Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 30.05.18 - FO 18/18 - Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Parkeringsrampe på Løvåssagtomta

Sykehuset Levanger har i mangel på parkeringsplassar for bil sanert fleire bolighus rundt sjukehuset.

Samtidig opplever tilsette og besøkande at det er vanskeleg å finna høvelege parkeringsplassar, og naboområda blir tatt i bruk. Å løysa dette med stadig riving av bolighus, er inga god løysing.

I norddelen av byen er det no forslag om å omdisponere eit friområde til parkering og garasjar.
Det er heller ikkje i samsvar med politiske målsettingar, vedtak i Områderegulering for Levanger sentrum, om gode oppvekstmiljø, grøne lunger og SlowCity i trehusbyen.

Eit parkeringsanlegg på Løvåssagtomt i 2 eller fleire plan med gangbruforbindelse med sjukehuset, ville løysa ein del av parkering og trafikkproblema i Levanger sentrum.
Det er også i samsvar med punkt 18.2.2 i områdereguleringsbestemmelser for Levanger Sentrum : "P 7 (Tidligere Løvåssagtomta) Flerplansmulighet i inntil 3 etasjer "


Spørsmålet til ordføreren blir da om han vil ta initiativ til ei utgreiing omkring ei slik utbygging med tanke på kostnader, finansiering , bruk av parkeringsfondet og parkeringsavgift.

Forslag til vedtak :

Kommunestyret ber om at det blir ei utgreiing om parkeringsanlegg på Løvåssagtomta.

Jostein Trøite - klikk for personkort
Jostein Trøite
, SV

Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 30.05.2018 23:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051