Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - FO 20/18 - Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) - Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

I kommunestyremøtet 29.03.2017, sak 14/17, ble følgende vedtatt:

Levanger kommunestyre vedtar at de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner – Jfr.vedlegg, innarbeides i ny innkjøpstrategi for Levanger kommune.Levanger kommune skal innarbeide disse anbefalingene i anskaffelsesreglementet/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.


Er disse strategiske grepene innarbeidet i innkjøpstrategien for Levanger kommune?

Hvis de er innarbeidet, på hvilken måte er det gjort?

Kari Johanne Kjerkol - klikk for personkort
Kari Johanne Kjerkol, AP

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051