger kommune kan lære av andre kommuner?

2) Er det noen forhold Levanger kommune kan spille inn som gode saker andre kommuner kan lære av.

3) Vil ordfører bidra til at Levanger kommune kan starte dette reformarbeidet så snart som mulig?

Forslag til vedtak:

Levanger kommune ønsker å delta i reformarbeidet så snart som mulig, og starter prosessen med å gjennomgå hvilke løsninger som er relevante for Levanger kommune. Det legges frem sak innen 26.09 om implementering av arbeidet.

Geir Tore Persøy
Geir Tore Persøy, FRP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051